Конституционно право

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 51)
<<първа <предишна  1 2 3  4  5  6  7  следваща> последна>>
 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на вътрешните работи на Република България и Департамента по енергетика на Съединените американски щати за сътрудничество в предотвратяването на незаконния трафик на ядрени и друг
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-30

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Република България и Министерството на бизнеса и търговията на Държавата Катар
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-08

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на регионалното развитие и туризма на Румъния в качеството му на Съвместен управляващ орган, Министерството на регионалното развитие и благоустройството на България в качеството м
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-05

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между министъра на регионалното развитие и благоустройството от името на правителството на Република България и министъра на местното самоуправление от името на правителството на Република Македония о
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България, представлявано от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и правителството на Република Турция, представлявано от генералния секретар по въп
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-08

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство на Секретариата на ЕВРИКА между членовете на инициативата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-25

 Закон за ратифициране на подписания на 24 юни 2010 г. в Люксембург Протокол за изменение на Споразумението за въздушен транспорт между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Съединените американски щати, от друга страна, подписан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-15

 Закон за ратифициране на Протокол № 15 за изменение на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, подписан на 5 ноември 2013 г. в Страсбург
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-01

 Закон за ратифициране на Протокола за изменение и допълнение на Меморандума за разбирателство между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България, действащо като Национален партниращ орган, Министерството на регионалнот
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-18

 Закон за ратифициране на Протокола за изменение на Протокола относно преходните разпоредби, приложен към Договора за Европейския съюз, към Договора за функционирането на Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност за атомна енерги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-12

 Закон за ратифициране на Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-14

 Закон за ратифициране на Рамковото споразумение между правителството на Република България и федералния съвет на Конфедерация Швейцария относно изпълнението на българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социалните не
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-19

 Закон за ратифициране на Решение № 3/2006 на Съвета за асоцииране Европейски съюз - България от 29.12.2006 г. за изменение на член 3 от Допълнителния протокол към Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-22

 Закон за ратифициране на Спогодбата за пенсионно осигуряване между правителството на Република България и правителството на Република Азербайджан, подписана на 6 ноември 2019 г. в Баку
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-04

 Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Китайската народна република относно имотите на посолствата на двете държави
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-03

 Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Сирийската арабска република за международни автомобилни превози на пътници и товари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-15

 Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Хашемитско кралство Йордания за международни автомобилни превози на пътници и товари, подписана на 3 декември 2007 г. в Аман
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-23

 Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Ислямска република Пакистан за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-04

 Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Република Австрия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото и на протокола към нея
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-25

 Закон за ратифициране на Споразумение в сферата на социалната сигурност между Република България и Квебек
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-04

 Закон за ратифициране на Споразумението за безвъзмездна помощ между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Европейската банка за възстановяване и развитие, действаща като администратор на безвъзмездни средства, осигурени от правител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Закон за ратифициране на Споразумението за всеобхватно и засилено партньорство между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Армения, от друга страна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-26

 Закон за ратифициране на Споразумението за второ изменение на Споразумението за партньорство между членовете на групата държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, п
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-18

 Закон за ратифициране на Споразумението за дарение между Министерството на здравеопазването на Република България и Министерството на здравеопазването и социалната солидарност на Република Гърция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-03

 Закон за ратифициране на Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Казахстан, от друга страна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-30

 Закон за ратифициране на Споразумението за изменение на Рамковото споразумение между правителството на Република България и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария относно изпълнението на Българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-10

 Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за укрепване на конкурентоспособността на селското стопанство и изготвяне на проектостратегии за устойчиво управление в хидромелиоративния сектор и опазване от вредното въздей
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-18

 Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на земеделието и храните на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (с регистрационен индекс РД 50-127/26.09.2016 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-30

 Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на образованието и науката и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-30

 Закон за ратифициране на Споразумението за привилегиите и имунитетите на Международния трибунал по морско право
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-10

 Закон за ратифициране на Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Сърбия, от друга страна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

 Закон за ратифициране на Споразумението за създаване на Международна академия по противодействие на корупцията като международна организация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-26

 Закон за ратифициране на Споразумението за сътрудничество между Република България и Европейския център за средносрочни прогнози на времето
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-02

 Закон за ратифициране на Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, подписано на 26 юни 2012 г. в Брюксел
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-18

 Закон за ратифициране на Споразумението между държавите - членки на Европейския съюз, Кралство Норвегия, Конфедерация Швейцария, Управляващия орган и Сертифициращия орган за изпълнението на Оперативна програма за междурегионално сътрудничество "ИНТЕРРЕГ I
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-12

 Закон за ратифициране на Споразумението между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга страна, в областта на европейските програми за спътникова навигация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-26

 Закон за ратифициране на Споразумението между Министерството на отбраната на Република България и Афганистанската национална полиция за безвъзмездно предоставяне на военно имущество на Регионална дирекция № 18
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението между Министерството на туризма на Република България и Световната организация по туризъм (COT) за провеждането на Международен конгрес на световните цивилизации и модерния туризъм
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-30

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и кабинета на министрите на Украйна за сътрудничество при бедствия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-09

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) относно създаването в София (Република България) на Регионален център за опазване на нематериа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за изменение на чл. 3.2, параграф "а" от Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерац
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-07

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за трансгранично полицейско сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-02

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Гърция относно презгранични операции за Air Policing
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-22

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния относно презгранични операции за Air Policing
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-02

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за сътрудничество в областта на предотвратяване разпространението на оръжия за масово унищожение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-30

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати относно продължаване участието на български военен контингент в хуманитарна мисия по охрана на Центъра за временно задържан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-02

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за взаимно предоставяне на собственост върху поземлени имоти в Берлин и София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

 Закон за ратифициране на Споразумението между Република Австрия, Република България, Република Унгария, Румъния и Република Турция относно проекта "Набуко"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-12

 Закон за ратифициране на Споразумението между Република България и Организацията за забрана на химическите оръжия относно привилегиите и имунитетите на Организацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-18

 Закон за ратифициране на Споразумението между Република България и Република Турция за определяне на границата в района на устието на река Резовска/Мутлудере и разграничаване на морските пространства между двете държави в Черно море
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението между Швейцарския федерален технологически институт в Цюрих, Швейцарския федерален политехнически институт в Лозана, Софийски университет "Св. Климент Охридски" и правителството на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-16

 Закон за ратифициране на Споразумението, сключено чрез размяна на ноти на 20 септември 2018 г., за изменение на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за икономическа, техническа и съотве
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-09

 Закон за ратифициране на Учредителния договор на Международната асоциация за развитие от 24.09.1960 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-27

 Закон за ратифициране на Факултативния протокол към Конвенцията на Организацията на обединените нации против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание от 18.12.2002 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

 Закон за ратифициране на Финансовото споразумение между правителството на Република България и Европейската инвестиционна банка, подписано на 29.07.2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-19

 Закон за регионалното развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Заповед № ЗМФ-1260 от 21.12.2021 г. за утвърждаване на образец на годишна данъчна декларация по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-31

 Заповед № ЗМФ-1261 от 21.12.2021 г. за утвърждаване на образци на годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица - образец 2001, 2011, 2021, 2031, 2041, 2051, 2061, 2091, 2010 и 2001в
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-31

 Заповед № ЗМФ-1262 от 21.12.2021 г. за утвърждаване на образец на справка по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-31

 Заповед № ЗМФ-1263 от 21.12.2021 г. и № 1016-40-1362 от 16.12.2021 г. за утвърждаване на образец на справка за окончателния размер на осигурителния доход по чл. 6, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване към годишната данъчна декларация по чл. 50 от Зако
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-31

 Заповед № РД-05-583 на НСИ от 18.10.2021 г. за определяне праговете за деклариране по системата "Интрастат" за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-29

 Заповед № РД-05-809 на НСИ от 12.10.2018 г. за определяне праговете за деклариране по системата "Интрастат" за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-19

 Заповед № 50-05-25 на председателя на НС от 24.07.1997 г. относно такси за обнародване в неофициалния раздел на ДВ и цени за получаване на ДВ на магнитен носител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № 50-05-42 от 22.10.1997 г. относно такси за обнародване в неофициалния раздел на "Държавен вестник"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № 150-05-22 на председателя на НС от 13.08.2001 г. за определяне размера на таксите за обнародване в неофициалния раздел на "Държавен вестник"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № 250-05-168 на НС от 24.10.2002 г. за определяне цени за абонамент за "Държавен вестник" за 2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № 450-05-121 на НС от 3.09.2004 г. за определяне цени за абонамент за "Държавен вестник" за 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-14

 Заповед № 950-05-41 на председателя на НС от 5.10.1999 г. за определяне цени за абонамент на "Държавен вестник"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Изменение и допълнение № 1 към Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати, представено от Агенцията за международно развитие на САЩ, за отпускане на помощ в ограничени размери за Народното съ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция № 1 от 5.01.2007 г. за прилагане на Наредбата относно реда за назначаване и приемане на почетни (нещатни) консулски длъжностни лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-14

 Конституция на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-18

 Методика за определяне на резултатите от гласуването за членове на Европейския парламент от Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-23

 Наредба № РД-16-558 от 8.05.2012 г. за набирането и предоставянето на информацията чрез Националната информационна система за потенциала, производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-09

 Наредба за инвентаризацията и проучванията на площи със замърсена почва, необходимите възстановителни мерки, както и поддържането на реализираните възстановителни мероприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-16

 Наредба за реда за предоставяне и изплащане на държавни парични награди на лица с особени заслуги към държавата и нацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-20

 Наредба от 14.12.1967 г. за изработване на държавното знаме на НРБ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 - 2020)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-13

 Обръщение на 44-то Народно събрание към българския народ по повод 140-ата годишнина от Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-19

 Обръщение на НС от 16.04.2009 г. към българския народ по повод 130-ата годишнина от Учредителното Народно събрание и приемането на Търновската конституция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-21

 Обръщение на НС от 19.09.2008 г. към гражданите на Република България по повод 100 години от провъзгласяването на Независимостта на българската държава
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-26

 Обръщение на НС от 28.04.2006 г. на Народното събрание на Република България по повод 130-годишнината от Априлското въстание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-09

 Определение № 1 на КС на РБ от 26.03.2007 г. за прекратяване поради смърт мандата на Мария Николова Павлова
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-03

 Определение № 1 на КС на РБ от 25.09.2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

 Определение № 1 на КС на РБ от 19.04.2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-04

 Определение № 1 на КС на РБ от 17.03.2015 г. по Конституционно дело № 1 от 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-27

 Определение № 1 на КС на РБ от 19.01.2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-26

 Определение № 1 на КС на РБ от 31.01.2017 г. по Конституционно дело № 14 от 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-10

 Определение № 1 на КС на РБ от 29.09.2020 г. по Конституционно дело № 8 от 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-06

 Определение № 2 на КС на РБ от 4.03.2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-08

 Определение № 2 на КС на РБ от 17.06.2014 г. по Конституционно дело № 6 от 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-27

 Определение № 2 на КС на РБ от 2.06.2015 г. по Конституционно дело № 2 от 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-09

 Определение № 2 на КС на РБ от 12.04.2016 г. по Конституционно дело № 12 от 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

 Определение № 3 от 14.08.2007 г. на КС на РБ по Конституционно дело № 8 от 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-21

 Определение № 3 на КС на РБ от 28.03.2013 г. по Конституционно дело № 7 от 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-09

 Определение № 3 на КС на РБ от 17.07.2014 г. по Конституционно дело № 11 от 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-25

 Определение № 3 на КС на РБ от 17.09.2015 г. по Конституционно дело № 7 от 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-26

 Определение № 3 на КС на РБ от 2.06.2016 г. по Конституционно дело № 5 от 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-07

 Определение № 3 на КС на РБ от 1.12.2020 г. по Конституционно дело № 12 от 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-08

 Определение № 4 от 14.08.2007 г. на КС на РБ по Конституционно дело № 9 от 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-21

 Определение № 4 на КС на РБ от 4.11.2014 г. по Конституционно дело № 9 от 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-11

Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 51)
<<първа <предишна  1 2 3  4  5  6  7  следваща> последна>>

Общо: 5094 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА