Конституционно право

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 601 до 700 (стр. 7 от 51)
<<първа <предишна  2  3  4  5  6 7 8  9  10  11  12  следваща> последна>>
 Решение на НС от 10.06.2016 г. за промени в състава и ръководството на Комисията по културата и медиите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-17

 Решение на НС от 10.06.2016 г. за промени в състава и ръководството на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-17

 Решение на НС от 10.06.2016 г. за промяна в състава на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-17

 Решение на НС от 10.06.2016 г. за промяна в състава на Комисията по вероизповеданията и правата на човека
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-17

 Решение на НС от 10.06.2016 г. за промяна в състава на Комисията по външна политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-17

 Решение на НС от 10.06.2016 г. за промяна в състава на Комисията по енергетика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-17

 Решение на НС от 10.06.2016 г. за промяна в състава на Комисията по здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-17

 Решение на НС от 10.06.2016 г. за промяна в състава на Комисията по образованието и науката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-17

 Решение на НС от 10.07.2008 г. за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-18

 Решение на НС от 10.07.2008 г. за прекратяване пълномощията на народен представител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-18

 Решение на НС от 10.07.2008 г. по Отчета за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-18

 Решение на НС от 10.07.2013 г. за избиране на управител на Националната здравноосигурителна каса
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-24

 Решение на НС от 10.07.2019 г. за избиране на заместник-председател на Народното събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-16

 Решение на НС от 10.07.2019 г. за попълване състава и ръководството на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-16

 Решение на НС от 10.07.2019 г. за попълване състава на Комисията по външна политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-16

 Решение на НС от 10.07.2019 г. за попълване състава на Комисията по културата и медиите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-16

 Решение на НС от 10.07.2019 г. за попълване състава на Комисията по отбрана
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-16

 Решение на НС от 10.07.2019 г. за попълване състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-16

 Решение на НС от 10.07.2019 г. за попълване състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-16

 Решение на НС от 10.07.2019 г. за промени в състава и ръководството на Комисията по бюджет и финанси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-16

 Решение на НС от 10.07.2019 г. за промени в състава и ръководството на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-16

 Решение на НС от 10.07.2019 г. за промени в състава и ръководството на Комисията по правни въпроси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-16

 Решение на НС от 10.07.2019 г. за промени в състава и ръководството на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-16

 Решение на НС от 10.07.2019 г. за промени в състава на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-16

 Решение на НС от 10.07.2019 г. за промени в състава на Комисията по околната среда и водите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-16

 Решение на НС от 10.07.2019 г. за промяна в ръководството на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-16

 Решение на НС от 10.07.2019 г. за промяна в ръководството на Комисията по труда, социалната и демографската политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-16

 Решение на НС от 10.07.2019 г. за промяна в състава и ръководството на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-16

 Решение на НС от 10.07.2019 г. за промяна в състава и ръководството на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-16

 Решение на НС от 10.07.2019 г. за промяна в състава на Комисията по вероизповеданията и правата на човека
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-16

 Решение на НС от 10.07.2019 г. за промяна в състава на Комисията по здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-16

 Решение на НС от 10.07.2019 г. за промяна в състава на Комисията по икономическа политика и туризъм
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-16

 Решение на НС от 10.07.2019 г. за промяна в състава на Комисията по образованието и науката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-16

 Решение на НС от 10.07.2019 г. за промяна в състава на Комисията по политиките за българите в чужбина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-16

 Решение на НС от 10.07.2019 г. за промяна в състава на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-16

 Решение на НС от 10.07.2020 г. за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател на Комисията за енергийно и водно регулиране, представяне и публично оповестяване на документите и изслушване на кандидатите в К
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-14

 Решение на НС от 10.09.2009 г. за приемане на Годишния отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни през 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-15

 Решение на НС от 10.09.2009 г. по отчета за дейността на Агенцията за следприватизационен контрол за 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-15

 Решение на НС от 10.09.2020 г. за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-15

 Решение на НС от 10.09.2020 г. за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател на Централната избирателна комисия, представянето и публичното оповестяване на документите, изслушването им в Комисията по правн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-11

 Решение на НС от 10.10.2012 г. за попълване и промени в състава на Временната парламентарна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта АЕЦ "Белене" от 2002 г. до края на месец март 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-19

 Решение на НС от 10.10.2012 г. за попълване и промени в състава на Комисията по земеделието и горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-19

 Решение на НС от 10.10.2012 г. за попълване състава на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-19

 Решение на НС от 10.10.2012 г. за попълване състава на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-19

 Решение на НС от 10.10.2012 г. за промени в състава на Комисията за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-19

 Решение на НС от 10.10.2012 г. за промени в състава на Комисията по културата, гражданското общество и медиите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-19

 Решение на НС от 10.10.2012 г. за промяна в състава на Парламентарната анкетна комисия за проучване на случаи, при които има факти, данни и документално аргументирани публични разследвания, включително и на прекратени дела и преписки за корупция по високи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-19

 Решение на НС от 10.10.2012 г. за удължаване срока на действие на Временната комисия за проучване, анализ и обсъждане на добри практики и законодателни решения във връзка с регулирането на дейности по проучване и добив на подземни богатства при опазване н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-19

 Решение на НС от 10.10.2018 г. за прекратяване пълномощията на народен представител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-12

 Решение на НС от 10.11.2004 г. за създаване на Временна анкетна комисия за разследване измамите с ДДС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-19

 Решение на НС от 10.11.2017 г. за персонални промени в Министерския съвет на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-14

 Решение на НС от 10.12.2008 г. за приемане на Доклад за прилагането на закона и дейността на Прокуратурата и разследващите органи през 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-19

 Решение на НС от 10.12.2014 г. за попълване състава на Комисията за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-12

 Решение на НС от 10.12.2014 г. за попълване състава на Комисията по бюджет и финанси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-12

 Решение на НС от 10.12.2014 г. за попълване състава на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-12

 Решение на НС от 10.12.2014 г. за промяна в ръководството на Комисията по външна политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-12

 Решение на НС от 10.12.2014 г. за промяна в състава на Комисията по вероизповеданията и правата на човека
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-12

 Решение на НС от 10.12.2014 г. за промяна в състава на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-12

 Решение на НС от 10.12.2014 г. за промяна в състава на Комисията по труда, социалната и демографската политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-12

 Решение на НС от 10.12.2015 г. за създаване на Временна комисия по исканията на главния прокурор на Република България за даване на разрешения за възбуждане на наказателни преследвания срещу Волен Николов Сидеров, народен представител в 43-то Народно събр
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-15

 Решение на НС от 10.12.2021 г. за приемане на Правила за дистанционно участие в заседанията на Народното събрание на народни представители, поставени под задължителна изолация или карантина поради COVID-19
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-12

 Решение на НС от 11.01.2008 г. по предложение за гласуване недоверие на Министерския съвет на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-18

 Решение на НС от 11.01.2012 г. за попълване ръководството на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-17

 Решение на НС от 11.01.2012 г. за попълване състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-17

 Решение на НС от 11.01.2012 г. за преобразуване на факултет "Обществено здраве" в структурата на Русенския университет "Ангел Кънчев" във факултет "Обществено здраве и здравни грижи"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-17

 Решение на НС от 11.01.2012 г. за промяна на състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-17

 Решение на НС от 11.01.2012 г. за промяна на състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-17

 Решение на НС от 11.02.2010 г. за попълване състава на Комисията по бюджет и финанси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-19

 Решение на НС от 11.02.2010 г. за попълване състава на Комисията по околната среда и водите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-19

 Решение на НС от 11.02.2010 г. за промени в състава на Комисията по труда и социалната политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-19

 Решение на НС от 11.02.2010 г. за промяна в състава на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-19

 Решение на НС от 11.02.2010 г. относно вътрешни правила на Постоянно действащата подкомисия към Комисията по правни въпроси, която осъществява парламентарен контрол и наблюдение на процедурите по разрешаване, прилагане и използване на специалните разузнав
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-16

 Решение на НС от 11.02.2015 г. за попълване ръководството на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-17

 Решение на НС от 11.02.2021 г. за приемане на Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2032 и за определяне числеността на въоръжените сили
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-16

 Решение на НС от 11.03.2005 г. за промени в състава на Комисията по бюджет и финанси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-22

 Решение на НС от 11.03.2005 г. за промени в състава на Комисията по външна политика, отбрана и сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-22

 Решение на НС от 11.03.2005 г. за промени в състава на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-22

 Решение на НС от 11.03.2005 г. за промени в състава на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-22

 Решение на НС от 11.03.2005 г. за промени в състава на Комисията по земеделието и горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-22

 Решение на НС от 11.03.2005 г. за промени в състава на Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-22

 Решение на НС от 11.03.2005 г. за промени в състава на Комисията по образованието и науката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-22

 Решение на НС от 11.03.2005 г. за промени в състава на Комисията по околната среда и водите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-22

 Решение на НС от 11.03.2009 г. за прекратяване пълномощията на народен представител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-20

 Решение на НС от 11.03.2011 г. за промени в състава на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-18

 Решение на НС от 11.03.2011 г. за промени в състава на Комисията по правни въпроси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-18

 Решение на НС от 11.03.2015 г. за персонални промени в Министерския съвет на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-13

 Решение на НС от 11.03.2020 г. за приемане на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2020 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-14

 Решение на НС от 11.04.2012 г. във връзка с Великденската ваканция на Народното събрание за 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-17

 Решение на НС от 11.04.2012 г. за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-17

 Решение на НС от 11.04.2012 г. за попълване на състава на Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-20

 Решение на НС от 11.04.2012 г. за промени в състава и ръководството на Комисията по здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-20

 Решение на НС от 11.04.2012 г. за промени в състава и ръководството на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-20

 Решение на НС от 11.04.2012 г. за промени в състава на Комисията по бюджет и финанси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-20

 Решение на НС от 11.04.2012 г. за промени в състава на Комисията по външна политика и отбрана
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-20

 Решение на НС от 11.04.2012 г. за промени в състава на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-20

 Решение на НС от 11.04.2012 г. за промени в състава на Комисията по труда и социалната политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-20

 Решение на НС от 11.04.2012 г. за промяна в състава и ръководството на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-20

 Решение на НС от 11.04.2012 г. за промяна в състава на Постоянната делегация на Народното събрание в Интерпарламентарната асамблея по православие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-20

 Решение на НС от 11.04.2019 г. по Отчета за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-16

 Решение на НС от 11.04.2019 г. по Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол за периода 1 януари - 30 юни 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-16

Показани от 601 до 700 (стр. 7 от 51)
<<първа <предишна  2  3  4  5  6 7 8  9  10  11  12  следваща> последна>>

Общо: 5094 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА