Закон за българските лични документи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-20
ДВ, бр. 63 от 15.07.2003 г., ДВ, бр. 96 от 29.10.2004 г., ДВ, бр. 103 от 23.11.2004 г., ДВ, бр. 111 от 21.12.2004 г., ДВ, бр. 43 от 20.5.2005 г., ДВ, бр. 71 от 30.8.2005 г., ДВ, бр. 86 от 28.10.2005 г., ДВ, бр. 88 от 4.11.2005 г., ДВ, бр. 105 от 29.12.2005 г., ДВ, бр. 30 от 11.04.2006 г., ДВ, бр. 82 от 10.10.2006 г., ДВ, бр. 105 от 22.12.2006 г., ДВ, бр. 29 от 6.04.2007 г., ДВ, бр. 46 от 12.06.2007 г., ДВ, бр. 52 от 29.06.2007 г., ДВ, бр. 66 от 25.7.2008 г., ДВ, бр. 88 от 10.10.2008 г., ДВ, бр. 110 от 30.12.2008 г., ДВ, бр. 35 от 12.5.2009 г., ДВ, бр. 47 от 23.6.2009 г., ДВ, бр. 82 от 16.10.2009 г., ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г., ДВ, бр. 26 от 6.4.2010 г., ДВ, бр. 100 от 21.12.2010 г., ДВ, бр. 9 от 28.1.2011 г., ДВ, бр. 23 от 22.3.2011 г., ДВ, бр. 32 от 19.4.2011 г., ДВ, бр. 55 от 19.7.2011 г., ДВ, бр. 21 от 13.3.2012 г., ДВ, бр. 42 от 5.6.2012 г., ДВ, бр. 75 от 2.10.2012 г., ДВ, бр. 23 от 8.3.2013 г., ДВ, бр. 70 от 9.8.2013 г., ДВ, бр. 53 от 27.6.2014 г., ДВ, бр. 14 от 20.2.2015 г., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., ДВ, бр. 80 от 16.10.2015 г., ДВ, бр. 33 от 26.4.2016 г., ДВ, бр. 81 от 14.10.2016 г., ДВ, бр. 97 от 6.12.2016 г., ДВ, бр. 101 от 20.12.2016 г., ДВ, бр. 85 от 24.10.2017 г., ДВ, бр. 97 от 5.12.2017 г., ДВ, бр. 14 от 13.2.2018 г., ДВ, бр. 24 от 16.3.2018 г., ДВ, бр. 1 от 3.1.2019 г., ДВ, бр. 12 от 8.2.2019 г., ДВ, бр. 17 от 26.2.2019 г., ДВ, бр. 24 от 22.3.2019 г., ДВ, бр. 34 от 23.4.2019 г., ДВ, бр. 58 от 23.7.2019 г., ДВ, бр. 101 от 27.12.2019 г., ДВ, бр. 60 от 7.7.2020 г., ДВ, бр. 69 от 4.8.2020 г., ДВ, бр. 98 от 17.11.2020 г., ДВ, бр. 101 от 27.11.2020 г., ДВ, бр. 21 от 12.3.2021 г., ДВ, бр. 32 от 26.4.2022 г., ДВ, бр. 8 от 25.1.2023 г., ДВ, бр. 65 от 28.7.2023 г., ДВ, бр. 67 от 4.8.2023 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.