Здравеопазване

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 501 до 600 (стр. 6 от 13)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 7  8  9  10  11  следваща> последна>>
 Наредба № 34 от 3.08.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Неонатология" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-08

 Наредба № 35 от 29.11.2005 г. за упражняване на медицинска професия в Република България от чужденци, поканени за научен обмен между лечебни заведения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-29

 Наредба № 35 от 22.08.2007 г. за условията, реда и изискванията към документацията за издаване на сертификат за освобождаване на партида лекарствен продукт от Изпълнителната агенция по лекарствата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-30

 Наредба № 35 от 8.07.2009 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Ушно-носно-гърлени болести" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-25

 Наредба № 36 от 22.08.2007 г. за условията и реда за вземане на проби за държавен контрол върху лекарствени продукти, извършване на изпитванията и заплащането им
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

 Наредба № 36 от 21.07.2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-03

 Наредба № 36 от 6.08.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Очни болести" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-27

 Наредба № 37 от 28.09.2004 г. за условията и реда за взeмане на ембрионални органи, тъкани и соматични, плацентни и амниотични клетки с цел трансплантация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-21

 Наредба № 37 от 21.07.2009 г. за здравословно хранене на учениците
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-07

 Наредба № 37 от 20.08.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Неврохирургия" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-18

 Наредба № 38 от 16.11.2004 г. за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-13

 Наредба № 38 от 13.09.2007 г. за изискванията към данните върху опаковките и в листовките на лекарствените продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-25

 Наредба № 38 от 20.08.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Медицинска генетика"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-27

 Наредба № 39 от 16.11.2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-22

 Наредба № 39 от 26.08.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт по профилактика и контрол на вътреболничните инфекции (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-14

 Наредба № 40 от 24.11.2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-15

 Наредба № 40 от 26.08.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Клинична токсикология" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-19

 Наредба № 41 от 29.11.2004 г. за съхраняване на минимални количества наркотични вещества за оказване на първа помощ при спешни случаи на борда на кораби и въздухоплавателни средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-23

 Наредба № 41 от 21.12.2005 г. за утвърждаване на "Медицински стандарти по обща медицинска практика" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-12

 Наредба № 41 от 24.09.2009 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Диализно лечение"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-18

 Наредба № 41 от 26.08.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Медицинска паразитология"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-30

 Наредба № 42 от 2004 г. за въвеждане на класификационни статистически системи за кодиране на болестите и проблемите, свързани със здравето, и на медицинските процедури
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-23

 Наредба № 42 от 26.08.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Професионални болести"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

 Наредба № 43 от 26.08.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Имунологична подготовка при трансплантация на органи, тъкани и клетки" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-22

 Наредба № 44 от 26.08.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Клинична имунология"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-30

 Наредба № 45 от 4.12.2009 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Вирусология" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-20

 Наредба № 45 от 26.08.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Спешна медицина" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-15

 Наредба № 46 от 26.08.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Клинична алергология"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-30

 Наредба № 47 от 11.12.2009 г. за условията и реда за изследване, съобщаване и отчет на заразеност с вируса на синдрома на придобитата имунна недостатъчност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-14

 Наредба № 47 от 8.09.2010 г. за организацията, дейността и условията и реда за финансиране на експертните съвети и на републиканските консултанти в системата на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-11

 Наредба № 48 от 11.12.2009 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Нуклеарна медицина" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-08

 Наредба № 48 от 9.09.2010 г. за признаване на организациите за защита правата на пациентите за представителни организации (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-01

 Наредба № 49 от 18.10.2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-24

 Наредба № 50 от 26.11.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Орална хирургия"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-03

 Наредба № 51 от 26.11.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Детска дентална медицина"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-03

 Наредба № 52 от 26.11.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Ортодонтия" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-17

 Наредба № 53 от 13.12.2010 г. за условията и реда за осигуряване на денонощен достъп на лекарите, пряко участващи в медицинското обслужване на потенциалния донор, до служебния регистър на Изпълнителната агенция "Медицински надзор", който включва лицата, и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-21

 Наредба № 72 от 26.09.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Здравен асистент" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-26

 Наредба № 73 от 26.09.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Болногледач" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-02

 Наредба № 8121з-306 от 18.03.2021 г. за условията и реда за определяне на психологичната пригодност на държавните служители в Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-26

 Наредба № 8121з-345 от 25.07.2014 г. за определяне на медицинските изисквания за работа в Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-02

 Наредба за водене на регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

 Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите "Медицина" и "Дентална медицина" за образователно- квалификационна степен "магистър"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-07

 Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите "Медицинска сестра", "Акушерка" и "Лекарски асистент" за образователно-квалификационна степен "бакалавър"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

 Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление "Здравни грижи" за образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър по ..."
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-07

 Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Кинезитерапия" за образователно-квалификационните степени "бакалавър" и "магистър" от професионално направление "Обществено здраве"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-13

 Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Управление на здравните грижи" за образователно- квалификационните степени "магистър" и "бакалавър" от професионално направление "Обществено здраве"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-07

 Наредба за задължителното застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-28

 Наредба за критериите за определяне на университетски болници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-03

 Наредба за критериите и реда за избор на лечебни заведения за болнична помощ, с които Националната здравноосигурителна каса сключва договори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-18

 Наредба за критериите и реда за избор на лечебни заведения за болнична помощ, с които Националната здравноосигурителна каса сключва договори (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-08

 Наредба за медицинската експертиза
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-31

 Наредба за медицинската експертиза (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-27

 Наредба за медицинската експертиза на работоспособността (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-14

 Наредба за общите условия, минималната застрахователна сума, минималната застрахователна премия и реда за сключване на задължителната медицинска застраховка на чужденците, които пребивават краткосрочно в Република България или преминават транзитно през ст
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-05

 Наредба за основните норми за радиационна защита (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-20

 Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-19

 Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-19

 Наредба за признаване на дипломи, удостоверения и други доказателства за професионална квалификация по медицинска професия и за специализация в областта на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-13

 Наредба за радиационна защита
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-29

 Наредба за радиационна защита при дейности с материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-29

 Наредба за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, условията, правилата и критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък и условията и реда за работа на Комисията по цени и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

 Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-25

 Наредба за реда за предписване и получаване на лекарства за скъпоструващо лечение, заплащани от републиканския бюджет (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

 Наредба № 23 от 18.11.2002 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Лицево-челюстна хирургия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-30

 Наредба № 23 от 1.07.2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Очни болести"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-27

 Наредба № 24 от 31.10.2000 г. за условията и реда за осъществяване на субституиращи и поддържащи програми за намаляване на здравните щети за лица, зависими от наркотични вещества (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

 Наредба № 26 от 9.12.1999 г. за сделките на финансовите къщи с чуждестранна валута (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-23

 Наредба № 27 от 17.08.1995 г. за вноса на стоки, имащи значение за здравето на населението (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-26

 Наредба № 27 от 31.03.2000 г. за авиационните учебни центрове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-24

 Наредба № 28 от 17.08.1995 г. за реда за набиране и разходване на средствата по фонд "Приоритетно снабдяване и регистрация на лекарствени средства"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 28 от 14.12.2000 г. за условията и реда за унищожаването, преработването или използването за други цели на лекарствата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-25

 Наредба № 28 от 31.05.2001 г. за условията и реда, при които лечебни заведения, в които няма аптека, могат да закупуват, съхраняват и отпускат лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, необходими за спешна помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-19

 Наредба № 28 от 25.11.2003 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-21

 Наредба № 29 от 10.12.1996 г. за организационно-методичната помощ в системата на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 29 от 23.11.1999 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ, диспансерите и домовете за медико-социални грижи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-22

 Наредба № 29 от 14.12.2000 г. за условията и реда за издаване на разрешения за продажба на лекарствени продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-02

 Наредба № 29 от 12.12.2003 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-23

 Наредба № 30 от 29.12.1996 г. за провеждане на профилактични медицински прегледи на лица, включени в спортни занимания, и активно спортуващи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-01

 Наредба № 30 от 20.12.2000 г. за реда за участие в долечебни и рехабилитационни програми на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-27

 Наредба № 30 от 19.12.2003 г. за утвърждаване на медико-технически стандарт по "Зъботехника"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-16

 Наредба № 30 от 19.07.2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Физикална и рехабилитационна медицина"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-30

 Наредба № 31 от 28.08.1995 г. за преливане на кръв и кръвни съставки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

 Наредба № 31 от 30.12.1996 г. за медицинското осигуряване на спортни, физкултурни и туристически състезания и прояви (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-02

 Наредба № 40 от 27.10.1995 г. за дозиметричния контрол на индивидуалното външно облъчване на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-15

 Наредба № 43 от 13.11.1995 г. за профилактика и контрол на вирусните хепатити в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 53 за медицинските прегледи на постъпващите и работещите в хранителните, комуналните обекти и здравните заведения (отм).
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-14

 Наредба № 97 за профилакториумите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за водене на регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните центрове (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

 Наредба за достъпа на здравноосигурените лица до лечебните заведения за извънболнична и болнична помощ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-02

 Наредба за критериите, условията и правилата за включване на лекарствени продукти в позитивния лекарствен списък в Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-21

 Наредба за лечение на чужденците в Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-12

 Наредба за определяне на позитивен лекарствен списък в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-27

 Наредба за организацията и сроковете на доставка на лекарствени продукти при търговията на едро (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-25

 Наредба за правилата за образуване и регистриране на цени на лекарствените продукти при продажбата им на дребно (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-11

 Наредба за пределните цени на разрешените за употреба лекарствени продукти при продажбата им на дребно (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-05

 Наредба за провеждането на конкурси за доставка на стоки и извършване на услуги в системата на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за реда за набиране, управление и разходване на средствата по фонд "Укрепване на здравето" към Министерството на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за реда за налагане на имуществени санкции по Закона за народното здраве
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-25

Показани от 501 до 600 (стр. 6 от 13)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 7  8  9  10  11  следваща> последна>>

Общо: 1242 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА