Данък върху добавената стойност

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 12)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  7  8  9  10  следваща> последна>>
 Промените в Правилника за прилагане на ЗДДС от 29.01.2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-29

 Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2016 г. - Допълнение в чл. 92, ал. 3 ЗДДС - 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-08

 Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2016 г. - Промени, свързани със занижаване на санкциите, налагани при неначисляване на ДДС - 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-08

 Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2016 г. - Изменения и допълнения, засягащи специалните режими за облагане с данък на услугите по електронен път, далекосъобщителните услуги и тези по радио и телевизионно и
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-08

 Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2016 г. - Удължен е срокът, в който за доставките на зърнени култури ще се прилага принципът на обратното начисляване на ДДС - 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-08

 Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2016 г. - До 1 юли 2016 г. петролните бази трябва да приведат дейността си в съответствие с изискванията на чл. 118 от закона - 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-08

 Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2016 г. - Коригиран е начинът на изчисляване на коефициента за частичен данъчен кредит - 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-08

 Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2016 г. - Промени в освободените доставки - 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-08

 Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2016 г. - Промени, отнасящи се до дистанционните продажби на стоки - 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-08

 Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2016 г. - Фиксира се конкретна дата, на която безвъзмездните доставки на услуги, приравнени на възмездни, свързани с нестопанско потребление, ще се смятат за извършени - 20
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-08

 Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2016 г. - Нови хипотези, при които няма да е налице безвъзмездна доставка на стока или услуга, приравнена на възмездна - 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-08

 Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2016 г. - Промени, свързани с данъчната основа на доставките на услуги, приравнени на възмездни - 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-08

 Новото данъчно третиране по ЗДДС на използването и отделянето на стоки за лични нужди на данъчно задължените лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-26

 Измененията и допълненията в ЗДДС, в сила от 01.01.2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-29

 Тристранни операции съгласно чл. 15 ЗДДС и Директива 2006/112/ЕО - КАЗУС: Българско регистрирано лице - посредник в тристранна операция, и рисковете, които съществуват, ако то не може да удостовери това си качество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-22

 Тристранни операции съгласно чл. 15 ЗДДС и Директива 2006/112/ЕО - КАЗУС: За сметка на кое лице трябва да е превозът на стоките при триъгълните операции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-22

 Тристранни операции съгласно чл. 15 ЗДДС и Директива 2006/112/ЕО - КАЗУС: Български доставчик - прехвърлител в тристранна операция
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-22

 Тристранни операции съгласно чл. 15 ЗДДС и Директива 2006/112/ЕО - КАЗУС: Данъчен режим на доставките, възникващи по повод тристранните операции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-22

 Третиране съгласно ЗДДС на обмяната на виртуалната валута „биткойн“ срещу дадена конвенционална валута
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милена Кирилова
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-22

 Поредни изменения в Наредба № Н-18 от 2006 г.за отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Беата Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-27

 За някои проблеми на данъчното администриранеи облагането с данък върху добавената стойност при публична продан по чл. 131 ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румен Неков
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-27

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Практика на НАП, ВАС и СЕС по конкретни теми и въпроси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Промените в ЗДДС и ППЗДДС, приложими през 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

 Казус: Как се извършват корекции на погрешно издаден документ от съдебния или публичния изпълнител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

 Казус: Налице ли е облагаема доставка при възлагане на вещта на публичния взискател
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

 Казус: Ако длъжникът – собственик на вещта, която се продава, има регистрация само по чл. 97а или чл. 99 ЗДДС, трябва ли доставката да бъде облагаема
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

 Казус: Коя е датата, към която собственикът на вещта трябва да има регистрация за целите на ДДС1
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

 Данъчно третиране по ЗДДС на възнаграждение за реализиран оборот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Панева
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

 Данъкът върху добавената стойност и услугите, свързани с недвижими имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

 Казус: Реквизити на фактурите, издавани от клон на дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Моника Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-25

 Казус: Случаи, в които се съставя протокол по чл. 117 ЗДДС за вътреобщностно придобиване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Моника Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-25

 Казус: Определяне на облагаемия оборот по чл. 96, ал. 2 ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Моника Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-25

 Казус: Поставяне на собствена номерация на издаваните документи от получателя по доставката
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Моника Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-25

 Казус: Облагане на доставките с нулева ставка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Моника Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-25

 Последните изменения и допълнения в Наредба № Н-18 за отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Беата Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-25

 Лихвите като част от данъчната основа на доставките
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-25

 Казус: Липса на ДДС идентификационен номер у получателя по ВОД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-31

 Казус: Реквизити на товарителницата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-31

 Изисквания към съхранението на данъчните документи според ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милена Кирилова
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-31

 Казус: Документиране на доставки от дружество, регистрирано за прилагане на „режим в Съюза“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Моника Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30

 Казус: Определяне на датата на упражняване на правото на приспадане на данъчен кредит
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Моника Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30

 Казус: Определяне на облагаемия оборот по смисъла на чл. 96, ал. 2 ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Моника Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30

 Казус: Анулиране на фактура или известие към фактура
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Моника Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30

 Регистрация, отчетност, срокове и упражняване правото на приспадане на данъчен кредит за доставки по чл. 21, ал. 6 ЗДДС – 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30

 Промените в ЗДДС, в сила от 9 юни 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30

 Казус: Дължимост на туристически данък при доставка на услуга по настаняване в хотел
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-29

 Казус: Определяне на данъчната основа на доставката, заедно с дължимите данъци и такси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-29

 Казус: Формиране на данъчната основа при продажба на недвижим имот, и дължимост на данъци и такси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-29

 Новият данъчен режим по ЗДДС за доставките на услуги, извършвани по електронен път, далекосъобщителни и радио-телевизионни услуги – 1
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-29

 Казус: Данъчен режим по ЗДДС на разходите за вътрешнофирмено обучение, извършени от работодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-28

 Казус: Третиране по ЗДДС на разходите на работодателя за столово хранене
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-28

 Казус: Третиране по ЗДДС на разходите за транспорт, направени от работодателя, във връзка с неговите работници и служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-28

 Казус: Определяне на датата, от която тече 15-дневният срок за издаване на протокол за осъществено вътреобщностно придобиване на стоки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-31

 Казус: Закупуване на стоки от държава - членка на ЕС, след тяхната междинна обработка извън България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-31

 Най-интересните данъчни решения на Съда на Европейския съюз по преюдициални запитвания от 2014 и началото на 2015 г. - Преглед на практиката на СЕС по преюдициални запитвания в областта на данъчното право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анелия Татарова
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-31

 Промените в Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти, извършени по повод измененията в ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Беата Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-31

 Казус: Получена е фактура (invoice) за членски внос в неправителствена организация със седалище в Люксембург. Организацията не е регистрирана по ДДС и няма никакъв идентификационен номер – 1
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

 Новите административнонаказателни разпоредби на ЗДДС, в сила от 01.01.2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милена Кирилова
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

 Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, и в правилника за прилагане на закона, в сила от 01.01.2015 г - Други изменения и допълнения - Промени в чл. 118 ЗДДС, извършени със Закона за държавния бюджет на Република България за 201
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

 Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, и в правилника за прилагане на закона, в сила от 01.01.2015 г - Други изменения и допълнения - Промени, свързани със специалния ред за начисляване на ДДС при внос на стоки - 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

 Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, и в правилника за прилагане на закона, в сила от 01.01.2015 г - Новите режими за съкратено обслужване на едно гише - Правила, отнасящи се до доставки на услуги по електронен път, услуги по
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

 Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, и в правилника за прилагане на закона, в сила от 01.01.2015 г - Новите режими за съкратено обслужване на едно гише - Кратко представяне на режима извън Съюза – 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

 Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, и в правилника за прилагане на закона, в сила от 01.01.2015 г. - Новите режими за съкратено обслужване на едно гише - Режим в Съюза – 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

 Промени в нормативната уредба на ДДС, в сила от 01.01.2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-30

 Данъчно третиране по ЗДДС на услуга по отдаване под наем на недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милена Кирилова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

 Въпроси и отговори по ДДС - Други специални режими и специфични случаи - Прилагане на режима по чл. 131 ЗДДС при продажба на отпадъци
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Други специални режими и специфични случаи - Право на данъчен кредит за закупени активи по реда на чл. 131 ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Други специални режими и специфични случаи - Доставки, свързани със златни материали и инвестиционно злато
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Други специални режими и специфични случаи - Облагане на дистанционните продажби
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Други специални режими и специфични случаи - Прилагане на режима на триъгълните операции по чл. 15 ЗДДС при наличие на три сделки със стоки, на които съответства само един вътреобщностен превоз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Други специални режими и специфични случаи - Прилагане на специалния дилърски режим при доставките на стоки втора употреба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Хотелиерство и доставки на обща туристическа услуга - Облагане на семинарни мероприятия, организирани от хотелиери
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Хотелиерство и доставки на обща туристическа услуга - Съдържание на понятието „настаняване, предоставяно от хотелиер“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Хотелиерство и доставки на обща туристическа услуга - Облагане на доставка на туристически пакети между туроператори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Хотелиерство и доставки на обща туристическа услуга - Облагане на семинарни мероприятия, предлагани от туроператори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Хотелиерство и доставки на обща туристическа услуга - Облагане на обща туристическа услуга, предлагана от туроператор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Регистрация и дерегистрация по ЗДДС - Задължение за начисляване на ДДС на наличен актив - стара сграда, към датата на дерегистрация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Регистрация и дерегистрация по ЗДДС - Задължение за пререгистрация при заличаване на едноличен търговец от търговския регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Регистрация и дерегистрация по ЗДДС - Задължение за регистрация по ЗДДС на основание чл. 97а, ал. 2 от закона
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Документиране и отразяване на доставките в отчетните регистри и в декларациите, подавани за целите на ДДС - Погрешно въведен протокол в регистрационните дневници
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Документиране и отразяване на доставките в отчетните регистри и в декларациите, подавани за целите на ДДС - Корекции на грешки в декларирането, изразяващи се в неотразени документи в дневниците за покупки и/или продажби
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Документиране и отразяване на доставките в отчетните регистри и в декларациите, подавани за целите на ДДС - Анулиране на предварително съставен протокол за събитие с обърнато данъчно задължение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Документиране и отразяване на доставките в отчетните регистри и в декларациите, подавани за целите на ДДС - Анулиране на данъчен документ в периода на неговото издаване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Документиране и отразяване на доставките в отчетните регистри и в декларациите, подавани за целите на ДДС - Отразяване в отчетните регистри на имената на контрагентите с латински букви
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Документиране и отразяване на доставките в отчетните регистри и в декларациите, подавани за целите на ДДС - Отразяване във VIES-декларацията на услуга, оказана на данъчно задължено лице, установено в друга държава - членка, кат
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Документиране и отразяване на доставките в отчетните регистри и в декларациите, подавани за целите на ДДС - Отразяване на транспортни разходи, посочени във фактурата за доставка на стоки, справка-декларацията за ДДС и във VIES-
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Документиране и отразяване на доставките в отчетните регистри и в декларациите, подавани за целите на ДДС - Отразяване в дневника за продажбите на доставки на стоки с място на изпълнение извън територията на България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Документиране и отразяване на доставките в отчетните регистри и в декларациите, подавани за целите на ДДС - Документиране на прекратяването (развалянето) на договор, по който има издадена фактура за платен аванс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Документиране и отразяване на доставките в отчетните регистри и в декларациите, подавани за целите на ДДС - Документиране на дължимо по рекламация обезщетение от доставчик
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Документиране и отразяване на доставките в отчетните регистри и в декларациите, подавани за целите на ДДС - Документиране на освободени доставки (наемни услуги), извършени от юридическо лице с нестопанска цел
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Документиране и отразяване на доставките в отчетните регистри и в декларациите, подавани за целите на ДДС - Документиране на безвъзмездна доставка на услуга
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Документиране и отразяване на доставките в отчетните регистри и в декларациите, подавани за целите на ДДС - Документиране на покупката на отпадък от данъчно задължено лице
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Документиране и отразяване на доставките в отчетните регистри и в декларациите, подавани за целите на ДДС - Документиране на ВОД по чл. 7, ал. 4 ЗДДС и на доставки на стоки с място на изпълнение извън България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Документиране и отразяване на доставките в отчетните регистри и в декларациите, подавани за целите на ДДС - Откраднат лизингов актив и документиране на дължимите суми от лизингополучателя на лизингодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Документиране и отразяване на доставките в отчетните регистри и в декларациите, подавани за целите на ДДС - Издаване на протокол за получена услуга по самолетен превоз на пътници от България до друга държава - членка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Документиране и отразяване на доставките в отчетните регистри и в декларациите, подавани за целите на ДДС - Документиране на наемни услуги, извършвани от физическо лице, регистрирано като ЕТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Документиране и отразяване на доставките в отчетните регистри и в декларациите, подавани за целите на ДДС - Документиране предоставянето на търговска отстъпка след датата на данъчното събитие, но преди издаването на фактура за
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Документиране и отразяване на доставките в отчетните регистри и в декларациите, подавани за целите на ДДС - Основание за неначисляване на ДДС, посочвано във фактурите при доставка на услуга в полза на лице от трета страна
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ДДС - Документиране и отразяване на доставките в отчетните регистри и в декларациите, подавани за целите на ДДС - Оформяне на фактура за доставка на недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 12)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  7  8  9  10  следваща> последна>>

Общо: 1109 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА