Постановление № 218 на МС от 29.11.1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-04
ДВ, бр. 2 от 9.01.2004 г., ДВ, бр. 15 от 24.02.2004 г., ДВ, бр. 72 от 17.08.2004 г., ДВ, бр. 96 от 29.10.2004 г., ДВ, бр. 1 от 4.1.2005 г., ДВ, бр. 3 от 11.1.2005 г., ДВ, бр. 62 от 29.7.2005 г., ДВ, бр. 22 от 14.03.2006 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.