Данък върху добавената стойност

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1101 до 1109 (стр. 12 от 12)
<<първа <предишна  7  8  9  10  11 12 следваща> последна>>
 ЗДДС не съдържа срок, в който получателят на облагаемата доставка е длъжен да преведе данъка по “ДДС-сметка” на доставчика ­
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 За някои особености при използването на ДДС - сметката
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Илия Бобев
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

 Нови моменти в ЗДДС, свързани с данъчната основа на доставките
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

 Нови положения в процедурите по приспадане на данък за възстановяване, в сила от 01.01.2003 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Коментар на Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

 Коментар на промените в Закона за данък добавена стойност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

 Отмяна на задължението за сключване на писмен договор за ремонт и поддръжка на фискално устройство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Ризов
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

 Промени в ЗДДС, отнасящи се до "ДДС-сметката" и правото на данъчен кредит
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

 Коментар по данъка върху добавената стойност - 2002 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Показани от 1101 до 1109 (стр. 12 от 12)
<<първа <предишна  7  8  9  10  11 12 следваща> последна>>

Общо: 1109 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА