Наредба № 11 от 6.04.2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27
ДВ, бр. 29 от 17.4.2009 г., ДВ, бр. 19 от 9.3.2010 г., ДВ, бр. 18 от 1.3.2011 г., ДВ, бр. 85 от 1.11.2011 г., ДВ, бр. 103 от 23.12.2011 г., ДВ, бр. 23 от 20.3.2012 г., ДВ, бр. 85 от 6.11.2012 г., ДВ, бр. 24 от 12.3.2013 г., ДВ, бр. 92 от 22.10.2013 г., ДВ, бр. 105 от 6.12.2013 г., ДВ, бр. 24 от 18.3.2014 г., ДВ, бр. 36 от 25.4.2014 г., ДВ, бр. 89 от 28.10.2014 г., ДВ, бр. 16 от 27.2.2015 г., ДВ, бр. 81 от 20.10.2015 г., ДВ, бр. 61 от 5.8.2016 г., ДВ, бр. 18 от 27.2.2018 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.