Данък върху добавената стойност

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1001 до 1099 (стр. 11 от 11)
<<първа <предишна  6  7  8  9  10 11 следваща> последна>>
 Издаване, отразяване и анулиране на данъчни документи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

 Документация и отчетност по ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

 Данъчна основа и документиране по ЗДДС на доставките, представляващи прехвърляне на собственост върху моторни превозни средства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

 Изтича срокът за експлоатация на заварените към 16.02.1999 г. фискални устройства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Ризов
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

 Данъчно третиране на финансовия лизинг по реда на ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

 Ще облагат ли данъчните органи земята при продажба на земя и построена върху нея сграда?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

 Специалният случай на корекции на ДДС по чл. 14, ал. 3 от закона
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Данъчен режим на доставките по учредяване и прехвърляне на право на строеж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Коментар по данъка върху добавената стойност – Регистрация – 2005 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-10

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Годишна справка-декларация за ДДС – 2005 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-10

 Коментар по данъка върху добавената стойност - За случаите, при които не е налице доставка по смисъла на ЗДДС – 2005 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-10

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Процедури по прихващане и приспадане на данък - 2005 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-10

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Проблеми на данъчното събитие “Износ” - 2005 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-10

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Право на данъчен кредит - 2005 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-10

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Доставките на недвижими имоти и вещни права върху тях - данъчен режим, данъчна основа, определяне на дължимия ДДС и документиране - 2005 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-10

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Дата на възникване на данъчното събитие - 2005 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-10

 Коментар по данъка върху добавената стойност – Дерегистрацията по чл. 117, ал. 1, т. 4 ЗДДС – 2005 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-10

 Въпроси и отговори по ЗДДС - 4/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васко Ефремов
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Специалното облагане при дерегистрация по ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Въпроси и отговори по ЗДДС - 3/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васко Ефремов
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Попълване на справката за извършено приспадане на ДДС при удължена до девет месеца процедура по приспадане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

 Въпроси и отговори по ЗДДС - 2/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васко Ефремов
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Специфични случаи на определяне размера на данъка върху добавената стойност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Въпроси и отговори по ЗДДС - 1/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васко Ефремов
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Промените в Правилника за прилагане на ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Продажби на заложени или ипотекирани вещи по чл. 54 ППЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Дата на възникване на доставката по чл. 83, ал. 2, т. 2 ЗДДС при комисионерството за продажба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

 Коментар на някои писма на ГДД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

 Промените в Правилника за прилагане на Закона за акцизите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

 Определяне размера на данъчния кредит, който могат да приспадат лица, извършващи гаранционно обслужване на стоки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

 Промени в административно-наказателните разпоредби на ЗДДС за 2005 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

 Изменения относно прекратяването на регистрацията по ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

 Промените в ЗДДС, свързани с регистрацията по закона
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

 Промени в Закона за ДДС, отнасящи се до апорта и до приспадането и възстановяването на данък
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

 Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 1 януари 2005 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-14

 За начисляването на ДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Илия Бобев
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

 Авансово плащане преди регистрация по ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

 Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност на договори за продажба на жилища и договори за строителство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 ЗДДС ­ пряко представителство, комисионерство и посредничество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Данъчна основа на доставките, възникващи при замяната на сгради и реквизити на съставяните данъчни документи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Корекции на данъчен кредит по чл. 81 ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Актуални въпроси и проблеми на нормативната уредба на ДДС – 2004 Г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Нови моменти в Наредба № 4 от 1999 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милан Петров
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Годишна справка-декларация за ДДС – 2004 Г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Новите моменти в нормативната уредба на ДДС – 2004 Г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Новите моменти при регистрирането и отчитането на продажбите в търговските обекти – 2004 Г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Приравнени доставки по ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Общи принципи и основни данъчни категории – 2004 Г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Промените в ЗДДС, направени със Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

 Данъчно облагане на дейността на чуждестранни лица, според българското и европейското законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Илия Бобев
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

 Нов режим на определяне на данъчната основа по ЗДДС при продажба на седмични списания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 Специалната хипотеза на чл. 29, ал. 5 ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 Доставки на територията на антрепозитни складове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

 Въпроси и отговори по ЗДДС - 4/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

 Въпроси и отговори по ЗДДС - 3/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

 Принципът на "най-ранната дата" на възникване на данъчно събитие ­ аванс, капаро, задатък и отметнина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

 Промените в Правилника за прилагане на ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

 И през 2004 г. за прехвърлянето на предприятие по чл. 15 от Търговския закон няма да се начислява ДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Два проблема, свързани с продажбите на автомобили
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Цесия и факторинг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

 Нови положения в ЗДДС, имащи отношение към доставките, свързани с леки автомобили
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

 Гаранционно сервизно обслужване по ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

 Специфичен случай на дата на възникване на данъчното събитие ­ чл. 26, т. 1 ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 1 януари 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Промените в ЗДДС, свързани с данъчния режим на доставките на стоки и услуги по глава 14 от Кодекса на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Въпроси и отговори по ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

 Въпроси и отговори по ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

 Въпроси и отговори по прилагането на чл. 77, ал. 2 ЗДДС - 1/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

 Съкратени срокове за възстановяване на ДДС по чл. 77, ал. 2 ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

 Въпроси и отговори по прилагането на чл. 77, ал. 2 ЗДДС - 2/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

 Хипотезите на чл. 64, ал. 3 и 4 ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-24

 Отразяването на ДДС като задължение към бюджета в счетоводството на доставчика е безсмислено и изкуствено създадено условие, от което зависи правото на данъчен кредит за лицата ­ получатели на доставки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-24

 Едноличен търговец, имащ регистрация по ЗДДС, дължи косвен данък и върху доходите от облагаеми сделки, които е извършил в качеството си на физическо лице ­ нетърговец
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 Данъчно третиране на финансовите услуги по реда на ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 Двата специални режима по чл. 58а и чл. 58б ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Облагаеми и освободени доставки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Общи принципи и основни данъчни категории
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Облагане с ДДС на доставките на стоки и услуги
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Документация и отчетност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Коментар по данъка върху добавената стойност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Данъчна основа на доставката, представляваща прехвърляне на собственост върху актив, който е бил предмет на договор за лизинг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Процедурни правила
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Специални режими
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Новата регламентация по ЗДДС на доставки, свързана с метални отпадъци
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

 Стоките, предоставени като отстъпка в натура, не трябва да се считат за предмет на безвъзмездни облагаеми доставки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

 Промените в Закона за данъка върху добавената стойност, направени със Закона за изменение и допълнение на Данъчния процесуален кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

 Новите положения в правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

 Новото изменение на чл. 64, ал. 1, т. 2 ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Продажба на стоки втора употреба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Горан Вълчев
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Хармонизиране на акцизното облагане у нас с европейското
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милан Петров
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 ЗДДС не съдържа срок, в който получателят на облагаемата доставка е длъжен да преведе данъка по “ДДС-сметка” на доставчика ­
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 За някои особености при използването на ДДС - сметката
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Илия Бобев
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

 Нови моменти в ЗДДС, свързани с данъчната основа на доставките
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

 Нови положения в процедурите по приспадане на данък за възстановяване, в сила от 01.01.2003 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Коментар на Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

 Коментар на промените в Закона за данък добавена стойност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

 Отмяна на задължението за сключване на писмен договор за ремонт и поддръжка на фискално устройство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Ризов
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

 Промени в ЗДДС, отнасящи се до "ДДС-сметката" и правото на данъчен кредит
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

 Коментар по данъка върху добавената стойност - 2002 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Показани от 1001 до 1099 (стр. 11 от 11)
<<първа <предишна  6  7  8  9  10 11 следваща> последна>>

Общо: 1099 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА