Застрахователно право

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>
 Договор за залог върху трежъри сметката между Република България, представлявана от министъра на икономиката, и Европейския инвестиционен фонд за изпълнението на Инициативата за малки и средни предприятия по Оперативна програма "Инициатива за малки и сред
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-18

 Договор между правителството на Република България и правителството на Държавата Катар за взаимно насърчаване и защита на инвестициите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-08

 Договор между правителството на Република България и правителството на Ислямска република Пакистан за взаимно насърчаване и защита на инвестициите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-20

 Договор между правителството на Република България и правителството на Кралство Бахрейн за насърчаване и защита на инвестициите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-06

 Договор между правителството на Република България и правителството на Република Латвия за насърчаване и взаимна защита на инвестициите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-19

 Договор между правителството на Република България и правителството на Република Литва за насърчаване и защита на инвестициите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-19

 Договор между правителството на Република България и правителството на Република Сингапур за взаимно насърчаване и защита на инвестициите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-02

 Договор между правителството на Република България и правителството на Султанат Оман за насърчаване и взаимна защита на инвестициите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-02

 Допълнителен протокол към Договора между правителството на Република България и правителството на Кралство Мароко за взаимно насърчаване и защита на инвестициите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

 Допълнителен протокол между правителството на Република България и правителството на Китайската народна република към Договора между правителството на Народна република България и правителството на Китайската народна република относно взаимно насърчаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-15

 Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-01

 Закон за експортното застраховане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-04

 Закон за застраховането (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-23

 Закон за Комисията за финансов надзор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-25

 Закон за ратифициране на Договора между правителството на Република България и правителството на Държавата Катар за взаимно насърчаване и защита на инвестициите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-14

 Закон за ратифициране на Договора между правителството на Република България и правителството на Кралство Бахрейн за насърчаване и защита на инвестициите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-09

 Закон за ратифициране на Договора между правителството на Република България и правителството на Република Корея за взаимно насърчаване и защита на инвестициите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-10

 Закон за ратифициране на Договора между правителството на Република България и правителството на Република Литва за насърчаване и защита на инвестициите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-24

 Закон за ратифициране на Договора между правителството на Република България и правителството на Султанат Оман за насърчаване и взаимна защита на инвестициите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-11

 Закон за ратифициране на Допълнителен протокол между правителството на Република България и правителството на Китайската народна република към Договора между правителството на Народна република България и правителството на Китайската народна република отн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-05

 Закон за ратифициране на Допълнителния протокол към Договора между правителството на Република България и правителството на Словашката република за насърчаване и взаимна защита на инвестициите от 21.07.1994 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-14

 Закон за ратифициране на Допълнителното споразумение, изменящо Договора между правителството на Република България и правителството на Република Ливан за взаимно насърчаване и защита на инвестициите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-18

 Закон за ратифициране на Изменение № 1 към Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-12

 Закон за ратифициране на Изменението на Гаранционното споразумение между Кралство Белгия, Република България, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Ирла
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-02

 Закон за ратифициране на Протокола за внасяне на изменения в Договора между правителството на Република България и правителството на Република Казахстан за взаимно насърчаване и защита на инвестициите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-06

 Закон за ратифициране на Протокола към Договора между правителството на Република България и правителството на Република Македония за взаимна защита и насърчаване на инвестициите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-03

 Закон за ратифициране на Споразумението за изменение и допълнение на Рамковото споразумение относно изпълнението на Инициатива JEREMIE в Република България (Второ споразумение за изменение) между правителството на Република България, представлявано от мин
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-02

 Закон за ратифициране на Споразумението за изменение на Договора за заем (проект "Развитие на летище София") между Република България и Кувейтския фонд за арабско икономическо развитие и на приложенията към него
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-28

 Закон за ратифициране на Споразумението между Министерството на икономиката и енергетиката на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за предоставяне на целева финансова помощ в подкрепа на Инвестиционната харта на стр
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-03

 Заповед № ЗМФ-1356 от 28.12.2015 г. и № РД-16-1150 от 28.12.2015 г. за определяне реда и начина за издаване на заповед по чл. 189, т. 1, буква "б" от Закона за корпоративното подоходно облагане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-05

 Заповед № РД-16-160 от 10.02.2014 г. за утвърждаване на Списък на общините, в които за 2013 г. равнището на безработица е равно или по-високо от средното за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-18

 Заповед № РД-16-287 от 9.04.2015 г. за утвърждаване списък на общините, в които за 2014 г. равнището на безработица е равно или по-високо от средното за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-28

 Заповед № 82 на Дирекция за застрахователен надзор при МФ от 20.09.2000 г. за определяне на минималния размер на застрахователните премии по задължителната застраховка "Гражданска отговорност" и "Злополука" за 2001 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № 86 на ДЗН към МФ от 13.09.1999 г. относно минималния размер на застрахователните премии по задължителните застраховки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № 94 на Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта от 16.10.2001 г. за определяне на минималния размер на застрахователните премии по задължителните застраховки за 2002 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед № 126 от 11.11.2002 г. за минималния размер на застрахователните премии по задължителната застраховка по чл. 77, ал. 1, т. 1 от Закона за застраховането за 2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № 127 от 11.11.2002 г. за определяне вноските към Гаранционния фонд на застрахователите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № 201 от 9.12.1991 г. за съдържанието и формата на годишния счетоводен отчет на бюджетните и застрахователните предприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № 237 от 8.09.1994 г. за определяне съдържанието и формата на Отчет за паричния поток, Баланс на застрахователно предприятие, Отчет за приходите и разходите на застрахователно предприятие и "Раздел В. Застрахователни (технически) резерви" от Справ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № 274 на КФН от 31.10.2003 г. за определяне на минималния размер на застрахователните премии по задължителната застраховка по чл. 77, ал. 1, т. 1 от Закона за застраховането - "Гражданска отговорност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-18

 Заповед № 311 от 7.07.1998 г. за определяне на формата и съдържанието на приложенията към годишния счетоводен отчет на предприятията без банките, застрахователите, инвестиционните дружества и бюджетните предприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № 312 от 7.07.1998 г. за определяне на формата и съдържанието на приложенията към годишния счетоводен отчет на застрахователите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Извлечение от Постановление № 155 на МС от 31.07.1961 г. за реорганизиране на външното застраховане и презастраховане при Държавния застрахователен институт и образуване на акционерно дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Изменения на Конвенцията за създаване на Агенция за многостранно гарантиране на инвестициите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-19

 Конвенция за създаване на Агенция за многостранно гарантиране на инвестициите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-19

 Меморандум за разбирателство за икономическо сътрудничество между Министерството на икономиката и енергетиката на Република България и Комисията за развитие и реформи на провинция Анхуей, Китайска народна република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-19

 Меморандум за разбирателство за създаване на Съвместна работна група между Българската агенция за инвестиции и Организацията за инвестиции, икономическа и техническа помощ на Иран
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-23

 Меморандум за разбирателство между Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия на Република България и Организацията за подкрепа на малкия и средния бизнес на Република Молдова
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-12

 Наредба № I-167 от 24.10.2002 г. за условията и реда за взаимодействие между контролните органи на Министерството на вътрешните работи, застрахователните компании и Агенцията за застрахователен надзор при настъпване на застрахователни събития, свързани с
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-19

 Наредба № 1 от 21.04.1995 г. за реда за даване на съгласие за застраховане на имуществото на държавните промишлени предприятия (Загл. изм. - ДВ, бр. 82 от 1997 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 4 от 25.11.2003 г. за условията и реда за водене и съхраняване на регистъра на деца за пълно осиновяване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-13

 Наредба № 5 от 15.10.2003 г. за извършване на дейност като застрахователен брокер и застрахователен агент (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-03

 Наредба № 11 от 5.06.1995 г. за условията и реда за даване на съгласие за сключване на договори за застраховане на имуществото на държавните предприятия от земеделието и хранителната промишленост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-15

 Наредба № 66 от 16.05.2019 г. относно допълнителните изисквания във връзка с класифицирането на инвестиционни застрахователни продукти като несложни по смисъла на чл. 342, ал. 5 от Кодекса за застраховането
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

 Наредба № 67 от 4.07.2019 г. за реда за регистрация на застрахователните посредници по електронен път
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-12

 Наредба № 71 от 22.07.2021 г. за изискванията към системата на управление на застрахователите и презастрахователите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-03

 Наредба за задължителното застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-28

 Наредба за застрахователния брокер и застрахователния агент
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за реда и методиката за образуване на застрахователните и здравноосигурителните резерви (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-02

 Наредба за собствените средства и границата на платежоспособност на застрахователите и здравноосигурителните дружества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-02

 Наредба за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорност на туроператора (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-07

 Постановление № 1 на МС от 8.01.1997 г. за приемане на Наредба за задължителното застраховане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 10 на МС от 21.01.2002 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Агенцията за застрахователен надзор, на Устройствен правилник на Държавната комисия по хазарта и на нейната администрация и на Тарифа за таксите, събирани от
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 13 на МС от 24.01.2003 г. за приемане на Наредба за собствените средства и границата на платежоспособност на застрахователите и здравноосигурителните дружества и на Наредба за реда и методиката за образуване на застрахователните и здравноо
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 38 на МС от 24.02.2004 г. за приемане на Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 39 на МС от 15.02.2001 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта и на Тарифа за таксите, събирани от Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта по Закона за застра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 102 на МС от 18.05.2002 г. за приемане списък на държавите с пазарен риск по чл. 5, ал. 1 от Закона за експортното застраховане (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-12

 Постановление № 105 на МС от 28.04.2015 г. за приемане на Устройствен правилник на Българската агенция за инвестиции и на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-05

 Постановление № 155 на МС от 21.07.2020 г. за определяне на размера и реда за отпускането и изплащането на еднократната помощ за ученици, записани в осми клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2020
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-24

 Постановление № 161 на МС от 23.06.2009 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2009 г. за финансиране изграждането на общинска техническа инфраструктура - магистрален водопровод до к.к. "Камчия", с. Близнаци, община Аврен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-03

 Постановление № 203 на МС от 4.08.2006 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити за 2006 г. за посрещане на евентуална грипна пандемия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-15

 Постановление № 208 на МС от 25.09.2018 г. за приемане на Наредба за задължителното застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-28

 Постановление № 221 на МС от 13.09.2007 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-21

 Постановление № 230 на МС от 8.12.1999 г. за приемане на Наредба за застрахователния брокер и застрахователния агент
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 236 на МС от 21.10.1998 г. за приемане на Правилник за дейността на Междуведомствения съвет по експортно застраховане (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Постановление № 247 на МС от 1.11.2002 г. за приемане на Наредба за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорност на туроператора (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-07

 Постановление № 264 на МС от 22.11.2013 г. за приемане на Устройствен правилник на Българската агенция за инвестиции (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-05

 Постановление № 311 на МС от 22.11.2006 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2006 г. за финансиране изграждането на елементи на транспортната техническа инфраструктура на София - улици, необходими за реализация на инвестиционния план на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

 Постановление № 365 на MС от 30.12.2004 г. за предоставяне на средства от републиканския бюджет за увеличаване капитала на "Публични инвестиционни проекти" - ЕАД, София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-14

 Постановление № 427 на МС от 17.11.1997 г. за приемане на Правилник за дейността на Националния съвет по застраховане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 428 на МС от 17.11.1997 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Дирекцията за застрахователен надзор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 458 на МС от 11.12.1997 г. за приемане на наредба за начина на определяне на собствените средства, границата на платежоспособност и начина на изчисляването и от застрахователя
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 501 на МС от 30.12.1997 г. за приемане на Тарифа за таксите, събирани от Дирекцията за застрахователен надзор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за дейността на Междуведомствения съвет по експортно застраховане (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-14

 Правилник за устройството и дейността на Гаранционния фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-27

 Приложение № 1 за 2006 г. към Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за техническо сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-19

 Протокол между правителството на Република България и правителството на Република Индия за изменение и допълнение на Договора между правителството на Република България и правителството на Република Индия за насърчаване и защита на инвестициите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-06

 Решение № 103 на МС от 23.01.1997 г. за извършване на задължителни вноски по Закона за застраховането
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 1343 на МС от 29.12.1996 г. за регистриране на застрахователи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС от 20.09.2017 г. за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагането на кандидат за заместник-председател, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", и на кандидат за заместник-председател, ръководещ управлен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-26

 Споразумение за изменение на Договора между Република България и Държавата Кувейт за взаимно насърчаване и защита на инвестициите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-01

 Споразумение за икономическо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Алжирската демократична и народна република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-05

 Споразумение за икономическо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Ислямска република Пакистан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-16

 Споразумение за икономическо сътрудничество между Република България и Република Йемен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-16

 Указ № 422 от 12.12.2012 г. за връщане за ново обсъждане в Народното събрание Закона за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите, приет от ХLI Народно събрание на 29 ноември 2012 г., и мотивите към указа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-14

 Устав на Българското външнозастрахователно и презастрахователно акционерно дружество "Булстрад"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Устройствен правилник на Българската агенция за инвестиции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-10

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>

Общо: 102 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА