Данък върху добавената стойност

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 12)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  6  7  8  9  следваща> последна>>
 Облагане на личното потребление на дълготрайни активи, или т. нар. „данък уикенд“ - Как става начисляването на данъка за услугите по чл. 9, ал. 3, т. 1 ЗДДС и тяхното документиране и отчитане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Облагане на личното потребление на дълготрайни активи, или т. нар. „данък уикенд“ - Възможност за приспадане на пълен данъчен кредит за фирмен актив, който ще се използва и за лични нужди на персонала
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Облагане на личното потребление на дълготрайни активи, или т. нар. „данък уикенд“ - Принципни положения, отнасящи се до облагането с ДДС на личното потребление на стопански активи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Място на изпълнение на доставките - Място на изпълнение на услуги по строителен надзор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Място на изпълнение на доставките - Място на изпълнение на транспортни услуги в ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Място на изпълнение на доставките - Място на изпълнение на услуга по предоставяне на персонал
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Място на изпълнение на доставките - Място на изпълнение при спедиторски услуги на територията на трета страна
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Място на изпълнение на доставките - Място на изпълнение при извършени продажби на електрическа енергия на чуждестранни търговци на електрическа енергия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Място на изпълнение на доставките - Място на изпълнение на доставки по повод на прекратяване на договор между чуждестранно дружество и българско дружество - дистрибутор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Място на изпълнение на доставките - Място на изпълнение на рекламна услуга на чуждестранно дружество, установено в трета страна
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Място на изпълнение на доставките - Място на изпълнение на доставка на стока с монтаж от чуждестранно дружество и с участие на български подизпълнител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Място на изпълнение на доставките - Място на изпълнение на електронни услуги
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Място на изпълнение на доставките - Място на изпълнение на социални услуги - гледане на стари хора в други държави членки на ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Място на изпълнение на доставките - Място на изпълнение на услуги, които съпътстват доставки на стоки и получателят е регистриран по ДДС в няколко държави членки на ЕС, включително и в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Място на изпълнение на доставките - Място на изпълнение на доставка на хардуер и софтуер, когато ще се извършва надзор над монтажа на оборудването
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Място на изпълнение на доставките - Място на изпълнение на услуга по складиране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Място на изпълнение на доставките - Място на изпълнение на услуги, когато чуждестранно дружество има клон в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Място на изпълнение на доставките - Място на изпълнение на доставка със стоки, закупени в друга държава членка и изнесени за трета страна
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Дата на възникване и изискуемост на ДДС - Изискуемост на ДДС при ВОП и определяне на датата, от която тече 15-дневният срок за издаване на протокол за осъществено ВОП на стоки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Дата на възникване и изискуемост на ДДС - Изискуемост на ДДС за получени услуги с обърнато данъчно задължение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Дата на възникване и изискуемост на ДДС - Изискуемост на ДДС за предварителни плащания по доставка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Дата на възникване и изискуемост на ДДС - Настъпване на данъчното събитие за доставките на услуги
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Дата на възникване и изискуемост на ДДС - Възникване на данъчното събитие и изискуемост на ДДС по договори за доставка на стока и монтажа й от или за сметка на доставчика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Дата на възникване и изискуемост на ДДС - Настъпване на данъчни събития по договорите за финансов лизинг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Дата на възникване и изискуемост на ДДС - Възникване на данъчното събитие при сделки със стоки, които са родово определени вещи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Данъчна основа - Данъчна основа при продажба на УПИ, придобито през 2006 г. без начислен ДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Данъчна основа - Данъчна основа при прекратяване на договор, за който е платен аванс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Данъчна основа - Предоставяне на семена и последващо изкупуване на ориз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Данъчна основа - Включват ли се в данъчната основа платени суми от клиентите за държавни такси по специална адвокатска сметка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Данъчна основа - Данъчна основа при продажба на напълно амортизиран дълготраен актив
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Данъчна основа - Включва ли се в данъчната основа неустойка за неявяване на турист в хотел
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Данъчна основа - Включване в данъчна основа при внос на стоки, на услуги, пряко свързани с вноса
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Данъчна основа - Данъчна основа на наличните активи към датата на дерегистрация по ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Данъчна основа - Данъчна основа при безвъзмездно подобрение на нает актив, извършено от наемателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Данъчна основа - Данъчна основа при бартер
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Данъчна основа - Увеличаване на данъчната основа с дължими данъци и такси при продажба на недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Освободени доставки - Данъчен режим на сервитутите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Освободени доставки - Третиране на договорите за цесия и за факторинг, и различия между тях
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Освободени доставки - Финансови услуги по чл. 46, ал. 1, т. 5 ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Освободени доставки - Услуги по администриране на парични кредити и посреднически услуги като освободени доставки на финансови услуги
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Освободени доставки - Отдаване под наем на сграда за жилище, по което получател е юридическо лице
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Освободени доставки - Доставка на сграда, която не е нова
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Международна търговия със стоки - Покупка на стоки от швейцарско дружество, които се транспортират от Франция до България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Международна търговия със стоки - Тристранна операция, при която стоките временно престояват в логистичен склад
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Международна търговия със стоки - Износ на стоки, който започва от друга държава членка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Международна търговия със стоки - Рекламация при вътреобщностна доставка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Международна търговия със стоки - Износ на стоки от друга държава членка на ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Международна търговия със стоки - Доставки, при които стоките - собственост на чуждестранно дружество, се внасят от трета страна, в България се обработват и се изпращат за ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Международна търговия със стоки - Продажба на стоки от склад в друга държава членка на Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Международна търговия със стоки - Продажба на стоки на дружество от друга държава членка, което към момента на доставката не е регистрирано по ДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Право на данъчен кредит и неговите корекции - Корекция на ползван данъчен кредит за актив, придобит чрез непарична вноска
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Право на данъчен кредит и неговите корекции - Корекция на данъчен кредит в посока на неговото увеличение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Право на данъчен кредит и неговите корекции - Корекция на данъчен кредит по чл. 79, ал. 2 ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Право на данъчен кредит и неговите корекции - Право на данъчен кредит за разходи, правени във връзка със служители на контрагента
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Право на данъчен кредит и неговите корекции - Право на данъчен кредит за нощувки и закупено гориво по повод командировки на служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Право на данъчен кредит и неговите корекции - Право на данъчен кредит във връзка с разходи на работодател за транспорта на неговите работници и служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Право на данъчен кредит и неговите корекции - Право на данъчен кредит за разходи, предхождащи извършването на стопанската дейност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Начисляване на ДДС и лица - платци на данъка - Неначисляване на ДДС при префактуриране на разходи за гориво
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Начисляване на ДДС и лица - платци на данъка - Липса на задължение за начисляване на ДДС по суми, преведени от колекторски фирми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Начисляване на ДДС и лица - платци на данъка - Закупуване на стоки от държава членка и тяхната междинна обработка преди доставянето им в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Начисляване на ДДС и лица - платци на данъка - Начисляване на ДДС при внос на стоки, когато същевременно е налице и вътреобщностното им придобиване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Начисляване на ДДС и лица - платци на данъка - Условия за наличие на обърнато данъчно задължение при доставки на услуги
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Начисляване на ДДС и лица - платци на данъка - Постоянен обект на чуждестранно лице в България по повод извършване на строителни и/или монтажни работи за период над 9 месеца
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Начисляване на ДДС и лица - платци на данъка - Случаи, при които данъкът не е изискуем от получателя на услуга с място на изпълнение в България, независимо че той е българско данъчно задължено лице
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Начисляване на ДДС и лица - платци на данъка - Условия за наличие на обърнато данъчно задължение при получени услуги от чуждестранни доставчици
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Документиране и отразяване на доставките в отчетните регистри и В декларациите, подавани за целите на ддс - Третиране на получен документ във връзка с дължимо обезщетение на контрагент
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Документиране и отразяване на доставките в отчетните регистри и В декларациите, подавани за целите на ддс - Отразяване на издадени фактури от лице, регистрирано на основание чл. 97а ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Документиране и отразяване на доставките в отчетните регистри и В декларациите, подавани за целите на ддс - Отразяване на един данъчен документ в различни колони на дневника за покупките
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Документиране и отразяване на доставките в отчетните регистри и В декларациите, подавани за целите на ддс - Отразяване на кредитно известие в дневника за покупките
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Документиране и отразяване на доставките в отчетните регистри и В декларациите, подавани за целите на ддс - Документиране и отразяване на услуги, оказвани по електронен път
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Документиране и отразяване на доставките в отчетните регистри и В декларациите, подавани за целите на ддс - Документиране и отразяване в дневника за продажбите и справка-декларацията на услуга с място на изпълнение в държава членка, по която получателят е
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Документиране и отразяване на доставките в отчетните регистри и В декларациите, подавани за целите на ддс - Отразяване в дневниците по ДДС на покупки и продажби на стоки с място извън България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Документиране и отразяване на доставките в отчетните регистри и В декларациите, подавани за целите на ддс - Документиране и отразяване на услуга с място на изпълнение в друга държава членка, по която и доставчикът, и получателят са български данъчно задъл
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Документиране и отразяване на доставките в отчетните регистри и В декларациите, подавани за целите на ддс - Документиране и отразяване на вътреобщностните доставки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Документиране и отразяване на доставките в отчетните регистри и В декларациите, подавани за целите на ддс - Документиране на доставките на финансови услуги
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Документиране и отразяване на доставките в отчетните регистри и В декларациите, подавани за целите на ддс - Издаване на фактури за получени аванси за износ и отразяването им в дневника за продажбите и справка-декларацията за ДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Регистрация и дерегистрация по ДДС - Дата, от която тече срокът за подаване на заявление за дерегистрация при прекратяване без ликвидация на търговско дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Регистрация и дерегистрация по ДДС - Регистрация за целите на ДДС в друга държава членка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Регистрация и дерегистрация по ДДС - Обединяване на оборотите, извършени от физическото лице и от регистрирания от него ЕТ, за целите на задължителната регистрация по ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Регистрация и дерегистрация по ДДС - Регистрация за получени лихви по договор за заем
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Регистрация и дерегистрация по ДДС - Регистрация на физически лица за услуги по отдаване под наем на имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Регистрация и дерегистрация по ДДС - Регистрация на физическо лице при продажби на недвижими имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Регистрация и дерегистрация по ДДС - Извършване на дейност по занятие от физическо лице, по повод разпореждане с имоти, негова лична собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Регистрация и дерегистрация по ДДС - Доходи от правоотношения, приравнени на трудови, и включването им в облагаемия оборот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Специални режими и специфични случаи - Извършване на корекции на погрешно издаден документ от съдебния или публичния изпълнител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Специални режими и специфични случаи - Режим на доставките при условията на публична продан, когато длъжникът - собственик на вещта, която се продава, има регистрация само по чл. 97а или чл. 99 ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Специални режими и специфични случаи - Лице - доставчик на вещта, която е обект на публична продан
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Специални режими и специфични случаи - Третиране по ЗДДС на ситуации, при които се осъществяват сделки със стоки между четири данъчно задължени лица, на които доставки съответства само един вътреобщностен превоз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Специални режими и специфични случаи - Облагане по ЗДДС на бартерите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Специални режими и специфични случаи - Съпътстващи се доставки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Специални режими и специфични случаи - Прилагане на специалния дилърски режим - чл. 143 и сл. ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Място на изпълнение на доставките - Въпроси и отговори по ДДС – 4/2016
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Място на изпълнение на доставките - Въпроси и отговори по ДДС – 3/2016
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Място на изпълнение на доставките - Въпроси и отговори по ДДС – 2/2016
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Място на изпълнение на доставките - Въпроси и отговори по ДДС – 1/2016
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Третиране по ЗДДС на ситуации, при които се осъществяват сделки със стоки между четири данъчно задължени лица, на които съответства само един вътреобщностен превоз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-26

 Новите освободени доставки съгласно приетите промени в ЗДДС, в сила от началото на 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милена Кирилова
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-26

 Най-интересните данъчни решения на Съда на Европейския съюз по преюдициални запитвания от 2015 г. и началото на 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анелия Татарова
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

 Промени в режима на дистанционните продажби съгласно измененията в ЗДДС от началото на 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милена Кирилова
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

 Допустима ли е промяна на данъчния режим на вътреобщностна доставка на стока
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-29

Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 12)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  6  7  8  9  следваща> последна>>

Общо: 1109 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА