Постановление № 18 на МС от 4.02.2003 г. за създаване на Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на европейските общности
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-18
ДВ, бр. 13 от 11.02.2003 г., ДВ, бр. 49 от 27.05.2003 г., ДВ, бр. 95 от 26.10.2004 г., ДВ, бр. 60 от 25.07.2006 г., ДВ, бр. 93 от 17.11.2006 г., ДВ, бр. 37 от 8.4.2008 г., ДВ, бр. 47 от 20.5.2008 г., ДВ, бр. 57 от 24.6.2008 г., ДВ, бр. 79 от 9.9.2008 г., ДВ, бр. 39 от 26.5.2009 г., ДВ, бр. 71 от 4.9.2009 г., ДВ, бр. 97 от 8.12.2009 г., ДВ, бр. 101 от 18.12.2009 г., ДВ, бр. 5 от 19.1.2010 г., ДВ, бр. 31 от 23.4.2010 г., ДВ, бр. 90 от 16.11.2010 г., ДВ, бр. 7 от 21.1.2011 г., ДВ, бр. 54 от 15.7.2011 г., ДВ, бр. 60 от 7.8.2012 г., ДВ, бр. 71 от 18.9.2012 г., ДВ, бр. 65 от 23.7.2013 г., ДВ, бр. 60 от 22.7.2014 г., ДВ, бр. 76 от 12.9.2014 г., ДВ, бр. 101 от 9.12.2014 г., ДВ, бр. 77 от 6.10.2015 г., ДВ, бр. 68 от 22.8.2017 г., ДВ, бр. 30 от 3.4.2018 г., ДВ, бр. 28 от 6.4.2021 г., ДВ, бр. 21 от 15.3.2022 г., ДВ, бр. 75 от 20.9.2022 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.