Наредби

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 10)
<<първа <предишна  1  2 3 4  5  6  7  8  следваща> последна>>
 Наредба № 5 от 21.03.2014 г. за условията и реда за упражняване правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-29

 Наредба № 5 от 14.08.2018 г. за придобиване на квалификация по професията "Изпълнител на термални процедури"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-28

 Наредба № 5 от 4.02.2019 г. за придобиване на квалификация по професията "Готвач"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-22

 Наредба № 5 от 11.03.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Помощник-възпитател"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-07

 Наредба № 6 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Строител-монтажник" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-10

 Наредба № 6 от 5.04.2012 г. за компетентност на морските лица в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-11

 Наредба № 6 от 11.04.2014 г. за условията и реда за осъществяване на програми за превенция на употребата на наркотични вещества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-22

 Наредба № 6 от 3.08.2017 г. за извършване на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-18

 Наредба № 6 от 10.10.2017 г. за придобиване на квалификация по професията "Плетач"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-24

 Наредба № 6 от 14.08.2018 г. за придобиване на квалификация по професията "Агроеколог"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-31

 Наредба № 6 от 4.02.2019 г. за придобиване на квалификация по професията "Еколог"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-01

 Наредба № 6 от 11.03.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Помощник в строителството"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-09

 Наредба № 7 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-03

 Наредба № 7 от 6.11.2015 г. за критериите за определяне на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща напълно или частично лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-17

 Наредба № 7 от 14.08.2018 г. за придобиване на квалификация по професията "Спедитор-логистик"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-31

 Наредба № 7 от 4.02.2019 г. за придобиване на квалификация по професията "Спортен масажист"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-08

 Наредба № 7 от 11.03.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Строителен техник"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-14

 Наредба № 8 от 7.09.2011 г. за условията и реда за осъществяване на програми за психосоциална рехабилитация на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-27

 Наредба № 8 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Пътен строител"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-03

 Наредба № 8 от 18.12.2017 г. за придобиване на квалификация по професията "Бродировач"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-29

 Наредба № 8 от 27.08.2018 г. за придобиване на квалификация по професията "Машинен техник" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-21

 Наредба № 8 от 08.02.2019 г. за придобиване на квалификация по професията "Екскурзовод"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-15

 Наредба № 8 от 13.11.2019 г. за изискванията към лечебните заведения, които извършват обучение на студенти и специализанти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-31

 Наредба № 8 от 11.03.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Модист"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-21

 Наредба № 9 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Кинолог"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-03

 Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-09

 Наредба № 9 от 18.12.2017 г. за придобиване на квалификация по професията "Инструктор"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-12

 Наредба № 9 от 27.08.2018 г. за придобиване на квалификация по професията "Козметик"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-14

 Наредба № 9 от 8.02.2019 г. за придобиване на квалификация по професията "Химик-технолог"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-15

 Наредба № 9 от 10.12.2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-08

 Наредба № 9 от 2.06.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Графичен дизайнер"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-12

 Наредба № 9 от 6.11.2020 г. за определяне на вида, отличителните знаци, условията и реда за получаване, сроковете за износване на униформеното представително и униформеното теренно облекло от служителите в Изпълнителната агенция по горите, в нейните струк
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-13

 Наредба № 10 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Монтажист"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-07

 Наредба № 10 от 27.08.2018 г. за придобиване на квалификация по професията "Помощник-треньор"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-18

 Наредба № 10 от 8.02.2019 г. за придобиване на квалификация по професията "Карвинг-декоратор"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Наредба № 10 от 2.06.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Компютърен график"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-12

 Наредба № 11 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Фотограф"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-07

 Наредба № 11 от 9.12.2015 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-30

 Наредба № 11 от 27.08.2018 г. за придобиване на квалификация по професията "Треньор"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-18

 Наредба № 11 от 22.10.2018 г. за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-22

 Наредба № 11 от 08.02.2019 г. за придобиване на квалификация по професията "Военнослужещ - санитарен инструктор"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-19

 Наредба № 11 от 2.06.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Офис мениджър"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-16

 Наредба № 12 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Тоноператор"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-07

 Наредба № 12 от 1.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-02

 Наредба № 12 от 29.09.2016 г. за Регистъра на банковите сметки и сейфове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-27

 Наредба № 12 от 27.08.2018 г. за придобиване на квалификация по професията "Инструктор по спортно-туристическа дейност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-21

 Наредба № 12 от 16.11.2018 г. за здравните изисквания към обществените перални
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-10

 Наредба № 12 от 8.02.2019 г. за придобиване на квалификация по професията "Сервитьор-барман"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-22

 Наредба № 12 от 2.06.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Организатор интернет приложения"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-19

 Наредба № 13 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Аниматор"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-07

 Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-28

 Наредба № 13 от 27.08.2018 г. за придобиване на квалификация по професията "Помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-21

 Наредба № 13 от 8.02.2019 г. за придобиване на квалификация по професията "Техник-технолог в дървообработването"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-26

 Наредба № 13 от 2.06.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Монтьор на електронна техника"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-23

 Наредба № 14 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Каменоделец"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-07

 Наредба № 14 от 16.11.2016 г. за представителното облекло на лицата от институциите в системата на предучилищното и училищното образование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

 Наредба № 14 от 27.08.2018 г. за придобиване на квалификация по професията "Инструктор по фитнес"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-28

 Наредба № 14 от 22.05.2019 г. за придобиване на квалификация по професията "Съдебен служител"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-07

 Наредба № 14 от 18.06.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Социален асистент"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-03

 Наредба № 15 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Работник в дървообработването"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-10

 Наредба № 15 от 8.12.2016 г. за инспектирането на детските градини и училищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-16

 Наредба № 15 от 27.08.2018 г. за придобиване на квалификация по професията "Помощник-инструктор по фитнес"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-28

 Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-27

 Наредба № 15 от 18.06.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Маникюрист-педикюрист"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-07

 Наредба № 16 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Треньор" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-18

 Наредба № 16 от 8.12.2016 г. за управлението на качеството в институциите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-15

 Наредба № 16 от 27.08.2018 г. за придобиване на квалификация по професията "Организатор на спортни прояви и първенства"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-02

 Наредба № 16 от 18.06.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Фризьор"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-10

 Наредба № 16-1399 от 11.10.2013 г. за изискванията за местоположението, пригодността и оборудването на помещението за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност и за образованието, езиковата квалификация и стажа на персонала, който щ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-08

 Наредба № 17 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Инструктор по адаптирана физическа активност и спорт за хора с увреждания" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-05

 Наредба № 17 от 9.10.2012 г. за униформеното облекло и служебната карта на служителите в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, осъществяващи контрол върху ползването и опазването на рибните ресурси по реда на Закона за рибарството и аквакултури
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-19

 Наредба № 17 от 27.08.2018 г. за придобиване на квалификация по професията "Инструктор по адаптирана физическа активност и спорт за хора с увреждания"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-05

 Наредба № 17 от 23.08.2019 г. за придобиване на квалификация по професията "Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-03

 Наредба № 17 от 11.08.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Ветеринарен лаборант"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-18

 Наредба № 18 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Инструктор по фитнес" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-28

 Наредба № 18 от 9.10.2018 г. за придобиване на квалификация по професията "Хотелиер"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-19

 Наредба № 18 от 23.08.2019 г. за придобиване на квалификация по професията "Програмист"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-03

 Наредба № 18 от 11.08.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Машинен техник"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-21

 Наредба № 19 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Гувернантка"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-10

 Наредба № 19 от 20.10.2016 г. за кредитните посредници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-04

 Наредба № 19 от 9.10.2018 г. за придобиване на квалификация по професията "Системен програмист"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-26

 Наредба № 19 от 23.08.2019 г. за придобиване на квалификация по професията "Данъчен и митнически посредник"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-10

 Наредба № 19 от 11.08.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Инструктор-декоратор"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-28

 Наредба № 20 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Продавач-консултант" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-13

 Наредба № 20 от 1.11.2012 г. за минималните изисквания за защита и хуманно отношение към опитните животни и изискванията към обектите за използването, отглеждането и/или доставката им
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-02

 Наредба № 20 от 9.10.2018 г. за придобиване на квалификация по професията "Оператор в минната промишленост"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-30

 Наредба № 20 от 23.08.2019 г. за придобиване на квалификация по професията "Техник на електронна техника"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-10

 Наредба № 20 от 11.08.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Компютърен аниматор"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-01

 Наредба № 21 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Брокер"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-14

 Наредба № 21 от 9.10.2018 г. за придобиване на квалификация по професията "Минен техник"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-02

 Наредба № 21 от 23.08.2019 г. за придобиване на квалификация по професията "Строител-монтажник"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-10

 Наредба № 21 от 11.08.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Монтьор на подемно-транспортна техника"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-04

 Наредба № 22 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Търговски представител" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-08

 Наредба № 22 от 14.12.2012 г. за условията и реда за определяне на средствата за работната заплата в държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите и в техните териториални поделения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-18

 Наредба № 22 от 9.10.2018 г. за придобиване на квалификация по професията "Сондьор"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-06

 Наредба № 22 от 23.08.2019 г. за придобиване на квалификация по професията "Сътрудник социални дейности"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-10

 Наредба № 22 от 11.08.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Търговски представител"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-08

 Наредба № 23 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Сътрудник в маркетингови дейности"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-14

 Наредба № 23 от 9.10.2018 г. за придобиване на квалификация по професията "Оператор на парни и водогрейни съоръжения"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-09

 Наредба № 23 от 23.08.2019 г. за придобиване на квалификация по професията "Продавач-консултант"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-13

Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 10)
<<първа <предишна  1  2 3 4  5  6  7  8  следваща> последна>>

Общо: 978 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА