Конституционно право

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 801 до 900 (стр. 9 от 51)
<<първа <предишна  4  5  6  7  8 9 10  11  12  13  14  следваща> последна>>
 Решение на НС от 12.01.2012 г. за приемане на годишни доклади на Комисията за регулиране на съобщенията за 2010 г. по Закона за електронните съобщения и по Закона за пощенските услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-20

 Решение на НС от 12.01.2012 г. по Годишния отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-20

 Решение на НС от 12.01.2012 г. по Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 01.01.2011 - 30.06.2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-20

 Решение на НС от 12.01.2017 г. за приемане на Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията в областта на електронните съобщения за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-20

 Решение на НС от 12.01.2017 г. за приемане на Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията в областта на пощенските услуги - "Анализ на пазара на пощенските услуги за 2015 г."
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-20

 Решение на НС от 12.01.2017 г. за приемане на Доклад за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода 20 д
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-20

 Решение на НС от 12.01.2017 г. по Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-20

 Решение на НС от 12.01.2017 г. по Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-20

 Решение на НС от 12.01.2018 г. за попълване състава на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-19

 Решение на НС от 12.01.2018 г. за попълване състава на Комисията по труда, социалната и демографската политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-19

 Решение на НС от 12.01.2018 г. за промяна в състава на Комисията по вероизповеданията и правата на човека
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-19

 Решение на НС от 12.01.2018 г. за промяна в състава на Комисията по културата и медиите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-19

 Решение на НС от 12.02.2014 г. по предложение за гласуване недоверие на Министерския съвет на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-18

 Решение на НС от 12.03.2009 г. за приемане на Доклада за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода 20
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-20

 Решение на НС от 12.03.2009 г. за създаване на Временна комисия за промени в изборното законодателство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-20

 Решение на НС от 12.03.2015 г. за избиране на управител на Националната здравноосигурителна каса
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-17

 Решение на НС от 12.03.2015 г. за създаване на Временна анкетна комисия за проверка на фактите и обстоятелствата, свързани с действията на държавни органи и институции, които е следвало да упражнят контрол и противодействат на източването на Корпоративна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-17

 Решение на НС от 12.04.2006 г. относно осигуряване право на достъп на народните представители до направеното предложение от Главния прокурор на Република България за снемане имунитета на народния представител Атанас Атанасов
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-18

 Решение на НС от 12.04.2019 г. за обявяване на град Велико Търново за "Историческа и духовна столица на България"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-16

 Решение на НС от 12.05.2005 г. за промяна в състава на Временната анкетна комисия за проверка на междуправителствените споразумения за кредити, предоставяни на други държави - произхода на кредитите, целите на предоставяне и времето, когато това е осъщест
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-20

 Решение на НС от 12.05.2011 г. за избиране на трима членове от квотата на Народното събрание, в т.ч. и председател на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-20

 Решение на НС от 12.05.2011 г. по Доклада за дейността на омбудсмана на Република България през 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-27

 Решение на НС от 12.05.2016 г. за прекратяване на процедурата за избор на председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-17

 Решение на НС от 12.06.2008 за приемане на доклада за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-20

 Решение на НС от 12.06.2015 г. за удължаване срока за представяне на доклада на Временната анкетна комисия за проверка на фактите и обстоятелствата, свързани с действията на държавни органи и институции, които е следвало да упражнят контрол и противодейст
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-16

 Решение на НС от 12.06.2019 г. по Годишния доклад за дейността на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения през 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-18

 Решение на НС от 12.06.2019 г. по Доклад на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за извършената дейност през 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-18

 Решение на НС от 12.06.2019 г. по Доклад на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за извършената дейност през 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-18

 Решение на НС от 12.06.2020 г. по Годишния доклад за дейността на Българската академия на науките за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-16

 Решение на НС от 12.07.2007 г. за приемане на Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили през 2006 година
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-20

 Решение на НС от 12.07.2013 г. за избиране на Комисия по вероизповеданията и парламентарна етика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-19

 Решение на НС от 12.07.2013 г. за избиране на Комисия по правата на човека и жалбите на гражданите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-19

 Решение на НС от 12.07.2017 г. за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита от дискриминация, представянето и публичното оповестяване на документите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-14

 Решение на НС от 12.08.2021 г. във връзка с Указ № 204 от 6.08.2021 г. на президента на републиката и заявление вх. № 46-154-00-11 от 10.08.2021 г. от Пламен Николаев Николов
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-13

 Решение на НС от 12.09.2013 г. за приемане на Доклада за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-17

 Решение на НС от 12.09.2013 г. за приемане на Доклада за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-17

 Решение на НС от 12.09.2013 г. за приемане на Отчета за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-20

 Решение на НС от 12.09.2013 г. по Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1.01.2012 г. - 30.06.2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-20

 Решение на НС от 12.09.2013 г. по Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1.07.2012 г. - 31.12.2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-20

 Решение на НС от 12.09.2018 г. за приемане на Годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-14

 Решение на НС от 12.09.2018 г. за приемане на Годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-14

 Решение на НС от 12.09.2018 г. за приемане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-14

 Решение на НС от 12.09.2018 г. за приемане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-14

 Решение на НС от 12.09.2018 г. за приемане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на Прокуратурата и на разследващите органи през 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-14

 Решение на НС от 12.09.2018 г. за приемане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на Прокуратурата и на разследващите органи през 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-14

 Решение на НС от 12.09.2018 г. за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представянето и публичното оповестяване на документите, изслушването на кандидатите и избор на съдия в Конституционния съд на Република Българ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-14

 Решение на НС от 12.09.2019 г. за приемане на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност през 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-17

 Решение на НС от 12.10.2005 г. за избиране на заместник-председател на Комисията по външна политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Решение на НС от 12.10.2005 г. за промяна в състава на Комисията по правни въпроси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Решение на НС от 12.10.2006 г. за предсрочно освобождаване на член на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-13

 Решение на НС от 12.10.2007 г. за прекратяване пълномощията на народен представител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-19

 Решение на НС от 12.10.2016 г. за работата на Народното събрание през октомври и ноември 2016 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-21

 Решение на НС от 12.10.2017 г. за попълване състава и ръководството на Комисията по бюджет и финанси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-17

 Решение на НС от 12.10.2017 г. за промяна в състава на Комисията по политиките за българите в чужбина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-17

 Решение на НС от 12.11.2013 г. за избиране на заместник-председател на Четиридесет и второто Народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-15

 Решение на НС от 12.11.2013 г. за попълване на състава и ръководството на Комисията по правни въпроси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-15

 Решение на НС от 12.11.2013 г. за попълване на състава на Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-15

 Решение на НС от 12.11.2013 г. за промени в състава и ръководството на Комисията по отбрана
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-15

 Решение на НС от 12.11.2014 г. за попълване ръководството и състава на Временната комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Народното събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-14

 Решение на НС от 12.11.2014 г. за попълване състава на Временната комисия по бюджет и финанси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-18

 Решение на НС от 12.11.2014 г. за попълване състава на Временната комисия по правни въпроси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-18

 Решение на НС от 12.11.2014 г. за предсрочно прекратяване на мандата на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-14

 Решение на НС от 12.11.2014 г. за прекратяване на пълномощията на народен представител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-14

 Решение на НС от 12.11.2014 г. за приемане на Доклад за прилагането на закона и дейността на съдилищата през 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-18

 Решение на НС от 12.11.2014 г. за приемане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-18

 Решение на НС от 12.11.2015 г. за попълване състава и ръководството на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-20

 Решение на НС от 12.11.2015 г. за попълване състава и ръководството на Комисията по културата и медиите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-20

 Решение на НС от 12.11.2015 г. за попълване състава и ръководството на Комисията по образованието и науката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-20

 Решение на НС от 12.11.2015 г. за попълване състава на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-20

 Решение на НС от 12.11.2015 г. за попълване състава на Комисията по вероизповеданията и правата на човека
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-20

 Решение на НС от 12.11.2015 г. за попълване състава на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-20

 Решение на НС от 12.11.2015 г. за попълване състава на Комисията по здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-20

 Решение на НС от 12.11.2015 г. за попълване състава на Комисията по земеделието и храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-20

 Решение на НС от 12.11.2015 г. за попълване състава на Комисията по труда, социалната и демографската политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-20

 Решение на НС от 12.11.2015 г. за промяна в състава на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-20

 Решение на НС от 12.11.2015 г. за промяна в състава на Комисията по икономическа политика и туризъм
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-20

 Решение на НС от 12.11.2015 г. за промяна в състава на Комисията по политиките за българите в чужбина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-20

 Решение на НС от 12.12.2014 г. за избиране председател на Комисията по културата и медиите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-16

 Решение на НС от 12.12.2019 г. за попълване състава и ръководството на Комисията по културата и медиите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-17

 Решение на НС от 12.12.2019 г. за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията от квотата на Народното събрание, представяне и публично опо
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-17

 Решение на НС от 12.12.2019 г. за промяна в състава на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-17

 Решение на НС от 13.01.2017 г. за определяне на нов срок за извършване одит за съответствие на изпълнението на Плана за действие към Визията за деинституционализация за периода 2009 - 2015 г., възложен на Сметната палата с Решение на Народното събрание (Д
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-20

 Решение на НС от 13.03.2008 г. за приемане на Доклад за състоянието на околната среда през 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-21

 Решение на НС от 13.03.2008 г. за промени в състава на Комисията по културата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Решение на НС от 13.03.2008 г. за промени в състава на Комисията по околната среда и водите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Решение на НС от 13.03.2015 г. за удължаване срока на действие на Временната комисия за проучване на финансовото състояние на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях универсални и професионални пенсионни фондове и прилагането на регулатор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-17

 Решение на НС от 13.03.2020 г. за избор на управител на Националната здравноосигурителна каса
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-14

 Решение на НС от 13.03.2020 г. за обявяване на извънредно положение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-14

 Решение на НС от 13.04.2005 г. за избиране на заместник-председател и членове на Комисията за регулиране на съобщенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-22

 Решение на НС от 13.04.2005 г. за избиране на заместник-председател на Комисията за финансов надзор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-22

 Решение на НС от 13.04.2005 г. за избиране на Комисия за провеждане на тайно гласуване при избора на омбудсман
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-22

 Решение на НС от 13.04.2005 г. за избиране на омбудсман
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-22

 Решение на НС от 13.04.2005 г. за избиране на подуправител на Националния осигурителен институт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-22

 Решение на НС от 13.04.2005 г. за избиране на председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита от дискриминация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-22

 Решение на НС от 13.04.2005 г. за избиране на управител на Националния осигурителен институт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-22

 Решение на НС от 13.04.2005 г. за избиране на членове на Сметната палата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-22

 Решение на НС от 13.04.2005 г. за освобождаване и избиране на членове на Надзорния съвет на Агенцията за следприватизационен контрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-22

 Решение на НС от 13.04.2005 г. за приемане на процедурни правила за тайно гласуване при избора на омбудсман
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-22

 Решение на НС от 13.04.2005 г. за удължаване срока на действие на Временната комисия за проучване на данните по твърденията за финансиране на Българската социалистическа партия от режима на Саддам Хюсеин в Ирак
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-19

 Решение на НС от 13.05.2010 г. за създаване на Временна анкетна комисия със задача да изясни изнесените данни за грубо нарушаване на Конституцията и Правилника за организацията и дейността на Народното събрание при гласуването и обнародването на Закона за
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-21

Показани от 801 до 900 (стр. 9 от 51)
<<първа <предишна  4  5  6  7  8 9 10  11  12  13  14  следваща> последна>>

Общо: 5094 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА