Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-27
ДВ, бр. 106 от 27.12.2006 г., ДВ, бр. 7 от 22.01.2007 г., ДВ, бр. 79 от 2.10.2007 г., ДВ, бр. 77 от 29.9.2009 г., ДВ, бр. 49 от 29.6.2010 г., ДВ, бр. 48 от 24.6.2011 г., ДВ, бр. 64 от 19.8.2011 г., ДВ, бр. 7 от 24.1.2012 г., ДВ, бр. 27 от 3.4.2012 г., ДВ, бр. 54 от 17.7.2012 г., ДВ, бр. 78 от 12.10.2012 г., ДВ, бр. 102 от 21.12.2012 г., ДВ, бр. 40 от 30.4.2013 г., ДВ, бр. 93 от 25.10.2013 г., ДВ, бр. 111 от 27.12.2013 г., ДВ, бр. 14 от 20.2.2015 г., ДВ, бр. 44 от 16.6.2015 г., ДВ, бр. 49 от 30.6.2015 г., ДВ, бр. 54 от 17.7.2015 г., ДВ, бр. 66 от 28.8.2015 г., ДВ, бр. 83 от 27.10.2015 г., ДВ, бр. 84 от 30.10.2015 г., ДВ, бр. 44 от 2.6.2017 г., ДВ, бр. 76 от 19.9.2017 г., ДВ, бр. 95 от 16.11.2018 г., ДВ, бр. 10 от 1.2.2019 г., ДВ, бр. 26 от 29.3.2019 г., ДВ, бр. 52 от 2.7.2019 г., ДВ, бр. 75 от 24.9.2019 г., ДВ, бр. 8 от 28.1.2020 г., ДВ, бр. 9 от 31.1.2020 г., ДВ, бр. 68 от 31.7.2020 г., ДВ, бр. 17 от 26.2.2021 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.