Министерски съвет

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 12)
<<първа <предишна  1 2 3  4  5  6  7  следваща> последна>>
 Решение № 108 на МС от 21.02.2006 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства - неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - доломити за металургията, от находище "Делян", с. Деля
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-27

 Решение № 108 от 19.02.2007 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на въглища - подземни богатства по чл. 2, т. 4 от Закона за подземните богатства, от участък "Бабино" на находище "Боб
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-02

 Решение № 117 на МС от 21.02.2003 г. за приемане на списък на търговските дружества с държавно участие в капитала, при приватизацията на които се допуска плащане с непарични платежни средства през 2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-15

 Решение № 121 на МС от 27.02.2008 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - глини, от находище "Кошарник", участък "Кошарник-2", в землището на с. Кошарник, общи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-07

 Решение № 121 на МС от 12.03.2010 г. за приемане на план за управление на природен парк "Рилски манастир"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-23

 Решение № 122 на МС от 2.03.2007 г. за приемане на списък на защитените зони за опазване на дивите птици и на списък на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Решение № 122 на МС от 15.02.2021 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Младост ММЦ", община Приморско, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-16

 Решение № 125 на МС от 22.02.2013 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - андезитови туфи, от находище "Трите круши - запад", разположено в землището на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-05

 Решение № 127 на МС от 8.03.2006 г. за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - кварцови пясъци - подземни богатства по чл. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства, от находище "Подгумер", разположено в
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-17

 Решение № 127 на МС от 28.02.2020 г. за промени на Списъка на републиканските пътища, за които се събира такса за ползване на пътната инфраструктура - винетна такса
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

 Решение № 128 на МС от 14.03.2001 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер на част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Дюни-юг", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 128 на МС от 8.03.2006 г. за приключване на процедурата по предоставяне на концесия за "Пристанищен терминал Видин-център" от Пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин - обект - публична държавна собственост, без определяне н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-17

 Решение № 129 на МС от 14.03.2001 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер на част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Река Вая", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 130 на МС от 14.03.2001 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер на част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Иракли", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 131 на МС от 15.03.2001 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Буните II", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 131 на МС от 5.03.2007 г. за административно-териториална промяна в община Исперих, област Разград - отделяне на част от населено място и обособяването му в ново населено място
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-16

 Решение № 132 на МС от 26.02.2016 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства - неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - кварц-каолинова суровина, от находище "Колобър"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-08

 Решение № 133 на МС от 5.03.2007 г. за откриване на процедура за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и газподземни богатства по чл. 2, т. 3 от Закона за подземните богатства, в Блок 1-4 Каварна, разположен в област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-16

 Решение № 133 на МС от 19.02.2021 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Аспарухово", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-26

 Решение № 134 на МС от 19.02.2021 г. за определяне на концесионер на част от морски плаж "Хижа Черноморец - юг", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-26

 Решение № 136 на МС от 29.02.2008 г. за административно-териториални промени в община Гоце Делчев, област Благоевград - закриване на населени места
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-11

 Решение № 138 на МС от 24.03.2000 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Равда - Национален детски комплекс", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 138 на МС от 2.03.2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Сарафово", община Бургас, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

 Решение № 139 на МС от 24.03.2000 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Равда - Олимпийски надежди", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 139 на МС от 8.03.2007 г. за административно-териториални промени в община Тетевен, област Ловеч - присъединяване на населени места към други населени места
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-20

 Решение № 140 на МС от 24.03.2000 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Равда - ХТИ", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 140 на МС от 7.03.2018 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Св. св. Константин и Елена - малък плаж", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-13

 Решение № 141 на МС от 24.03.2000 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Равда - централен", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 141 на МС от 7.03.2018 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Слънчев ден", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-13

 Решение № 142 на МС от 7.03.2018 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Св. св. Константин и Елена - север", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-13

 Решение № 145 на МС от 5.03.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Свети Влас - запад", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-10

 Решение № 146 на МС от 15.03.2019 г. за продължаване срока на Разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площта "Блок 1-21 Хан Аспарух", разположена в изключит
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-22

 Решение № 146 на МС от 5.03.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Златна рибка", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-10

 Решение № 148 на МС от 22.02.2021 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Хитрино - 3", разположено в землището на с. Сливак, общ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-26

 Решение № 149 на МС от 19.03.2010 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "ВЛ 400 kV "Карлово - Пловдив", подобект "ВЛ 110 kV ТЕЦ Пловдив - п/ст Черноземен" - изместване от съществуващото трасе на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-06

 Решение № 149 на МС от 11.03.2015 г. за приемане на Актуализирана политика в областта на електронните съобщения на Република България 2015 - 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-20

 Решение № 151 на МС от 1.03.2005 г. за даване на разрешение за прехвърляне на права и задължения по Договора за търсене и проучване на нефт и газ в блок "А - Ловеч" от "Аншуц България" - ЕООД, и "Рамко България Лимитид" на "Проучване и добив на нефт и газ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-18

 Решение № 152 на МС от 1.03.2005 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Канарата", община Баните, област Смолян, на "Кандурови"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 152 на МС от 12.03.2007 г. за предоставяне на разрешение за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, т. 3 от Закона за подземните богатства , в Блок 1-3 Ъглен, разположен в землищата на с. Ъглен, община Луковит, област Ло
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-20

 Решение № 153 на МС от 1.03.2005 г. за даване на разрешение за прехвърляне на права и задължения по Договора за търсене и проучване на нефт и газ в блок "Враца - запад" от "Аншуц България" - ЕООД, на "Проучване и добив на нефт и газ" - АД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-18

 Решение № 153 на МС от 24.02.2012 г. за обявяване Списък на курортите в Република България и определяне на техните граници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-02

 Решение № 154 на МС от 13.03.2007 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Лиляк", с. Лиляк, община Търговище, област Търговище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-23

 Решение № 155 на МС от 13.03.2007 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - базалтоандезити и андезитови туфобрекчи, от находище "Джебел", община Момчилград, обл
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-23

 Решение № 156 на МС от 15.03.2007 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Малко Търново", община Малко Търново, област Бургас, на "Бурга
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-27

 Решение № 157 на МС от 14.03.2009 г. за даване на съгласие за продължаване на договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - мергели, от находище "Томовото", област Плевен, с правоприемника на концесионера "Пл
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-24

 Решение № 157 на МС от 23.03.2010 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставени на "Ватия" - АД, София, концесии за добив на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - подземни богатства по чл. 2, ал
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-06

 Решение № 158 на МС от 14.03.2009 г. за даване на съгласие за продължаване на договора за предоставяне на концесия за ползване на подземно природно богатство - мергел, от находище "Белия бряг", област Плевен, с правоприемника на концесионера "Плевенски ци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-24

 Решение № 159 на МС от 16.03.2018 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "Росенец-север", община Бургас, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-20

 Решение № 160 на МС от 8.03.2005 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци, от находище "Кирмец", община Сливен, област Сливен, на ЕТ "Такси - Рони - Крас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 160 на МС от 24.03.2006 г. за продължаване срока на разрешение за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, т. 3 от Закона за подземните богатства, в блок "Бургас - Дълбоко море", разположен в изключителната икономическа з
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-04

 Решение № 160 на МС от 14.03.2009 г. за даване на съгласие за продължаване на договора за предоставяне на концесия за ползване на подземно природно богатство - варовик, от находище "Кайлъка", област Плевен, с правоприемника на концесионера "Плевенски циме
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-24

 Решение № 160 на МС от 07.03.2013 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - варовици, от находище "Горна Кремена", участък "Буков дол", разположено
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-15

 Решение № 160 на МС от 16.03.2018 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "Св. Влас - болницата", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-20

 Решение № 161 на МС от 24.03.2006 г. за продължаване срока на разрешение за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, т. 3 от Закона за подземните богатства, в блок "Варна - Дълбоко море", разположен в изключителната икономическа зо
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-04

 Решение № 161 на МС от 7.03.2013 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали, от находище "Каменището", разположено в землището на гр. Летница, община Летница, област Ловеч, на "Летница - Керамика" - ЕООД, Летница
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-15

 Решение № 161 на МС от 16.03.2018 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "Слънчев бряг-север", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-20

 Решение № 161 на МС от 9.03.2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Дяволска река 1", община Приморско, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Решение № 162 на МС от 24.03.2006 г. за продължаване срока на разрешение за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, т. 3 от Закона за подземните богатства, в блок "Емине", разположен в изключителната икономическа зона на Република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-04

 Решение № 162 на МС от 16.03.2018 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "Несебър-юг", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-20

 Решение № 162 на МС от 9.03.2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Варна-централен", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Решение № 163 на МС от 18.03.2003 г. за административно-териториални промени в границите на община Кубрат и община Разград, област Разград, и община Ветово, област Русе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-18

 Решение № 163 на МС от 9.03.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Силистар", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Решение № 164 на МС от 9.03.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Бутамята", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Решение № 166 на МС от 8.03.2005 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер за добив на кремъчни конкреции - неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - подземни богатства по чл. 2, т. 2 от Закона за подземните б
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-25

 Решение № 166 на МС от 8.03.2013 г. за административно-териториални промени в община Севлиево, област Габрово
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-19

 Решение № 166 на МС от 16.03.2018 г. за удължаване срока на разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площ "Блок 1-21 Хан Аспарух", разположена в изключителна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-23

 Решение № 167 на МС от 28.03.2001 г. за определяне на спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на концесия върху част от минералната вода от малмоваланжския водоносен хоризонт - участък Каварна, община Каварна, област Добрич, разкрита чрез водоизточни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-10

 Решение № 167 на МС от 8.03.2005 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Кокошките", община Хаджидимово, област Благоевград, на "
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 167 на МС от 28.03.2006 г. за определяне на спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на концесия за част от минералната вода, обект - изключителна държавна собственост, от находище "Велинград - Чепино", Велинград, община Велинград, област Па
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-11

 Решение № 169 на МС от 8.03.2013 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - гнайсошисти, от находище "Кантона", разположено в землището на с. Черни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-19

 Решение № 169 на МС от 24.03.2017 г. за приемане на Отчет за дейността на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-31

 Решение № 171 на МС от 27.04.1998 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Златни пясъци" - община Варна, Варненска област
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 172 на МС от 26.03.2010 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Път II - Софийски околовръстен път - южна дъга", участък от км 42+800 (пътен възел "Младост") до км 44+720 (край
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-16

 Решение № 174 на МС от 27.03.2008 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Джерманче", община Дупница, област Кюстендил, на "Евро
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-04

 Решение № 175 на МС от 27.03.2008 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - доломити, от находище "Студена", участък "Заводски строежи", община Перник, област Пе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-04

 Решение № 176 от 6.03.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище "Камъните", област Хасково
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-16

 Решение № 177 на МС от 6.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Ахтопол-север", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 177 на МС от 20.03.2009 г. за приемане на отчета за дейността на управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд за 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-03

 Решение № 177 на МС от 30.03.2010 г. за издаване на разрешение за търсене и проучване на суров нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в блок 1-12 Кнежа, разположен в областите Враца, Плевен, Ловеч
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-13

 Решение № 177 на МС от 03.04.2019 г. за приемане на Списък на защитени зони за опазване на дивите птици и на Списък на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-08

 Решение № 178 на МС от 2.03.2021 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Василико", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-09

 Решение № 179 на МС от 2.03.2021 г. за определяне на концесионер на част от морски плаж "Добруджа - юг", община Шабла, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-09

 Решение № 180 на МС от 6.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Созопол - Харманите", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 183 на МС от 14.03.2005 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер на част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Приморско - централен", община Приморско, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-25

 Решение № 184 на МС от 6.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Созопол-централен", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 184 на МС от 14.03.2005 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер на част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Бургас-север", община Бургас, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-25

 Решение № 185 на МС от 6.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Кранево-север", община Балчик, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 185 на МС от 14.03.2005 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер на част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Арапя", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-25

 Решение № 186 на МС от 14.03.2005 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Кранево-централен", община Балчик, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-25

 Решение № 186 на МС от 24.03.2009 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - варовици, от находище "Равнище", с. Върбешница, община Мездра, област В
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-28

 Решение № 187 на МС от 26.03.2003 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Свети Илия", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 187 на МС от 14.03.2005 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Бургас-централен", община Бургас, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-15

 Решение № 187 от 9.03.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - гнайсошисти, от находище "Янкова чешма", участъци "Янкова чешма-север" и "Янко
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-16

 Решение № 187 на МС от 20.03.2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "СБА", община Каварна, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-27

 Решение № 188 на МС от 14.03.2005 г. за неопределяне на спечелил неприсъствения конкурс участник за част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Иканталъка I", община Каварна, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-25

 Решение № 188 на МС от 20.03.2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Иканталъка 2", община Каварна, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-27

 Решение № 189 на МС от 14.03.2005 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - мрамори, от находище "Крепост", участък "Запад", община Димитровград, област Хасково,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 190 на МС от 20.03.2015 Г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Козлука", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-27

 Решение № 191 на МС от 20.03.2015 Г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Созопол-Буджака", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-27

 Решение № 195 на МС от 27.03.2007 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия върху пристанищен терминал Видин-север и пристанищен терминал Фериботен комплекс - Видин, части от пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-10

Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 12)
<<първа <предишна  1 2 3  4  5  6  7  следваща> последна>>

Общо: 1108 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА