Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-27
ДВ, бр. 106 от 27.12.2006 г., ДВ, бр. 7 от 22.01.2007 г., ДВ, бр. 79 от 2.10.2007 г., ДВ, бр. 77 от 29.9.2009 г., ДВ, бр. 49 от 29.6.2010 г., ДВ, бр. 48 от 24.6.2011 г., ДВ, бр. 64 от 19.8.2011 г., ДВ, бр. 7 от 24.1.2012 г., ДВ, бр. 27 от 3.4.2012 г., ДВ, бр. 54 от 17.7.2012 г., ДВ, бр. 78 от 12.10.2012 г., ДВ, бр. 102 от 21.12.2012 г., ДВ, бр. 40 от 30.4.2013 г., ДВ, бр. 93 от 25.10.2013 г., ДВ, бр. 111 от 27.12.2013 г., ДВ, бр. 14 от 20.2.2015 г., ДВ, бр. 44 от 16.6.2015 г., ДВ, бр. 49 от 30.6.2015 г., ДВ, бр. 54 от 17.7.2015 г., ДВ, бр. 66 от 28.8.2015 г., ДВ, бр. 83 от 27.10.2015 г., ДВ, бр. 84 от 30.10.2015 г., ДВ, бр. 44 от 2.6.2017 г., ДВ, бр. 76 от 19.9.2017 г., ДВ, бр. 95 от 16.11.2018 г., ДВ, бр. 10 от 1.2.2019 г., ДВ, бр. 26 от 29.3.2019 г., ДВ, бр. 52 от 2.7.2019 г., ДВ, бр. 75 от 24.9.2019 г., ДВ, бр. 8 от 28.1.2020 г., ДВ, бр. 9 от 31.1.2020 г., ДВ, бр. 68 от 31.7.2020 г., ДВ, бр. 17 от 26.2.2021 г., ДВ, бр. 35 от 27.4.2021 г., ДВ, бр. 37 от 7.5.2021 г., ДВ, бр. 110 от 24.12.2021 г., ДВ, бр. 38 от 30.4.2024 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.