Постановление № 215 на МС от 29.11.1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на финансите и за преобразуване и закриване на административни структури към министъра на финансите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-18
ДВ, бр. 42 от 9.05.2003 г., ДВ, бр. 102 от 21.11.2003 г., ДВ, бр. 8 от 30.01.2004 г., ДВ, бр. 64 от 23.07.2004 г., ДВ, бр. 106 от 3.12.2004 г., ДВ, бр. 27 от 29.3.2005 г., ДВ, бр. 56 от 8.7.2005 г., ДВ, бр. 76 от 20.9.2005 г., ДВ, бр. 90 от 11.11.2005 г., ДВ, бр. 103 от 23.12.2005 г., ДВ, бр. 2 от 6.01.2006 г., ДВ, бр. 37 от 5.05.2006 г., ДВ, бр. 48 от 13.06.2006 г., ДВ, бр. 56 от 11.07.2006 г., ДВ, бр. 65 от 11.08.2006 г., ДВ, бр. 77 от 19.09.2006 г., ДВ, бр. 90 от 7.11.2006 г., ДВ, бр. 93 от 17.11.2006 г., ДВ, бр. 11 от 2.02.2007 г., ДВ, бр. 26 от 27.03.2007 г., ДВ, бр. 53 от 30.06.2007 г., ДВ, бр. 84 от 19.10.2007 г., ДВ, бр. 37 от 8.4.2008 г., ДВ, бр. 61 от 8.7.2008 г., ДВ, бр. 79 от 9.9.2008 г., ДВ, бр. 108 от 19.12.2008 г., ДВ, бр. 81 от 13.10.2009 г., ДВ, бр. 85 от 27.10.2009 г., ДВ, бр. 90 от 13.11.2009 г., ДВ, бр. 100 от 15.12.2009 г., ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г., ДВ, бр. 2 от 8.1.2010 г., ДВ, бр. 34 от 4.5.2010 г., ДВ, бр. 46 от 18.6.2010 г., ДВ, бр. 64 от 17.8.2010 г., ДВ, бр. 88 от 9.11.2010 г., ДВ, бр. 92 от 22.11.2011 г., ДВ, бр. 6 от 20.1.2012 г., ДВ, бр. 90 от 16.11.2012 г., ДВ, бр. 73 от 20.8.2013 г., ДВ, бр. 63 от 1.8.2014 г., ДВ, бр. 88 от 24.10.2014 г., ДВ, бр. 64 от 21.8.2015 г., ДВ, бр. 100 от 18.12.2015 г., ДВ, бр. 100 от 16.12.2016 г., ДВ, бр. 25 от 24.3.2017 г., ДВ, бр. 102 от 22.12.2017 г., ДВ, бр. 58 от 13.7.2018 г., ДВ, бр. 24 от 22.3.2019 г., ДВ, бр. 80 от 11.10.2019 г., ДВ, бр. 77 от 1.9.2020 г., ДВ, бр. 101 от 27.11.2020 г., ДВ, бр. 36 от 13.5.2022 г., ДВ, бр. 60 от 29.7.2022 г., ДВ, бр. 70 от 30.8.2022 г., ДВ, бр. 82 от 14.10.2022 г., ДВ, бр. 63 от 25.7.2023 г., ДВ, бр. 71 от 18.8.2023 г., ДВ, бр. 106 от 22.12.2023 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.