Постановление № 213 на МС от 29.11.1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на труда и социалната политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-30
ДВ, бр. 15 от 14.02.2003 г., ДВ, бр. 18 от 25.02.2003 г., ДВ, бр. 32 от 8.04.2003 г., ДВ, бр. 36 от 30.04.2004 г., ДВ, бр. 53 от 22.06.2004 г., ДВ, бр. 56 от 29.06.2004 г., ДВ, бр. 95 от 26.10.2004 г., ДВ, бр. 112 от 23.12.2004 г., ДВ, бр. 13 от 8.2.2005 г., ДВ, бр. 40 от 12.5.2005 г., ДВ, бр. 47 от 7.6.2005 г., ДВ, бр. 35 от 28.04.2006 г., ДВ, бр. 48 от 13.06.2006 г., ДВ, бр. 74 от 8.09.2006 г., ДВ, бр. 34 от 24.04.2007 г., ДВ, бр. 101 от 4.12.2007 г., ДВ, бр. 32 от 25.3.2008 г., ДВ, бр. 54 от 13.6.2008 г., ДВ, бр. 71 от 12.8.2008 г., ДВ, бр. 14 от 20.2.2009 г., ДВ, бр. 91 от 17.11.2009 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.