Данък върху добавената стойност

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 801 до 900 (стр. 9 от 11)
<<първа <предишна  4  5  6  7  8 9 10  11  следваща> последна>>
 Практически въпроси относно изискването за дистанционна връзка на фискалните устройства с НАП
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Беата Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-25

 Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност - Изменения и допълнения, породени от Директива 2009/132/ЕО - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-08

 Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност - Изменения и допълнения, влизащи в сила след 01.01.2011 г. - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-08

 Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност - Изменения и допълнения във връзка с отразяване изискванията на Директива 2009/162/ЕО - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-08

 Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност - Промени, свързани с правила от Директива 2006/112/ЕО, както и с отстраняване на несъответствия между нея и ЗДДС - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-08

 Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност - Промени, породени от изисквания на Директива 2008/8/ЕО - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-08

 Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност - Нови моменти, обусловени от изискванията на Директива 2009/69/ЕО от 25.06.2009 г. - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-08

 Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност - Изменения и допълнения, породени от необходимостта за прецизиране на текстове и решаване на проблеми по прилагането на закона - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-08

 Данъчно третиране на доставки на стоки и услуги по чл. 6, ал. 3, т. 1 и чл. 9, ал. 3, т. 1 ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тихолов
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

 По-съществените промени в ЗДДС, в сила от 01.01.2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

 Дефиницията на понятието “данъчно задължено лице” съгласно чл. 3, ал. 6 ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милена Кирилова
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

 В случаите на публична продан по чл. 131 ЗДДС доставчик е собственикът на вещта, а не винаги длъжникът
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

 Изграждане на дистанционна връзка на фискалните устройства с Националната агенция за приходите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Беата Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Право на данъчен кредит – 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Място на изпълнение на доставките на стоки и на вътреобщностните придобивания - 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Прихващане, приспадане и възстановяване на ДДС – 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

 Право на данъчен кредит по повод внесена вещ като непарична вноска в търговско дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Начисляване на ДДС и лица ­ платци на данъка – 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Нови моменти в ППЗДДС, свързани с износа и удостоверяването на ВОД – 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Място на изпълнение на доставките на услуги – 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Документиране и отчитане на доставките и вътреобщностните придобивания – 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Данъчна основа на доставките – 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

 Относно директното приложение на Директива 2006/112/ЕС, както и на решенията на Съда на Европейския съюз, при определяне на задълженията по ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Балкански
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

 За специалната хипотеза на чл. 13, ал. 6 ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Данъчни събития и данъчно задължени лица – 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Възникване на данъчното събитие и изискуемост на ДДС – 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

 Въпроси и отговори по данъка върху добавената стойност - Определяне на данъчната основа на доставките - Прилагане на новите правила, регламентирани с чл. 54, ал. 4-6 ППЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

 Данъчно третиране на новацията по ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тихолов
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

 Въпроси и отговори по данъка върху добавената стойност - Определяне на данъчната основа на доставките - Когато пазарната цена е данъчна основа на доставката, тя не подлежи на увеличенията и намаленията, предвидени с чл. 26, ал. 3-5 ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

 Въпроси и отговори по данъка върху добавената стойност - Определяне на данъчната основа на доставките - Данъчна основа на облагаема доставка между свързани лица, за която и доставчикът, и получателят имат право на данъчен кредит
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

 За връзката и противоречията между закона и правилника по ДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велин Филипов
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

 Въпроси и отговори по данъка върху добавената стойност - Облагане на услуги по хладилно съхранение на стоки за чуждестранни клиенти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодоси Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

 Въпроси и отговори по данъка върху добавената стойност - Данъчни последици за получени в ЕС услуги по ремонт на автомобили
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодоси Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

 Въпроси и отговори по данъка върху добавената стойност - Третиране на спонсорство под формата на стоки и услуги
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодоси Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

 Място на изпълнение на доставките на услуги - статус на получателя и установяване на дейността на доставчика и получателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

 Въпроси и отговори по данъка върху добавената стойност - Префактуриране на такса смет и местен данък на наемател за наетия недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодоси Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

 Въпроси и отговори по данъка върху добавената стойност - Ред за корекция и последици при неоснователно начислен данък с протокол по чл. 117
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодоси Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

 Въпроси и отговори по данъка върху добавената стойност - Отказ на данъчен кредит при ревизия на основание чл. 70, ал. 5 ЗДДС, поради недоказан произход на стоката при предходните доставчици
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодоси Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

 Въпроси и отговори по данъка върху добавената стойност - Право на данъчен кредит за авансова фактура преди регистрацията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодоси Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

 Въпроси и отговори по данъка върху добавената стойност - Солидарна отговорност за дължим, но невнесен данък върху добавената стойност от трето данъчно задължено лице - Връзката между ползвания данъчен кредит и невнесения данък - друг съществен момент при
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Балкански
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

 Въпроси и отговори по данъка върху добавената стойност - Солидарна отговорност за дължим, но невнесен данък върху добавената стойност от трето данъчно задължено лице - Фактически състав за възникване на отговорност за задължения на трети лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Балкански
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

 Въпроси и отговори по данъка върху добавената стойност - Солидарна отговорност за дължим, но невнесен данък върху добавената стойност от трето данъчно задължено лице - Поредност при реализиране на солидарната отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Балкански
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

 Въпроси и отговори по данъка върху добавената стойност - Солидарна отговорност за дължим, но невнесен данък върху добавената стойност от трето данъчно задължено лице - Същност и предмет на солидарната отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Балкански
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

 Възникване на данъчното събитие и изискуемост на ДДС при бартерите, когато лицата са регистрирани по ЗДДС към датата на възникване на по-ранното от двете насрещни данъчни събития
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-28

 Изискуемост на ДДС при вътреобщностно придобиване, когато чуждестранният доставчик е издал фактурата преди датата на възникване на данъчното събитие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-28

 Настъпване на данъчното събитие при сделки с непрекъснато изпълнение, имащи продължителност повече от една година, но непредвиждащи плащане за период, по-дълъг от година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-28

 Изискуемост на ДДС за суми, получени като задатък по облагаема сделка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-28

 Условия и ред за възстановяване на платен ДДС в държава - членка на ЕС на данъчно задължени лица, установени в друга европейска държава
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

 За промяната при издаването на протокола по чл. 117 ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милена Кирилова
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

 Промените в Закона за ДДС относно услугите по отменените чл. 21-24 от закона
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30

 Данъчно третиране по ЗДДС на строеж на сграда в чужд поземлен имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тихолов
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30

 По-съществените промени в Правилника за прилагане на ЗДДС, в сила от 01.01.2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Измененията в Закона за ДДС, в сила от 01.01.2010 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

 Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност – Промяна в режима на доставките на стоки втора употреба, извършени от лица дилъри – 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-19

 Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност – Промени, свързани с регистрацията и дерегистрацията по закона – 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-19

 Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност – Промени, свързани с мястото на изпълнение на услугите – 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-19

 Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност – Изменения, засягащи износа и освободените доставки – 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-19

 Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност – Изменения и допълнения, имащи отношение към доставките на услуги с обърнато данъчно задължение – 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-19

 Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност – Други изменения и допълнения в ЗДДС – 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-19

 Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност – Промени, отнасящи се до датата на възникване на доставките и данъчната им основа – 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-19

 Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност – Нови моменти, отнасящи се до правото на данъчен кредит и процедурите по приспадане на ДДС – 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-19

 Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност – Изменения, отнасящи се до документирането, декларирането и отчитането на доставките – 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-19

 Годишна корекция на ползван частичен данъчен кредит по чл. 73, ал. 6 и 8 ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-22

 Данъчно третиране на тристранните операции съгласно ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милена Кирилова
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-22

 Предстоящи промени в ЗДДС, имащи отношение към обърнатото данъчно задължение, обусловени от разпоредбите на новата Директива 2008/8/ЕО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01

 Измененията в Наредба № Н-18 на МФ от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, публикувани в ДВ, брой 77 от 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Беата Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01

 Място на изпълнение на услугите съгласно новата Директива 2008/8/ЕО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

 За последиците при издадена фактура преди датата на данъчното събитие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодоси Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

 При издаване на кредитно известие по фактура за авансово платена цена, която впоследствие е намалена, не е нужно връщане на заплатеното в повече
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

 Лизинговите договори и приложението на ЗДДС при вътреобщностната търговия на стоки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Минчев
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Въпроси от практиката – Префактуриране на разходи по издаване на лиценз - 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-18

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Въпроси от практиката – Придобиване на автомобил от ЕС от местно за България физическо лице - 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-18

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Въпроси от практиката – Начисляване на ДДС за получавани субсидии от Държавен фонд “Земеделие” - 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-18

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Въпроси от практиката – Липса на задължение за самоначисляване на ДДС за получени услуги по хотелско настаняване и ползване на паркинг в държава ­ членка на ЕС - 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-18

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Въпроси от практиката – Коригиране на грешка, състояща се в неправилното отразяване на документ в дневника за покупките - 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-18

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Въпроси от практиката – Място на изпълнение на услуга по транспорт на стоки между две места в България, когато същият е част от вътреобщностен превоз - 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-18

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Въпроси от практиката – Място на изпълнение и третиране на услуга по обработка на стока, извършвана в държава ­ членка - 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-18

 Коментар по данъка върху добавената стойност - промените в Правилника за прилагане на ЗДДС от 2009 година – 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-18

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Въпроси от практиката – Продажба на стоки на лице, установено в държава ­ членка на ЕС, които се доставят от България в трета страна - 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-18

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Въпроси от практиката – Транзитна продажба на стоки между четири лица - 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-18

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Въпроси от практиката – Пропуснато приспадане на ДДС за възстановяване - 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-18

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Въпроси от практиката – Съгласно ЗДДС няма неправомерна регистрация по закона, поради неправилно пресмятане на облагаемия оборот - 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-18

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Писма на приходната администрация, свързани с данъка върху добавената стойност – 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-18

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Въпроси от практиката – Прилагане на чл. 73а ЗДДС и чл. 81, ал. 5 ППЗДДС при закъсняло самоначисляване на ДДС, но в рамките на срока за упражняване правото на данъчен кредит - 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-18

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Въпроси от практиката – Продажба на стоки за лице, установено в трета страна, които ще се превозват от България до друга държава ­ членка - 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-18

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Въпроси от практиката – Третиране по ЗДДС на консултантска услуга, имаща отношение към недвижим имот в България, която се оказва в полза на чуждестранно лице, установено в ЕС - 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-18

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Третиране по ЗДДС на конкретни доставки и дейности – 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-18

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Въпроси от практиката – Документиране и отразяване на услуга по експертиза на движима вещ, оказвана в полза на клиент от ЕС - 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-18

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Въпроси от практиката – Данъчен режим и корекции на ползван данъчен кредит при продажбата на стара сграда, която е ремонтирана неколкократно - 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-18

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Въпроси от практиката – Анулиране на погрешно съставени протоколи по чл. 117 ЗДДС - 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-18

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Въпроси от практиката – За корекцията на ползван данъчен кредит от лизингополучател за получен по договор за лизинг с опция актив, който впоследствие е откраднат - 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-18

 За възможността за съвместно прилагане на чл. 85 ЗДДС и чл. 116 от същия закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

 Данъчно третиране на усвоени субсидии и финансирания, съгласно ЗДДС и европейското законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милена Кирилова
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-30

 Третиране по ЗДДС на продажбата на стоки за лице, установено в държава ­ членка на ЕС, които се доставят от България в трета страна
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-30

 Различия между ЗДДС и Директива 2006/112/ЕС при облагането на доставките на стоки втора употреба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

 Данъчен режим по ЗДДС на доставките на услуги, извършвани по електронен път от лица, неустановени в Общността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Мутафов
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

 Предоставяне на услуги по отстраняване на фабрични дефекти при условията на гаранционно обслужване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

 Специфично третиране по ЗДДС на продажбата на автомобили по договори за финансов лизинг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Чечова
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

 Промените в Правилника за прилагане на ЗДДС, в сила от 01.01.2009 г. – 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

 Промените в Правилника за прилагане на ЗДДС, в сила от 01.01.2009 г. - 1
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

Показани от 801 до 900 (стр. 9 от 11)
<<първа <предишна  4  5  6  7  8 9 10  11  следваща> последна>>

Общо: 1097 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА