Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30
ДВ, бр. 56 от 20.06.2003 г., ДВ, бр. 76 от 20.9.2005 г., ДВ, бр. 79 от 4.10.2005 г., ДВ, бр. 103 от 23.12.2005 г., ДВ, бр. 30 от 11.04.2006 г., ДВ, бр. 75 от 12.09.2006 г., ДВ, бр. 82 от 10.10.2006 г., ДВ, бр. 31 от 13.04.2007 г., ДВ, бр. 55 от 6.07.2007 г., ДВ, бр. 36 от 4.4.2008 г., ДВ, бр. 43 от 29.4.2008 г., ДВ, бр. 69 от 5.8.2008 г., ДВ, бр. 41 от 2.6.2009 г., ДВ, бр. 74 от 15.9.2009 г., ДВ, бр. 82 от 16.10.2009 г., ДВ, бр. 93 от 24.11.2009 г., ДВ, бр. 22 от 19.3.2010 г., ДВ, бр. 23 от 23.3.2010 г., ДВ, бр. 29 от 16.4.2010 г., ДВ, бр. 59 от 31.7.2010 г., ДВ, бр. 98 от 14.12.2010 г., ДВ, бр. 8 от 25.1.2011 г., ДВ, бр. 12 от 8.2.2011 г., ДВ, бр. 60 от 5.8.2011 г., ДВ, бр. 61 от 9.8.2011 г., ДВ, бр. 83 от 30.10.2012 г., ДВ, бр. 102 от 21.12.2012 г., ДВ, бр. 52 от 14.6.2013 г., ДВ, бр. 68 от 2.8.2013 г., ДВ, бр. 109 от 20.12.2013 г., ДВ, бр. 53 от 27.6.2014 г., ДВ, бр. 14 от 20.2.2015 г., ДВ, бр. 42 от 3.6.2016 г., ДВ, бр. 58 от 26.7.2016 г., ДВ, бр. 58 от 18.7.2017 г., ДВ, бр. 63 от 4.8.2017 г., ДВ, бр. 92 от 17.11.2017 г., ДВ, бр. 103 от 28.12.2017 г., ДВ, бр. 1 от 2.1.2018 г., ДВ, бр. 17 от 23.2.2018 г., ДВ, бр. 84 от 12.10.2018 г., ДВ, бр. 102 от 11.12.2018 г., ДВ, бр. 24 от 22.3.2019 г., ДВ, бр. 101 от 27.12.2019 г., ДВ, бр. 60 от 7.7.2020 г., ДВ, бр. 105 от 11.12.2020 г., ДВ, бр. 102 от 23.12.2022 г., ДВ, бр. 102 от 8.12.2023 г., ДВ, бр. 23 от 19.3.2024 г., ДВ, бр. 41 от 10.5.2024 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.