Наредби

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 10)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  6  7  8  9  следваща> последна>>
 Наредба № 23 от 27.08.2020 г. за начина за определяне на размера на възнагражденията на ректорите на държавните висши училища по договорите за управление, сключени с министъра на образованието и науката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-04

 Наредба № 24 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Финансист"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-14

 Наредба № 24 от 9.10.2018 г. за придобиване на квалификация по професията "Килимар"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-13

 Наредба № 25 от 24.08.2010 г. за придобиване на квалификация по професия "Сержант (Старшина за Военноморските сили) - техник"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-14

 Наредба № 25 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Финансов отчетник"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-17

 Наредба № 25 от 07.11.2018 г. за придобиване на квалификация по професията "Асистент на лекар по дентална медицина"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-20

 Наредба № 25 от 13.11.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Консултант козметични, парфюмерийни, биологични продукти и битова химия"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-24

 Наредба № 26 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Данъчен и митнически посредник" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-10

 Наредба № 27 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Оперативен счетоводител"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-17

 Наредба № 28 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Фирмен мениджър"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-21

 Наредба № 29 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Сътрудник в бизнес услуги"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-21

 Наредба № 30 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Касиер"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-21

 Наредба № 31 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Снабдител"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-21

 Наредба № 32 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Икономист"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-09

 Наредба № 33 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Офис мениджър" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-16

 Наредба № 34 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Офис секретар"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-21

 Наредба № 35 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Деловодител"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-24

 Наредба № 36 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Оператор на компютър"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-24

 Наредба № 37 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Техник на прецизна техника"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-24

 Наредба № 37 от 19.10.2016 г. за авиационните оператори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-11

 Наредба № 38 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Електротехник"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-24

 Наредба № 39 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Електромонтьор"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-24

 Наредба № 39 от 23.04.2015 г. за условията и реда за издаване на свидетелства за правоспособност на пилоти, свидетелства за организации за обучение, обучаващи пилоти и кабинен екипаж, и свидетелства за медицинска годност на авиационен персонал - пилоти и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-15

 Наредба № 40 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Техник на енергийни съоръжения и инсталации" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-15

 Наредба № 41 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-14

 Наредба № 42 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Химик-оператор"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

 Наредба № 43 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Технолог в силикатните производства"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

 Наредба № 44 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Хлебар-сладкар"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

 Наредба № 45 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Техник-технолог по качеството на храни и напитки"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-02

 Наредба № 46 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Растениевъд"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-02

 Наредба № 47 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Техник-животновъд"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-02

 Наредба № 47 от 11.07.2012 г. за изискванията към информационните системи на пенсионноосигурителните дружества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-13

 Наредба № 48 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Преводач жестомимичен език"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-02

 Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-10

 Наредба № 49 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Организатор на туристическа агентска дейност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-02

 Наредба № 50 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Оператор в силикатните производства"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-02

 Наредба № 51 от 25.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Организатор интернет приложения" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-19

 Наредба № 52 от 25.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Работник в растениевъдството"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-06

 Наредба № 52 от 21.10.2016 г. за реда и начина за отчисляване на инвестиционната такса, събирана от пенсионноосигурителните дружества при управлението на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-10

 Наредба № 53 от 25.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Организатор на спортни прояви и първенства" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-02

 Наредба № 54 от 25.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Помощник-инструктор по фитнес" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-28

 Наредба № 55 от 25.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Помощник-треньор" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-18

 Наредба № 56 от 25.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Маникюрист-педикюрист" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-07

 Наредба № 56 от 4.01.2018 г. за минималното съдържание на инвестиционните политики на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-21

 Наредба № 57 от 8.02.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Авиационен техник" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-09

 Наредба № 57 от 16.01.2018 г. за изискванията към годишния доклад за професионалната схема и за реда и начина за предоставяне на данни за управлението на професионална схема на чуждестранно предприятие осигурител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-21

 Наредба № 58 от 13.02.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Музикант-инструменталист"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-16

 Наредба № 59 от 13.02.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Музикант-вокалист"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-16

 Наредба № 59 от 4.04.2018 г. за функциите и задълженията на звената, службите и лицата, осъществяващи управление на риска, вътрешен контрол и вътрешен одит в пенсионноосигурителните дружества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-21

 Наредба № 60 от 13.02.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Балетист"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-16

 Наредба № 60 от 2.05.2018 г. за изискванията към документите по чл. 122а, ал. 1, т. 6 и 11, по чл. 145, ал. 1, т. 3, 7, 8 и 10 и по чл. 218, ал. 2, т. 3, 7, 8 и 11 от Кодекса за социално осигуряване за издаване на пенсионна лицензия и на разрешение за упр
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-11

 Наредба № 61 от 13.02.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Танцьор"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-16

 Наредба № 61 от 27.09.2018 г. за изискванията към рекламните и писмените информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-21

 Наредба № 62 от 13.02.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Музикален оформител"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-16

 Наредба № 62 от 30.10.2018 г. за реда за съхраняване, използване и унищожаване от пенсионноосигурителните дружества на документите и данните, свързани с дейността по допълнително пенсионно осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-13

 Наредба № 63 от 13.02.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Режисьор"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-20

 Наредба № 63 от 8.11.2018 г. за изискванията към съдържанието, периодичността на изготвяне и сроковете за представяне на отчетите за надзорни цели на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-16

 Наредба № 64 от 13.02.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Оператор"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-20

 Наредба № 64 от 29.11.2018 г. за изискванията към лицата по чл. 344, ал. 2, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване и реда и начина за назначаването им
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-11

 Наредба № 65 от 13.02.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Режисьор на пулт"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-23

 Наредба № 66 от 13.02.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Репортер и водещ"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-23

 Наредба № 67 от 13.02.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Дърворезбар"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-23

 Наредба № 68 от 13.02.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Оператор информационно осигуряване"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-23

 Наредба № 69 от 13.02.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Проектант компютърни мрежи"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-23

 Наредба № 70 от 13.02.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Техник-технолог по експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-23

 Наредба № 71 от 9.08.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Спасител при бедствия, аварии и катастрофи"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-24

 Наредба № 72 от 26.09.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Здравен асистент"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-09

 Наредба № 73 от 26.09.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Болногледач"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-09

 Наредба № 74 от 26.09.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Машинен техник" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-11

 Наредба № 75 от 26.09.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Машинен монтьор"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-12

 Наредба № 76 от 26.09.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Графичен дизайнер" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-12

 Наредба № 77 от 26.09.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Библиотекар"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-16

 Наредба № 78 от 26.09.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Ветеринарен техник"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-16

 Наредба № 79 от 11.03.2013 г. за придобиване на квалификация по професията "Компютърен аниматор" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-01

 Наредба № 80 от 11.03.2013 г. за придобиване на квалификация по професията "Помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-21

 Наредба № 82 от 22.07.2013 г. за придобиване на квалификация по професията "Компютърен график" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-12

 Наредба № 83 от 22.07.2013 г. за придобиване на квалификация по професията "Сътрудник по управление на индустриални отношения"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-13

 Наредба № 84 от 22.07.2013 г. за придобиване на квалификация по професията "Икономист-информатик"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-13

 Наредба № 85 от 22.07.2013 г. за придобиване на квалификация по професията "Оператор на парни и водогрейни съоръжения"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-13

 Наредба № 86 от 22.07.2013 г. за придобиване на квалификация по професията "Инструктор по спортно-туристическа дейност" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-21

 Наредба № 87 от 22.07.2013 г. за придобиване на квалификация по професията "Спортен масажист" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-08

 Наредба № 88 от 22.07.2013 г. за придобиване на квалификация по професията "Мехатроника"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-16

 Наредба № 89 от 22.11.2013 г. за придобиване на квалификация по професията "Куриер"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-06

 Наредба № 90 от 22.11.2013 г. за придобиване на квалификация по професията "Химик-технолог" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-15

 Наредба № 91 от 22.11.2013 г. за придобиване на квалификация по професията "Работник в текстилно производство"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-06

 Наредба № 92 от 22.11.2013 г. за придобиване на квалификация по професията "Еколог" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-01

 Наредба № 8121з-1010 от 24.08.2015 г. за униформеното облекло и работното облекло за служебно ползване в Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-01

 Наредба № 8121з-1059 от 26 септември 2019 г. за условията и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения на държавните служители за научна степен, за полагане на труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч., за полагане на труд на официални празници и за време
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-04

 Наредба № 8121з-1060 от 26.09.2019 г. за условията, реда и максималните размери за изплащане на допълнително възнаграждение за изпълнение на специфични служебни дейности на държавните служители в МВР
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-20

 Наредба № 8121з-1174 от 21.10.2020 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките за държавните служител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-18

 Наредба № 8121з-1175 от 29.09.2015 г. за условията и реда за осигуряване на държавните служители в Министерството на вътрешните работи на работно и униформено облекло, друго вещево имущество и снаряжение и ежегодно парична сума за облекло на неносещите ун
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-09

 Наредба № 8121з-1243 от 09.11.2020 г. за условията и реда за възлагане и отчитане на изпълнението и/или управлението на проекти или програми и за формиране и изплащане на допълнителното възнаграждение по чл. 178, ал. 1, т. 6 от Закона за Министерството на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-17

 Наредба № 8121з-1353 от 15.12.2020 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките за държавните служител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-18

 Наредба № 8121з-142 от 22.02.2016 г. за условията и реда за изпращане на държавни служители от Министерството на вътрешните работи за изпълнение на длъжност в институции или в структури на Европейския съюз и в международни организации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-14

 Наредба № 8121з-254 от 13.02.2017 г. за условията и реда за формиране на допълнително възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност на служителите в Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-17

 Наредба № 8121з-310 от 17.07.2014 г. за преназначаване на държавните служители в Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-30

 Наредба № 8121з-311 от 17.07.2014 г. за реда за прекратяване на служебното правоотношение на държавните служители в Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-30

 Наредба № 8121з-344 от 25.07.2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-04

 Наредба № 8121з-345 от 25.07.2014 г. за определяне на медицинските изисквания за работа в Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-17

 Наредба № 8121з-36 от 7.01.2020 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители в
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-30

Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 10)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  6  7  8  9  следваща> последна>>

Общо: 978 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА