Закон за счетоводството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01
ДВ, бр. 96 от 29.10.2004 г., ДВ, бр. 102 от 20.12.2005 г., ДВ, бр. 105 от 29.12.2005 г., ДВ, бр. 33 от 21.04.2006 г., ДВ, бр. 63 от 4.08.2006 г., ДВ, бр. 105 от 22.12.2006 г., ДВ, бр. 108 от 29.12.2006 г., ДВ, бр. 57 от 13.07.2007 г., ДВ, бр. 50 от 30.5.2008 г., ДВ, бр. 69 от 5.8.2008 г., ДВ, бр. 106 от 12.12.2008 г., ДВ, бр. 95 от 2.12.2009 г., ДВ, бр. 94 от 30.11.2010 г., ДВ, бр. 19 от 8.3.2011 г., ДВ, бр. 34 от 29.4.2011 г., ДВ, бр. 99 от 16.12.2011 г., ДВ, бр. 94 от 30.11.2012 г., ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г., ДВ, бр. 91 от 18.10.2013 г., ДВ, бр. 100 от 19.11.2013 г., ДВ, бр. 95 от 8.12.2015 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.