Кодекс за застраховането
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-04
ДВ, бр. 103 от 23.12.2005 г., ДВ, бр. 105 от 29.12.2005 г., ДВ, бр. 30 от 11.04.2006 г., ДВ, бр. 33 от 21.04.2006 г., ДВ, бр. 34 от 25.04.2006 г., ДВ, бр. 54 от 4.07.2006 г., ДВ, бр. 59 от 21.07.2006 г., ДВ, бр. 82 от 10.10.2006 г., ДВ, бр. 105 от 22.12.2006 г., ДВ, бр. 48 от 15.06.2007 г., ДВ, бр. 53 от 30.06.2007 г., ДВ, бр. 97 от 23.11.2007 г., ДВ, бр. 100 от 30.11.2007 г., ДВ, бр. 109 от 20.12.2007 г., ДВ, бр. 67 от 29.7.2008 г., ДВ, бр. 69 от 5.8.2008 г., ДВ, бр. 24 от 31.3.2009 г., ДВ, бр. 41 от 2.6.2009 г., ДВ, бр. 19 от 9.3.2010 г., ДВ, бр. 41 от 1.6.2010 г., ДВ, бр. 43 от 8.6.2010 г., ДВ, бр. 86 от 2.11.2010 г., ДВ, бр. 100 от 21.12.2010 г., ДВ, бр. 51 от 5.7.2011 г., ДВ, бр. 60 от 5.8.2011 г., ДВ, бр. 77 от 4.10.2011 г., ДВ, бр. 21 от 13.3.2012 г., ДВ, бр. 60 от 7.8.2012 г., ДВ, бр. 77 от 9.10.2012 г., ДВ, бр. 20 от 28.2.2013 г., ДВ, бр. 70 от 9.8.2013 г., ДВ, бр. 109 от 20.12.2013 г., ДВ, бр. 94 от 4.12.2015 г., ДВ, бр. 95 от 8.12.2015 г., ДВ, бр. 102 от 29.12.2015 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.