Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-18
ДВ, бр. 77 от 4.10.2011 г., ДВ, бр. 21 от 13.3.2012 г., ДВ, бр. 109 от 20.12.2013 г., ДВ, бр. 27 от 25.3.2014 г., ДВ, бр. 22 от 24.3.2015 г., ДВ, бр. 34 от 12.5.2015 г., ДВ, бр. 42 от 3.6.2016 г., ДВ, бр. 76 от 30.9.2016 г., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г., ДВ, бр. 62 от 1.8.2017 г., ДВ, бр. 95 от 28.11.2017 г., ДВ, бр. 103 от 28.12.2017 г., ДВ, бр. 15 от 16.2.2018 г., ДВ, бр. 20 от 6.3.2018 г., ДВ, бр. 24 от 16.3.2018 г., ДВ, бр. 27 от 27.3.2018 г., ДВ, бр. 77 от 18.9.2018 г., ДВ, бр. 83 от 22.10.2019 г., ДВ, бр. 94 от 29.11.2019 г., ДВ, бр. 102 от 31.12.2019 г., ДВ, бр. 26 от 22.3.2020 г., ДВ, бр. 64 от 18.7.2020 г., ДВ, бр. 12 от 12.2.2021 г., ДВ, бр. 21 от 12.3.2021 г., ДВ, бр. 16 от 25.2.2022 г., ДВ, бр. 25 от 29.3.2022 г., ДВ, бр. 51 от 1.7.2022 г., ДВ, бр. 65 от 28.7.2023 г., ДВ, бр. 84 от 6.10.2023 г., ДВ, бр. 85 от 10.10.2023 г., ДВ, бр. 106 от 22.12.2023 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.