Конституционно право

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 901 до 1000 (стр. 10 от 51)
<<първа <предишна  5  6  7  8  9 10 11  12  13  14  15  следваща> последна>>
 Решение на НС от 13.06.2014 г. за прекратяване на пълномощията на народен представител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-17

 Решение на НС от 13.06.2014 г. по предложение за гласуване недоверие на Министерския съвет на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-17

 Решение на НС от 13.11.2008 г. за избиране на комисия за контрол на Държавна агенция "Национална сигурност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-25

 Решение на НС от 13.11.2008 г. за избиране постоянно действащата подкомисия към Комисията по отбраната, която осъществява парламентарен контрол върху дейността на Националната разузнавателна служба, националната служба за охрана и служба "Военна информаци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-25

 Решение на НС от 13.11.2019г. за прекратяване пълномощията на народен представител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-15

 Решение на НС от 13.12.2018 г. за попълване ръководството на Комисията по външна политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-18

 Решение на НС от 13.12.2018 г. за попълване състава и ръководството на Комисията по енергетика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-18

 Решение на НС от 13.12.2018 г. за попълване състава на Комисията по труда, социалната и демографската политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-18

 Решение на НС от 13.12.2019 г. във връзка с разискванията по питане от народните представители Корнелия Нинова, Манол Генов, Атанас Костадинов, Любомир Бонев, Милко Недялков, Васил Антонов, Иван Валентинов Иванов и Таско Ерменков към министъра на регионал
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

 Решение на НС от 13.12.2019 г. за попълване състава на Комисията по културата и медиите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

 Решение на НС от 13.12.2019 г. за промяна в състава на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

 Решение на НС от 13.12.2021 г. за избиране на Министерски съвет на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-24

 Решение на НС от 13.12.2021 г. за избиране на министър-председател на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-15

 Решение на НС от 13.12.2021 г. за приемане на структура на Министерския съвет на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-24

 Решение на НС от 14.01.2011 г. във връзка с разискванията по питането на народните представители Сергей Станишев и Михаил Миков към министър-председателя на Република България Бойко Борисов относно политиката на правителството по отношение на присъединява
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-21

 Решение на НС от 14.01.2016 г. за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидат за заместник-омбудсман, публичното оповестяване на документите, представянето и изслушването на кандидата за заместник-омбудсман в Комисията по
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-19

 Решение на НС от 14.02.2008 г. за освобождаване на член на Комисията за финансов надзор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-22

 Решение на НС от 14.02.2008 г. за попълване състава на Комисията по външна политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-26

 Решение на НС от 14.02.2008 г. за попълване състава на Комисията по жалбите и петициите на гражданите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-26

 Решение на НС от 14.02.2008 г. за попълване състава на Комисията по земеделието и горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-26

 Решение на НС от 14.02.2008 г. за промяна в състава на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-26

 Решение на НС от 14.02.2008 г. за промяна в състава на Комисията по здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-26

 Решение на НС от 14.03.2018 г. за приемане на актуализирана Стратегия за национална сигурност на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-23

 Решение на НС от 14.03.2018 г. за създаване на Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства във връзка с приватизацията и планираната продажба на дружествата на ЧЕЗ Груп в България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-16

 Решение на НС от 14.03.2019 г. за приемане на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Решение на НС от 14.03.2019 г. по Доклада за дейността на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество през 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Решение на НС от 14.04.2005 г. за прекратяване пълномощията на народен представител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-22

 Решение на НС от 14.04.2005 г. за прекратяване пълномощията на народен представител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-22

 Решение на НС от 14.04.2005 г. за прекратяване пълномощията на народен представител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-22

 Решение на НС от 14.04.2005 г. за прекратяване пълномощията на народен представител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-22

 Решение на НС от 14.04.2005 г. за прекратяване пълномощията на народен представител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-22

 Решение на НС от 14.04.2005 г. за прекратяване пълномощията на народен представител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-22

 Решение на НС от 14.04.2005 г. за прекратяване пълномощията на народен представител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-22

 Решение на НС от 14.04.2005 по доклада на Временната анкетна комисия за разследване на измамите с данъка върху добавената стойност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-22

 Решение на НС от 14.04.2006 г. за избиране член на Съвета за електронни медии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-21

 Решение на НС от 14.04.2006 г. за удължаване срока на действие на Временната комисия за установяване на отнетото и възстановено имущество на семействата на бившите царе Фердинанд I и Борис III и техните наследници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-21

 Решение на НС от 14.04.2006 г. за удължаване срока на действие на Временната комисия по искането на Никола Филчев, бивш главен прокурор на Република България, за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Венцислав Василев Върбано
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-21

 Решение на НС от 14.04.2011 г. за приемане на Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-26

 Решение на НС от 14.05.2015 г. по Доклада за дейността на Временната комисия за проучване на финансовото състояние на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях универсални и професионални пенсионни фондове и прилагането на регулаторната рам
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-22

 Решение на НС от 14.05.2020 г. за създаване на Временна комисия за контрол на разходите на публични средства, свързани с преодоляването на последствията от разпространението на Ковид-19
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-19

 Решение на НС от 14.05.2020 г. по Доклада за дейността на Временната анкетна комисия за проучване на всички данни, факти и обстоятелства по повод изнесените в европейски и български медии твърдения за скандалната подкупна схема при придобиване на българск
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-19

 Решение на НС от 14.06.2012 г. за удължаване срока на действие на Временната комисия за проучване, анализ и обсъждане на добри практики и законодателни решения във връзка с регулирането на дейности по проучване и добив на подземни богатства при опазване н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-22

 Решение на НС от 14.06.2013 г. за избиране на председател на Държавна агенция "Национална сигурност" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-21

 Решение на НС от 14.06.2013 г. за приемане на отчета за изпълнението на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-21

 Решение на НС от 14.06.2017 г. за попълване състава на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-20

 Решение на НС от 14.06.2017 г. за попълване състава на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-20

 Решение на НС от 14.06.2017 г. за попълване състава на Комисията по труда, социалната и демографската политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-20

 Решение на НС от 14.06.2017 г. за промяна в състава на Комисията по земеделието и храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-20

 Решение на НС от 14.06.2017 г. по Отчета за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-20

 Решение на НС от 14.06.2018 г. по Доклада за дейността на омбудсмана на Република България през 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-19

 Решение на НС от 14.07.2005 г. за приемане оставката на Министерския съвет на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-19

 Решение на НС от 14.07.2005 г. за създаване на Временна комисия по европейски въпроси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-19

 Решение на НС от 14.07.2005 г. за създаване на Временна комисия по правни въпроси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-19

 Решение на НС от 14.07.2005 г. за ускорени процедурни правила за обсъждане и приемане на законопроекти, произтичащи от подготовката на Република България за членство в Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-12

 Решение на НС от 14.07.2009 г. за избиране на Временна комисия по Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-17

 Решение на НС от 14.07.2009 г. за избиране на временни секретари на Четиридесет и първото Народно събрание (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-30

 Решение на НС от 14.07.2009 г. за избиране на заместник-председатели на Четиридесет и първото Народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-17

 Решение на НС от 14.07.2009 г. за избиране на председател на Четиридесет и първото Народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-17

 Решение на НС от 14.07.2009 г. за приемане на процедурни правила за избиране на заместник-председатели на Четиридесет и първото Народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-17

 Решение на НС от 14.07.2009 г. за приемане на процедурни правила за избиране на председател на Четиридесет и първото Народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-17

 Решение на НС от 14.07.2009 г. по прилагането на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-17

 Решение на НС от 14.07.2010 г. за избиране на заместник-председател на 41-ото Народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-20

 Решение на НС от 14.07.2010 г. за промени в ръководството и състава на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-20

 Решение на НС от 14.07.2010 г. за промени в състава и ръководството на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-20

 Решение на НС от 14.07.2010 г. за промени в състава и ръководството на Комисията по здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-20

 Решение на НС от 14.07.2010 г. за промени в състава на Комисията по бюджет и финанси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-20

 Решение на НС от 14.07.2010 г. за промени в състава на Комисията по културата, гражданското общество и медиите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-20

 Решение на НС от 14.07.2010 г. за промени в състава на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-20

 Решение на НС от 14.07.2010 г. за промяна в състава на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-20

 Решение на НС от 14.07.2015 г. за избиране на управител на Българската народна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-21

 Решение на НС от 14.07.2015 г. за освобождаване на управителя на Българската народна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-21

 Решение на НС от 14.07.2016 г. за приемане на Обобщен годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-26

 Решение на НС от 14.07.2016 г. за приемане на Обобщен годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-26

 Решение на НС от 14.07.2016 г. за приемане на Обобщен годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-26

 Решение на НС от 14.07.2017 г. във връзка с разискванията по питането на народния представител Корнелия Нинова към министър-председателя на Република България Бойко Борисов относно Бяла книга за развитието на Европа, предложена от г-н Юнкер - председател
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-21

 Решение на НС от 14.09.2005 г. за прекратяване пълномощията на народен представител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-20

 Решение на НС от 14.09.2005 г. за прекратяване пълномощията на народен представител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-20

 Решение на НС от 14.09.2006 г. за приемане на Годишния доклад за младежта за 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-26

 Решение на НС от 14.09.2007 г. за прекратяване пълномощията на народен представител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-25

 Решение на НС от 14.09.2011 г. за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-20

 Решение на НС от 14.09.2011 г. за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-20

 Решение на НС от 14.09.2017 г. за промяна в състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-18

 Решение на НС от 14.09.2017 г. за промяна в състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-18

 Решение на НС от 14.09.2017 г. за удължаване срока на действие на Временната комисия за разглеждане на постъпили сигнали от граждани за обучението и изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-18

 Решение на НС от 14.10.2004 г. за прекратяване пълномощията на народен представител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-22

 Решение на НС от 14.10.2009 г. по Годишния отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-23

 Решение на НС от 14.11.2008 г. за избиране на членове на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-21

 Решение на НС от 14.11.2012 г. за промени в състава и ръководството на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-23

 Решение на НС от 14.11.2012 г. за промени в състава на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-23

 Решение на НС от 14.11.2014 г. за попълване състава на Временната комисия по бюджет и финанси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-21

 Решение на НС от 14.11.2014 г. за прекратяване правомощията на член на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-21

 Решение на НС от 14.12.2016 г. във връзка с Коледната ваканция и работата на Народното събрание през декември 2016 г. и януари 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-16

 Решение на НС от 14.12.2018 г. за създаване на Временна анкетна комисия за проучване на всички данни, факти и обстоятелства по повод изнесените в европейски и български медии твърдения за скандалната подкупна схема при придобиване на българско гражданство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-21

 Решение на НС от 15.01.2015 г. за попълване състава на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-23

 Решение на НС от 15.01.2015 г. за попълване състава на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-23

 Решение на НС от 15.01.2015 г. за попълване състава на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-23

 Решение на НС от 15.01.2015 г. за утвърждаване на Вътрешните правила за работата на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-23

 Решение на НС от 15.01.2020 г. за персонални промени в Министерския съвет на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-17

 Решение на НС от 15.02.2019 г. във връзка с разискванията по питане от народните представители Георги Свиленски и Димитър Данчев към министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова относно политиката на министерството по въвеждането в
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-22

 Решение на НС от 15.03.2006 г. за откриване на Стоматологичен факултет в структурата на Медицинския университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-24

Показани от 901 до 1000 (стр. 10 от 51)
<<първа <предишна  5  6  7  8  9 10 11  12  13  14  15  следваща> последна>>

Общо: 5094 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА