Данък върху добавената стойност

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 601 до 700 (стр. 7 от 11)
<<първа <предишна  2  3  4  5  6 7 8  9  10  11  следваща> последна>>
 Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2014 г. - Място на изпълнение при доставки на стоки и услуги на Граничния комбиниран мост „Видин - Калафат“ - 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-25

 Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2014 г. - Други промени в ЗДДС - 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-25

 Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2014 г. - Въвеждане на механизма за обратно начисляване на ДДС за доставки на зърно - 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-25

 Промените в Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти, извършени в края на 2013 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Беата Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31

 Относно специалния режим за касова отчетност по ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Владикин
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31

 Промените в ЗДДС, направени със Закона за изменение и допълнение на ДОПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-27

 Корекция на грешки във VIES-декларация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

 Анулиране на погрешно съставени данъчни документи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

 Приспадане и възстановяване на данъка върху добавената стойност - Въпроси и отговори - 2/2013
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

 Приспадане и възстановяване на данъка върху добавената стойност - Въпроси и отговори - 1/2013
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

 Относно правото на данъчен кредит и реалното осъществяване на доставките
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

 Приспадане и възстановяване на данъка върху добавената стойност - Въпроси и отговори - 5/2013
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

 Приспадане и възстановяване на данъка върху добавената стойност - Въпроси и отговори - 4/2013
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

 Приспадане и възстановяване на данъка върху добавената стойност - Въпроси и отговори - 3/2013
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Място на изпълнение на доставка на услуга, оказана в полза на чуждестранно лице, имащо и български ДДС номер - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-18

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Лице - платец на данъка за доставката на минни отпадъци - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-18

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Условия за наличие на обърнато данъчно задължение при доставки на услуги - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-18

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Данъчна основа на доставка на недвижим имот, включващ УПИ и построена в него стара сграда, която е осъществена между свързани лица - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-18

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Годишна корекция в размера на частичния данъчен кредит - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-18

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Липса на задължение за корекция на ползван данъчен кредит за придобит дълготраен актив, който се продава, преди да е напълно амортизиран - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-18

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Анулиране на погрешно съставени данъчни документи - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-18

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Право на данъчен кредит за телефонни услуги и мобилни телефони, ползвани от служители на данъчно задължено лице - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-18

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Право на данъчен кредит за разходи, предхождащи извършването на стопанската дейност - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-18

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Регистрация при доставки на услуги, свързани с недвижим имот, находящ се на територията на друга държава - членка - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-18

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Режим по ЗДДС на доставката на бракуван ДМА - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-18

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Регистрация по чл. 97а ЗДДС за извършени доставки на услуги в полза на данъчно задължено лице, установено в друга държава - членка- 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-18

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Данъчна основа на доставката на ДМА - Употребяван товарен автомобил, за който при придобиването му е ползвано право на данъчен кредит - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-18

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Сделки, извършени от данъчно задължено лице, но не в това му качество - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-18

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Документиране и отразяване в регистрационните дневници на доставки на услуги, оказвани на данъчно задължено лице, установено в друга държава - членка - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-18

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката – Издаване на фактури за получени аванси за износ и отразяването им в дневника за продажбите и справката-декларация за ДДС - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-18

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Документиране и отразяване в регистрационните дневници на услуга, оказвана на лице, установено в трета страна - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-18

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Транспортни услуги, облагаеми с нулева ставка - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-18

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Износ на стоки втора употреба, извършен от лице - дилър - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-18

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Проблеми, свързани с правото на данъчен кредит - Писма на НАП и решения на СЕС - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-18

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Третиране по ЗДДС на сделка по отстъпване на право на ползване върху недвижим имот - паркоместа - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-18

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Платено обезщетение по сключен договор и данъчна основа на доставката - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-18

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Документиране на сделките за продажба на стоки чрез сайт за продажба на ваучери - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-18

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Документиране на транспортна услуга, съпътстваща доставката на стоки - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-18

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Осъществени доставки на стоки с място на територията на трети страни - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-18

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Обърнато данъчно задължение за посредническа услуга по хотелско настаняване - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-18

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Отразяване в дневниците за продажби на фактури по доставки с място извън България - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-18

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Корекции на грешки във VIES-декларации - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-18

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Промените в ЗДДС и ППЗДДС, валидни от началото на 2013 г. - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-18

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Документиране на доставки на услуги с обърнато данъчно задължение - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-18

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Право на данъчен кредит в случаите на анулирана сгрешена фактура - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-18

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Подобрение за сметка на наемателя, извършено по сключен договор за наем - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-18

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Подмяна на доставена некачествена стока с друга от същия вид, която няма недостатъци - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-18

 Възможно е да се извърши доставка на стоки между две установени в България фирми и същата да е облагаема с нулева ставка по глава трета от ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-28

 Най-интересните данъчни решения на Съда на Европейския съюз от първата половина на 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анелия Татарова
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-30

 Доставки на обща туристическа услуга - Въпроси и отговори - 4/2013
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

 Доставки на обща туристическа услуга - Въпроси и отговори - 1/2013
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

 Доставки на обща туристическа услуга - Въпроси и отговори - 3/2013
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

 Доставки на обща туристическа услуга - Въпроси и отговори - 2/2013
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

 Промени в Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Беата Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

 Изисквания към фактурите и тяхното гарантиране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анелия Татарова
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

 Третиране по ЗДДС на отказа от правото за придобиване на собственост върху лизингов актив или на прехвърлянето на това право към трето лице
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

 Новите правила за фактуриране,в сила от 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анелия Татарова
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-31

 По-съществени промени в Наредба № Н-4 от 2007 г. за прилагане на системата Интрастат, обнародвани в ДВ, бр. 28 от 19.03.2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милена Кирилова
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-31

 Третиране по ЗДДС на вноса на стоки в държава - членка, различна от България, и продажбата им на клиенти в нашата страна и в други държави - членки на ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-31

 Различия между договорите за цесия и за факторинг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

 Промените в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност от 28.02.2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Моника Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-29

 Промените в ЗДДС от 8 март 2013 г. относно регистрацията и отчетността на продажбите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Беата Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-29

 Промените в ЗДДС за 2013 г. относно правото на данъчен кредит за леки автомобили
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валери Колчев
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

 Преглед на промените в изискванията за регистриране и отчитане на продажбите чрез фискални устройства, извършени през 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Беата Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

 Най-интересните данъчни решения на Съда на Европейския съюз за 2012 г. и началото на 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анелия Татарова
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

 Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2013 г. - Промени, засягащи концесионните договори - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-05

 Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2013 г. - Нови моменти, свързани с правото на данъчен кредит за леките автомобили и мотоциклетите - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-05

 Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2013 г. - Промени, свързани с вътреобщностните сделки - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-05

 Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2013 г. - Промени, отнасящи се до ремонтите и подобренията на предоставени за ползване активи, извършени за сметка на наемателя/ползвателя - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-05

 Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2013 г. - Изменения и допълнения, имащи отношение към бартерите - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-05

 Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2013 г. - Други изменения и допълнения - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-05

 Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2013 г. - Други промени, свързани с правото на данъчен кредит и с неговите корекции - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-05

 Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2013 г. - Нови моменти по отношение мястото на изпълнение на услугите - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-05

 Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2013 г. - Неустойките и лихвите с обезщетителен характер като част от данъчната основа на доставките - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-05

 Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2013 г. - Изменения и допълнения, свързани с документирането на доставките - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-05

 Промените в ЗДДС, в сила от 01.01.2013 г., засягащи документирането на доставките, бартерите, ремонтите и подобренията на предоставени за ползване активи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-29

 Промените в ЗДДС, в сила от 1 януари 2013 г., отнасящи се до правото на данъчен кредит и неговите корекции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 Внос при рекламация на стоки от получател в трета страна
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тихолов
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 Изискуемост на данъка от получателя съгласно ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодоси Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

 Данъчно третиране за целите на ЗДДС на продажбите, извършвани по реда на Закона за особените залози
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владислав Ханджиев
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката по прилагането на ЗДДС - Отразяване в дневника за покупките на фактури с начислен ДДС от друга държава - членка – 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката по прилагането на ЗДДС - Обърнато данъчно задължение за доставка, извършена от физическо лице – 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката по прилагането на ЗДДС - Обърнато данъчно задължение за доставка, извършена от лице, установено в трета страна – 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката по прилагането на ЗДДС - Плащане по доставка в услуги и регистрация по ЗДДС – 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката по прилагането на ЗДДС - Право на данъчен кредит по внос на стоки, когато вносителят не е техен собственик – 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката по прилагането на ЗДДС - Право на данъчен кредит за разходи, предхождащи извършването на икономическата дейност – 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката по прилагането на ЗДДС - Право на данъчен кредит за квартирни разноски на некомандировани работници – 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката по прилагането на ЗДДС - Място на изпълнение на услуга по чл. 21, ал. 2 ЗДДС в полза на чуждестранно лице, притежаващо или непритежаващо постоянен обект в България – 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката по прилагането на ЗДДС - Място на изпълнение на доставка на услуга, оказвана в полза на данъчно задължено лице, установено извън България – 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката по прилагането на ЗДДС - Място на доставка на услуга, оказвана на българска фирма, имаща и ДДС номер, издаден от друга държава - членка – 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката по прилагането на ЗДДС - Начисляване на ДДС за авансово плащане, отнасящо се едновременно и до облагаема, и до освободена доставка – 2012 г.
Тип на документа:
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката по прилагането на ЗДДС - Облагане с ДДС на транспортни услуги, свързани с внос на стоки – 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката по прилагането на ЗДДС - Необходимост от регистрация по ЗДДС при извършване на валутна търговия по занятие – 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката по прилагането на ЗДДС - Невписване на данък, подлежащ на ефективно възстановяване, в клетка 80 на справката-декларация за ДДС – 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката по прилагането на ЗДДС - Продажба на стоки от България за друга държава - членка на ЕС – 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

 Определяне на данъчната основа по ЗДДС – 5/2012
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Третиране по реда на ЗДДС на конкретни доставки и дейности – 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

 Основни акценти в Решение на СЕС от 06.09.2012 г. по дело C-324/11, отнасящи се до правото на данъчен кредит
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

 Определяне на данъчната основа по ЗДДС – 4/2012
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

 Определяне на данъчната основа по ЗДДС – 2/2012
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

Показани от 601 до 700 (стр. 7 от 11)
<<първа <предишна  2  3  4  5  6 7 8  9  10  11  следваща> последна>>

Общо: 1097 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА