Конституционно право

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 501 до 600 (стр. 6 от 51)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 7  8  9  10  11  следваща> последна>>
 Решение на НС от 09.05.2018 г. за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-11

 Решение на НС от 09.09.2016 г. за приемане на Доклад за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода 20 д
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-16

 Решение на НС от 1.02.2008 г. за приемане на Доклада за прилагането на закона и дейността на Върховния административен съд през 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-15

 Решение на НС от 1.02.2012 г. за избиране на председател на Икономическия и социален съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-10

 Решение на НС от 1.02.2012 г. за избор на секретар на Четиридесет и първото Народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-10

 Решение на НС от 1.02.2012 г. за избор на секретар на Четиридесет и първото Народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-10

 Решение на НС от 1.02.2012 г. за промяна в състава на Комисията по здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-10

 Решение на НС от 1.02.2012 г. за създаване на Временна анкетна комисия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-07

 Решение на НС от 1.03.2012 г. за приемане на Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 - 2020)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-13

 Решение на НС от 1.03.2012 г. за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проучването на факти и обстоятелства относно случаи, изнесени през последните дни в общественото и медийното пространство, на полицейско насилие, както и на опи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-09

 Решение на НС от 1.04.2009 г. за освобождаване на член на Комисията за финансов надзор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-07

 Решение на НС от 1.04.2010 г. за избиране на член на Съвета за електронни медии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-06

 Решение на НС от 1.04.2010 г. за избиране на член на Съвета за електронни медии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-06

 Решение на НС от 1.04.2020 г. за възнагражденията на народните представители за времето от 1.04.2020 г. до отмяната на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-09

 Решение на НС от 1.06.2011 г. за приемане на Енергийна стратегия на Република България до 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-07

 Решение на НС от 1.06.2011 г. за промени в ръководството и състава на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-07

 Решение на НС от 1.06.2011 г. за създаване на Временна комисия за обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, вх. № 154-01-50, внесен на 26 май 2011 г. от група народни представители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-07

 Решение на НС от 1.06.2017 г. по Доклад за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-06

 Решение на НС от 1.06.2017 г. по искане за предсрочно освобождаване на Димитър Борисов Главчев от поста председател на Народното събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-06

 Решение на НС от 1.07.2020 г. за приемане на Годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-07

 Решение на НС от 1.07.2020 г. за приемане на Доклад за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-07

 Решение на НС от 1.07.2020 г. за приемане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-07

 Решение на НС от 1.07.2020 г. за приемане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на Прокуратурата и на разследващите органи през 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-07

 Решение на НС от 1.07.2020 г. за приемане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-07

 Решение на НС от 1.08.2013 г. за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-11

 Решение на НС от 1.08.2013 г. за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-11

 Решение на НС от 1.08.2013 г. за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-11

 Решение на НС от 1.08.2013 г. за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея по франкофония
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-11

 Решение на НС от 1.08.2013 г. за попълване на състава на Комисията по вероизповеданията и парламентарна етика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-13

 Решение на НС от 1.08.2013 г. за попълване на състава на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-13

 Решение на НС от 1.08.2013 г. за попълване на състава на Комисията по енергетика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-13

 Решение на НС от 1.08.2013 г. за попълване на състава на Комисията по земеделието и храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-13

 Решение на НС от 1.08.2013 г. за попълване на състава на Комисията по отбрана
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-13

 Решение на НС от 1.08.2013 г. за попълване на състава на Комисията по правни въпроси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-13

 Решение на НС от 1.08.2013 г. за промяна в състава на Комисията по културата и медиите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-13

 Решение на НС от 1.08.2013 г. за промяна в състава на Комисията по образованието и науката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-13

 Решение на НС от 1.08.2013 г. за промяна в състава на Комисията по правата на човека и жалбите на гражданите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-13

 Решение на НС от 1.09.2010 г. за приемане на Процедурни правила по прилагането на чл. 113, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-09-10

 Решение на НС от 1.09.2016 г. за приемане на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-09

 Решение на НС от 1.09.2016 г. за приемане на Годишния доклад на Държавната комисия по сигурността на информацията относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България през 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-13

 Решение на НС от 1.09.2016 г. за приемане на Годишния доклад на Държавната комисия по сигурността на информацията относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България през 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-13

 Решение на НС от 1.09.2017 г. във връзка с разискванията по питането на народните представители Илиян Тимчев, Георги Йорданов и Валентина Найденова към министъра на здравеопазването Николай Петров относно изпълнение на проекти за модернизация и обучение в
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-08

 Решение на НС от 1.10.2020 г. за промени в състава и ръководството на Комисията по външна политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-06

 Решение на НС от 1.10.2020 г. за промени в състава на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-06

 Решение на НС от 1.10.2020 г. за промени в състава на Комисията по енергетика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-06

 Решение на НС от 1.10.2020 г. за промени в състава на Комисията по отбрана
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-06

 Решение на НС от 1.10.2020 г. за промени в състава на Комисията по политиките за българите в чужбина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-06

 Решение на НС от 1.10.2020 г. за промени в състава на Комисията по правни въпроси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-06

 Решение на НС от 1.10.2020 г. за промени в състава на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-06

 Решение на НС от 1.10.2020 г. за промени в състава на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-06

 Решение на НС от 1.10.2020 г. за промени в състава на Комисията по труда, социалната и демографската политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-06

 Решение на НС от 1.11.2012 г. за избиране на заместник-председател на 41-ото Народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-06

 Решение на НС от 1.11.2012 г. по Доклада на Временната анкетна комисия за проучване на причините, довели до повишаване цените на определени групи лекарствени продукти, заплащани със средства от бюджета на НЗОК и/или републиканския бюджет, и предлагане на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-13

 Решение на НС от 1.11.2013 г. по Доклада за работата на Временната комисия за изработване на проект на нов Изборен кодекс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-08

 Решение на НС от 1.12.2010 г. за промени в състава на Комисията по здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-10

 Решение на НС от 1.12.2010 г. за промени в състава на Комисията по труда и социалната политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-10

 Решение на НС от 1.12.2017 г. за приемане на Позиция на Народното събрание по проекта на Програма на Република България за Председателството на Съвета на Европейския съюз (1 януари - 30 юни 2018 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-05

 Решение на НС от 10.02.2021 г. за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-16

 Решение на НС от 10.02.2021 г. за прекратяване на пълномощията на народен представител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-12

 Решение на НС от 10.03.2010 г. за спиране на преизчисляването на основното месечно възнаграждение на народните представители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-16

 Решение на НС от 10.03.2011 г. по Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 януари 2010 г. - 30 юни 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-15

 Решение на НС от 10.04.2014 г. по Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 януари 2018 г. - 31 декември 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-12

 Решение на НС от 10.04.2019 г. за избиране на заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-12

 Решение на НС от 10.04.2019 г. за избиране на заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-12

 Решение на НС от 10.04.2019 г. за прекратяване пълномощията на народен представител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-12

 Решение на НС от 10.05.2007 г. за приемане на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2007 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-18

 Решение на НС от 10.05.2012 г. във връзка с разискванията по питането на народните представители Пламен Орешарски и Корнелия Нинова към заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков относно Национална програма за реформи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-18

 Решение на НС от 10.05.2017 г. за избиране на Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-16

 Решение на НС от 10.05.2017 г. за избиране на Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-16

 Решение на НС от 10.05.2017 г. за избиране на Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-16

 Решение на НС от 10.05.2017 г. за избиране на Комисия по бюджет и финанси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-16

 Решение на НС от 10.05.2017 г. за избиране на Комисия по вероизповеданията и правата на човека
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-16

 Решение на НС от 10.05.2017 г. за избиране на Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-16

 Решение на НС от 10.05.2017 г. за избиране на Комисия по външна политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-16

 Решение на НС от 10.05.2017 г. за избиране на Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-16

 Решение на НС от 10.05.2017 г. за избиране на Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-16

 Решение на НС от 10.05.2017 г. за избиране на Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-16

 Решение на НС от 10.05.2017 г. за избиране на Комисия по енергетика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-16

 Решение на НС от 10.05.2017 г. за избиране на Комисия по здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-16

 Решение на НС от 10.05.2017 г. за избиране на Комисия по земеделието и храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-16

 Решение на НС от 10.05.2017 г. за избиране на Комисия по икономическа политика и туризъм
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-16

 Решение на НС от 10.05.2017 г. за избиране на Комисия по културата и медиите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-16

 Решение на НС от 10.05.2017 г. за избиране на Комисия по образованието и науката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-16

 Решение на НС от 10.05.2017 г. за избиране на Комисия по околната среда и водите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-16

 Решение на НС от 10.05.2017 г. за избиране на Комисия по отбрана
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-16

 Решение на НС от 10.05.2017 г. за избиране на Комисия по политиките за българите в чужбина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-16

 Решение на НС от 10.05.2017 г. за избиране на Комисия по правни въпроси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-16

 Решение на НС от 10.05.2017 г. за избиране на Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-16

 Решение на НС от 10.05.2017 г. за избиране на Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-16

 Решение на НС от 10.05.2017 г. за избиране на Комисия по труда, социалната и демографската политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-16

 Решение на НС от 10.05.2018 г. по Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 януари 2017 г. - 31 декември 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-15

 Решение на НС от 10.06.2015 г. за приемане на Правила за процедурата по обсъждане и приемане на Законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-04

 Решение на НС от 10.06.2016 г. за промени в състава и ръководството на Комисията по икономическа политика и туризъм
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-17

 Решение на НС от 10.06.2016 г. за промени в състава и ръководството на Комисията по културата и медиите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-17

 Решение на НС от 10.06.2016 г. за промени в състава и ръководството на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-17

 Решение на НС от 10.06.2016 г. за промяна в състава на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-17

 Решение на НС от 10.06.2016 г. за промяна в състава на Комисията по вероизповеданията и правата на човека
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-17

 Решение на НС от 10.06.2016 г. за промяна в състава на Комисията по външна политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-17

 Решение на НС от 10.06.2016 г. за промяна в състава на Комисията по енергетика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-17

 Решение на НС от 10.06.2016 г. за промяна в състава на Комисията по здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-17

Показани от 501 до 600 (стр. 6 от 51)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 7  8  9  10  11  следваща> последна>>

Общо: 5030 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА