Конституционно право

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1001 до 1100 (стр. 11 от 51)
<<първа <предишна  6  7  8  9  10 11 12  13  14  15  16  следваща> последна>>
 Решение на НС от 15.03.2006 г. за откриване на Фармацевтичен факултет в структурата на Медицинския университет - Пловдив
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-24

 Решение на НС от 15.03.2006 г. за създаване на Временна комисия за установяване на отнетото и възстановено имущество на семействата на бившите царе Фердинанд I и Борис III и техните наследници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-24

 Решение на НС от 15.03.2018 г. за прекратяване правомощията на Георги Тодоров Гатев като член и заместник-председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-20

 Решение на НС от 15.03.2019 г. за избиране на председател на Комисията за финансов надзор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Решение на НС от 15.03.2019 г. за предсрочно прекратяване на мандата на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Решение на НС от 15.04.2005 г. за прекратяване пълномощията на народен представител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-22

 Решение на НС от 15.04.2005 г. за прекратяване пълномощията на народен представител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-22

 Решение на НС от 15.04.2005 за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проверка на междуправителствените споразумения за кредити, предоставяни на други държави - произхода на кредитите, целите на предоставяне и времето, когато това е
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-22

 Решение на НС от 15.04.2009 г. за създаване на Временна анкетна комисия за изясняване на обстоятелствата по престоя в Република България на Сретен Йоцич (Йосич), гражданин на бивша Югославия, арестуван на 21.06.2002 г. с международна заповед за задържане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

 Решение на НС от 15.04.2009 г. за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за установяване на актове и действия, с които са уредени собствеността и начинът на ползване на имоти в Студентския град в София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

 Решение на НС от 15.04.2021 г. за избиране на заместник-председатели на Четиридесет и петото Народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-16

 Решение на НС от 15.04.2021 г. за избиране на председател на Четиридесет и петото Народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-16

 Решение на НС от 15.04.2021 г. за избиране на секретари на Четиридесет и петото Народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-16

 Решение на НС от 15.04.2021 г. за приемане на Правила за дистанционно участие в заседанията на Четиридесет и петото Народно събрание на народни представители, поставени под задължителна изолация или карантина поради COVID-19
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-16

 Решение на НС от 15.04.2021 г. за приемане на процедурни правила за избиране на заместник-председатели на Четиридесет и петото Народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-16

 Решение на НС от 15.04.2021 г. за създаване на Временна комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Народното събрание и за промени в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (обн., ДВ, бр. 35 от 2017
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-16

 Решение на НС от 15.04.2021 г. по прилагането на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (обн., ДВ, бр. 35 от 2017 г.; изм., бр. 34 от 2018 г.; доп., бр. 95 от 2020 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-16

 Решение на НС от 15.04.2021 г.за приемане на процедурни правила за избиране на председател на Четиридесет и петото Народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-16

 Решение на НС от 15.05.2009 г. във връзка с чл. 25, ал. 2, т. 1 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-26

 Решение на НС от 15.05.2009 г. за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на заемно споразумение между Република България и Нордик инвестмънт банк за държавен заем за финансиране на третия етап от проект "Изграждане на интегрирана комуникаци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-26

 Решение на НС от 15.05.2009 г. за определяне на статута на Регионалния секретариат за парламентарно сътрудничество в Югоизточна Европа към Народното събрание на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-26

 Решение на НС от 15.05.2009 г. за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за изясняване на обстоятелствата по престоя в Република България на Сретен Йоцич (Йосич), гражданин на бивша Югославия, арестуван на 21.06.2002 г. с международна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-26

 Решение на НС от 15.05.2019 г. за персонални промени в Министерския съвет на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-17

 Решение на НС от 15.05.2019 г. за приемане на Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-17

 Решение на НС от 15.05.2019 г. за работата на Народното събрание през май 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-17

 Решение на НС от 15.06.2011 г. за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на Република Българи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-17

 Решение на НС от 15.06.2011 г. за попълване състава на постоянната Комисия по околната среда и водите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-21

 Решение на НС от 15.06.2011 г. за промяна в състава на постоянната Комисия по регионална политика и местно самоуправление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-21

 Решение на НС от 15.06.2017 г. във връзка с Годишния доклад за дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-20

 Решение на НС от 15.07.2010 г. за избиране на членове на Комисията за финансов надзор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-23

 Решение на НС от 15.07.2016 г. за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател на Комисията за финансов надзор, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-19

 Решение на НС от 15.07.2020 г. за прекратяване пълномощията на народен представител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-17

 Решение на НС от 15.07.2020 г. за прекратяване пълномощията на народен представител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-17

 Решение на НС от 15.09.1994 г. за приемане на Правила за процедурата относно законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС от 15.09.2016 г. за обявяване на Ден на българо-унгарското приятелство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-27

 Решение на НС от 15.09.2016 г. за приемане на Годишен доклад за дейността на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения за 2015
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-27

 Решение на НС от 15.09.2016 г. за приемане на Годишния доклад за 2014 г. на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения за изпъл
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-27

 Решение на НС от 15.09.2021 г. по Доклад за дейността на Временната комисия за разследване на факти и обстоятелства при използване на сълзотворен газ, употребата на сила и помощни средства от МВР, извършени на 10 юли и 2 септември 2020 г. срещу протестира
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-17

 Решение на НС от 15.10.2009 г. за прекратяване правомощията на член на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-23

 Решение на НС от 15.10.2020 г. за предсрочно освобождаване на Цвета Вълчева Караянчева от поста председател на Народното събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-20

 Решение на НС от 15.10.2020 г. по Доклад за дейността на прокуратурата по прилагането на закона в периода януари - август 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-20

 Решение на НС от 15.11.2012 г. за попълване състава на Комисията по земеделието и горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-23

 Решение на НС от 15.11.2017 г. за промяна в състава на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-21

 Решение на НС от 15.11.2017 г. за промяна в състава на Комисията по икономическа политика и туризъм
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-21

 Решение на НС от 15.12.2017 г. във връзка с разискванията по питането на народния представител Румен Гeчeв към министъра на финансите Владислав Горанов относно държавния дълг
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

 Решение на НС от 15.12.2021 г. за попълване ръководството и състава на Временната комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Народното събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-17

 Решение на НС от 15.12.2021 г. за прекратяване пълномощията на народен представител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-17

 Решение на НС от 15.12.2021 г. за прекратяване пълномощията на народен представител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-17

 Решение на НС от 15.12.2021 г. за справяне с ценовата криза на електроенергията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-17

 Решение на НС от 15.12.2021 г. за създаване на Временна комисия за въпросите с енергийната криза и предложение за справяне с нея
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-21

 Решение на НС от 16.01.2014 г. за промяна в състава на Комисията по външна политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-24

 Решение на НС от 16.01.2014 г. за промяна в състава на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-24

 Решение на НС от 16.01.2014 г. за промяна в състава на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-24

 Решение на НС от 16.01.2014 г. за промяна в състава на Комисията по енергетика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-24

 Решение на НС от 16.01.2014 г. за промяна в състава на Комисията по икономическата политика и туризъм
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-24

 Решение на НС от 16.01.2014 г. за промяна в състава на Комисията по труда и социалната политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-24

 Решение на НС от 16.01.2019 г. за разглеждане на предложенията и мотивите за тях, посочени в доклада на Министерския съвет относно резултатите от провеждането на оценка на изпратените предложения съгласно Примерен план (Пътна карта) - Приложение № 3 към А
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-18

 Решение на НС от 16.01.2020 г. за попълване състава и ръководството на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-21

 Решение на НС от 16.01.2020 г. за приемане на Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-21

 Решение на НС от 16.01.2020 г. за приемане на Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2018 г. - "Анализ на пазара на пощенските услуги"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-21

 Решение на НС от 16.01.2020 г. за промяна в състава на Комисията по политиките за българите в чужбина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-21

 Решение на НС от 16.01.2020 г. за промяна в състава на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-21

 Решение на НС от 16.03.2005 г. за попълване на състава на Комисията по труда и социалната политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-25

 Решение на НС от 16.03.2005 г. за промени в състава на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-25

 Решение на НС от 16.03.2005 г. за промени в състава на Комисията по медиите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-25

 Решение на НС от 16.03.2006 г. създаване на Временна комисия по искането на Никола Филчев, бивш главен прокурор на Република България, за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Венцислав Василев Върбанов, народен представител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-24

 Решение на НС от 16.03.2012 г. във връзка с разискванията по питането на народните представители Емилия Масларова и Драгомир Стойнев към министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов относно мерките за намаляване на младежката безработица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-23

 Решение на НС от 16.03.2016 г. за приемане на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2016 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-22

 Решение на НС от 16.03.2016 г. по Отчета за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-22

 Решение на НС от 16.04.2021 г. за задължаване на министър-председателя Бойко Методиев Борисов да представи предложенията и мотивите в Националния план за възстановяване и устойчивост, внесен от Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-23

 Решение на НС от 16.04.2021 г. за избиране на Комисия по бюджет и финанси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-20

 Решение на НС от 16.04.2021 г. за избиране на Комисия по здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-20

 Решение на НС от 16.04.2021 г. за избиране на Комисия по правни въпроси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-20

 Решение на НС от 16.04.2021 г. за приемане оставката на Министерския съвет на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-20

 Решение на НС от 16.04.2021 г. за създаване на Временна комисия по проверка за установяване на злоупотреби и нарушения при разходването на средства от Министерския съвет, министерствата, държавните органи, държавни предприятия и дружества с повече от 50 н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-23

 Решение на НС от 16.05.2007 г. за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на заемно споразумение между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие за финансиране на Проект за рехабилитация на пътната инфраструктура
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-29

 Решение на НС от 16.05.2012 г. за попълване състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея по франкофония
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-22

 Решение на НС от 16.05.2012 г. за прекратяване пълномощията на народен представител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-22

 Решение на НС от 16.05.2012 г. за промяна в състава на постоянната делегация на Народното събрание в Интерпарламентарната асамблея по православие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-22

 Решение на НС от 16.05.2019 г. за определяне на Комисия за одитиране на годишния финансов отчет на Сметната палата за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-21

 Решение на НС от 16.06.2010 г. за приемане на Доклада за дейността на постоянно действащата подкомисия към Комисията по правни въпроси, която осъществява парламентарен контрол и наблюдение на процедурите по разрешаване, прилагане и използване на специални
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

 Решение на НС от 16.06.2010 г. за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия със задача да изясни изнесените данни за грубо нарушаване на Конституцията и Правилника за организацията и дейността на Народното събрание при гласуването и обнар
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

 Решение на НС от 16.06.2016 г. за промени в ръководството на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-21

 Решение на НС от 16.06.2016 г. по Отчета за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Решение на НС от 16.07.2008 г. за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проучване на обстоятелствата за трагичния инцидент във влака София - Кардам на 28 февруари 2008 г., както и на нормативната уредба, свързана с безопасността на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-25

 Решение на НС от 16.07.2010 г. за избиране на заместник-председател и членове на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-27

 Решение на НС от 16.07.2014 г. за попълване състава и ръководството на Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-25

 Решение на НС от 16.07.2014 г. за попълване състава на Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-25

 Решение на НС от 16.07.2014 г. за попълване състава на Комисията за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-25

 Решение на НС от 16.07.2014 г. за попълване състава на Комисията по бюджет и финанси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-25

 Решение на НС от 16.07.2014 г. за попълване състава на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-25

 Решение на НС от 16.07.2014 г. за попълване състава на Комисията по икономическата политика и туризъм
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-25

 Решение на НС от 16.07.2014 г. за попълване състава на Комисията по правни въпроси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-25

 Решение на НС от 16.07.2014 г. за попълване състава на Комисията по регионална политика и местно самоуправление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-25

 Решение на НС от 16.07.2014 г. за промяна в състава и ръководството на Комисията по околната среда и водите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-25

 Решение на НС от 16.07.2014 г. за промяна в състава на Комисията по вероизповеданията и парламентарна етика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-25

 Решение на НС от 16.07.2014 г. за промяна в състава на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-25

 Решение на НС от 16.07.2014 г. за промяна в състава на Комисията по инвестиционно проектиране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-25

 Решение на НС от 16.07.2014 г. за промяна в състава на Комисията по културата и медиите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-25

 Решение на НС от 16.07.2014 г. за промяна в състава на Комисията по отбрана
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-25

Показани от 1001 до 1100 (стр. 11 от 51)
<<първа <предишна  6  7  8  9  10 11 12  13  14  15  16  следваща> последна>>

Общо: 5094 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА