Конституционно право

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 701 до 800 (стр. 8 от 51)
<<първа <предишна  3  4  5  6  7 8 9  10  11  12  13  следваща> последна>>
 Решение на НС от 11.04.2019 г. по Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол през 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-16

 Решение на НС от 11.05.2006 г. за създаване на временна комисия по искането на Борис Велчев, Главен прокурор на Република България, за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Волен Николов Сидеров, народен представител в 40-то
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-23

 Решение на НС от 11.05.2011 г. за освобождаване от длъжност на инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-13

 Решение на НС от 11.05.2011 г. за промени в ръководството на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-17

 Решение на НС от 11.05.2011 г. за промяна в състава на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-17

 Решение на НС от 11.05.2011 г. за промяна в състава на постоянната Комисия по бюджет и финанси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-17

 Решение на НС от 11.05.2011 г. за промяна в състава на постоянната Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-17

 Решение на НС от 11.05.2011 г. по Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 юли 2010 г. - 31 декември 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-17

 Решение на НС от 11.05.2017 г. за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Интерпарламентарната асамблея по православие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-16

 Решение на НС от 11.05.2017 г. за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-16

 Решение на НС от 11.05.2017 г. за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-16

 Решение на НС от 11.05.2017 г. за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-16

 Решение на НС от 11.05.2017 г. за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-16

 Решение на НС от 11.05.2017 г. за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-16

 Решение на НС от 11.05.2017 г. за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-16

 Решение на НС от 11.05.2017 г. за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-16

 Решение на НС от 11.05.2017 г. за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея по франкофония
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-16

 Решение на НС от 11.05.2017 г. за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-16

 Решение на НС от 11.05.2018 г. по повод законодателния пакет за мобилност на Европейската комисия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-15

 Решение на НС от 11.06.2008 г. за прекратяване на пълномощия на народен представител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-17

 Решение на НС от 11.06.2020 г. за приемане на Годишен отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-16

 Решение на НС от 11.06.2020 г. по Отчета за дейността на Българската телеграфна агенция, включващ и финансов отчет за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-16

 Решение на НС от 11.06.2020 г. по Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 януари 2019 г. - 31 декември 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-16

 Решение на НС от 11.07.2007 г. за избиране на секретар на Четиридесетото Народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-20

 Решение на НС от 11.07.2007 г. за попълване състава на Комисията по транспорт и съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-20

 Решение на НС от 11.07.2007 г. за попълване състава на постоянната Делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-20

 Решение на НС от 11.07.2007 г. попълване ръководството на Комисията по труда и социалната политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-20

 Решение на НС от 11.07.2007 г. попълване състава на Комисията по външна политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-20

 Решение на НС от 11.07.2007 г. попълване състава на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-20

 Решение на НС от 11.07.2007 г. попълване състава на Комисията по европейските въпроси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-20

 Решение на НС от 11.07.2007 г. попълване състава на Комисията по образованието и науката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-20

 Решение на НС от 11.07.2007 г. промяна в състава на Комисията за борба с корупцията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-20

 Решение на НС от 11.07.2007 г. промяна в състава на Комисията по бюджет и финанси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-20

 Решение на НС от 11.07.2007 г. промяна в състава на Комисията по политиката при бедствия и аварии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-20

 Решение на НС от 11.07.2008 г. по Доклада за дейността на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност за 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-22

 Решение на НС от 11.07.2012 г. за промени в Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-17

 Решение на НС от 11.07.2014 г. за прекратяване на пълномощията на народен представител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-18

 Решение на НС от 11.07.2018 г. за приемане на Процедурни правила по прилагането на чл. 128 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-13

 Решение на НС от 11.07.2019 г. за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проучване на всички данни, факти и обстоятелства по повод изнесените в европейски и български медии твърдения за скандалната подкупна схема при придобиване на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-16

 Решение на НС от 11.08.2021 г. за приемане на Правила за дистанционно участие в заседанията на Четиридесет и шестото Народно събрание на народни представители, поставени под задължителна изолация или карантина поради COVID-19
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-13

 Решение на НС от 11.08.2021 г. за създаване на Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно незаконосъобразни действия и бездействия на компетентните органи на територията на защитената територия "Колокита" в полуостров "Буджака", поп
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-17

 Решение на НС от 11.08.2021 г. относно осигуряване право на достъп на народните представители до документи - класифицирана информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-17

 Решение на НС от 11.09.2013 г. за попълване и промяна в състава на Комисията по енергетика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-17

 Решение на НС от 11.09.2013 г. за попълване на състава на Временната комисия за изработване на проект на нов Изборен кодекс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-17

 Решение на НС от 11.09.2013 г. за попълване на състава на Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-17

 Решение на НС от 11.09.2013 г. за попълване на състава на Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-17

 Решение на НС от 11.09.2013 г. за попълване на състава на Комисията за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-17

 Решение на НС от 11.09.2013 г. за попълване на състава на Комисията по бюджет и финанси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-17

 Решение на НС от 11.09.2013 г. за попълване на състава на Комисията по вероизповеданията и парламентарна етика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-17

 Решение на НС от 11.09.2013 г. за попълване на състава на Комисията по външна политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-17

 Решение на НС от 11.09.2013 г. за попълване на състава на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-17

 Решение на НС от 11.09.2013 г. за попълване на състава на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-17

 Решение на НС от 11.09.2013 г. за попълване на състава на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-17

 Решение на НС от 11.09.2013 г. за попълване на състава на Комисията по здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-17

 Решение на НС от 11.09.2013 г. за попълване на състава на Комисията по земеделието и храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-17

 Решение на НС от 11.09.2013 г. за попълване на състава на Комисията по икономическата политика и туризъм
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-17

 Решение на НС от 11.09.2013 г. за попълване на състава на Комисията по инвестиционно проектиране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-17

 Решение на НС от 11.09.2013 г. за попълване на състава на Комисията по културата и медиите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-17

 Решение на НС от 11.09.2013 г. за попълване на състава на Комисията по образованието и науката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-17

 Решение на НС от 11.09.2013 г. за попълване на състава на Комисията по околната среда и водите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-17

 Решение на НС от 11.09.2013 г. за попълване на състава на Комисията по отбрана
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-17

 Решение на НС от 11.09.2013 г. за попълване на състава на Комисията по правата на човека и жалбите на гражданите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-17

 Решение на НС от 11.09.2013 г. за попълване на състава на Комисията по правни въпроси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-17

 Решение на НС от 11.09.2013 г. за попълване на състава на Комисията по регионална политика и местно самоуправление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-17

 Решение на НС от 11.09.2013 г. за попълване на състава на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-17

 Решение на НС от 11.09.2013 г. за попълване на състава на Комисията по труда и социалната политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-17

 Решение на НС от 11.09.2015 г. за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на съдия в Конституционния съд на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-15

 Решение на НС от 11.10.2006 г., за създаване на Временна комисия за обсъждане на проекта и предложения за промени в Конституцията на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-17

 Решение на НС от 11.10.2007 г. по Доклада за дейността на омбудсмана на Република България за 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-19

 Решение на НС от 11.10.2012 г. за вземане на акт от Конвенцията относно домашните работници (№ 189) и от Препоръката относно домашните работници (№ 201)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-19

 Решение на НС от 11.10.2012 г. за прекратяване пълномощията на народен представител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-16

 Решение на НС от 11.10.2013 г. за освобождаване на Филип Христов Златанов като член и председател на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-18

 Решение на НС от 11.10.2017 г. за попълване състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-17

 Решение на НС от 11.10.2017 г. за прекратяване пълномощията на народен представител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-13

 Решение на НС от 11.10.2017 г. за прекратяване пълномощията на народен представител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-13

 Решение на НС от 11.10.2017 г.за избиране на заместник-председатели на Комисията за финансов надзор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-13

 Решение на НС от 11.10.2018 г. за попълване състава на Комисията по труда, социалната и демографската политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-16

 Решение на НС от 11.10.2018 г. за промяна в състава на Комисията по енергетика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-16

 Решение на НС от 11.11.2004 г. за попълване състава на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-19

 Решение на НС от 11.11.2005 г. за попълване състава и ръководството на комисията по въпросите на държавната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-18

 Решение на НС от 11.11.2005 г. за попълване състава на Комисията по бюджет и финанси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-18

 Решение на НС от 11.11.2005 г. за промени в ръководството на Комисията за борба с корупцията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-18

 Решение на НС от 11.11.2005 г. за промени в състава на комисията по жалбите и петициите на гражданите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-18

 Решение на НС от 11.11.2009 г. за освобождаване на член на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-17

 Решение на НС от 11.11.2015 г. за прекратяване на пълномощията на народен представител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-13

 Решение на НС от 11.11.2015 г. за промени в състава на Комисията по здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-17

 Решение на НС от 11.11.2015 г. за промени в състава на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-17

 Решение на НС от 11.11.2015 г. по искането на главния прокурор на Република България, вх. № 527-00-7 от 26.10.2015 г., за даване на разрешение за задържане на Волен Николов Сидеров, народен представител в 43-то Народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-13

 Решение на НС от 11.11.2015 г. по искането на главния прокурор на Република България, вх. № 527-00-8 от 26.10.2015 г., за даване на разрешение за задържане на Десислав Славов Чуколов, народен представител в 43-то Народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-13

 Решение на НС от 11.12.2008 г. за избиране на постоянно действащата подкомисия към Комисията по въпросите на държавната администрация, която осъществява проверки за установяване на конфликт на интереси, съгласно чл. 25, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Закона за пр
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-30

 Решение на НС от 11.12.2019 г. за избиране на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-17

 Решение на НС от 11.12.2019 г. за прекратяване пълномощията на народен представител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-13

 Решение на НС от 12.01.2007 г. за попълване състава на Временната комисия за обсъждане на проекта и предложения за промени в Конституцията на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-23

 Решение на НС от 12.01.2007 г. за попълване състава на постоянната делегация на Народното събрание в Асамблеята на Западноевропейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-23

 Решение на НС от 12.01.2007 г. за попълване състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-23

 Решение на НС от 12.01.2007 г. за промени в състава на постоянната делегация на Народното събрание в Асамблеята на Западноевропейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-23

 Решение на НС от 12.01.2007 г. за промени в състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-23

 Решение на НС от 12.01.2011 г. за промени в състава на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-18

 Решение на НС от 12.01.2011 г. за промени в състава на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-18

 Решение на НС от 12.01.2011 г. за промени в състава на Комисията по правни въпроси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-18

Показани от 701 до 800 (стр. 8 от 51)
<<първа <предишна  3  4  5  6  7 8 9  10  11  12  13  следваща> последна>>

Общо: 5094 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА