Постановление № 236 на МС от 27.09.2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 - 2013 г.", съфинансирана от Европейския фонд за регионално раз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-04
ДВ, бр. 80 от 5.10.2007 г., ДВ, бр. 65 от 22.7.2008 г., ДВ, бр. 107 от 16.12.2008 г., ДВ, бр. 93 от 24.11.2009 г., ДВ, бр. 34 от 4.5.2010 г., ДВ, бр. 71 от 13.9.2011 г., ДВ, бр. 72 от 16.9.2011 г., ДВ, бр. 43 от 14.5.2013 г., ДВ, бр. 65 от 23.7.2013 г., ДВ, бр. 40 от 2.6.2015 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.