Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-08
ДВ, бр. 114 от 30.12.2003 г., ДВ, бр. 20 от 12.03.2004 г., ДВ, бр. 107 от 7.12.2004 г., ДВ, бр. 108 от 10.12.2004 г., ДВ, бр. 98 от 6.12.2005 г., ДВ, бр. 105 от 29.12.2005 г., ДВ, бр. 77 от 19.09.2006 г., ДВ, бр. 13 от 9.02.2007 г., ДВ, бр. 95 от 4.11.2008 г., ДВ, бр. 35 от 3.5.2011 г., ДВ, бр. 18 от 2.3.2012 г., ДВ, бр. 13 от 8.2.2013 г., ДВ, бр. 10 от 4.2.2014 г., ДВ, бр. 60 от 22.7.2014 г., ДВ, бр. 102 от 12.12.2014 г., ДВ, бр. 14 от 20.2.2015 г., ДВ, бр. 90 от 15.11.2016 г., ДВ, бр. 99 от 13.12.2016 г., ДВ, бр. 105 от 18.12.2018 г., ДВ, бр. 79 от 8.10.2019 г., ДВ, бр. 2 от 8.1.2021 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.