Здравеопазване

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 13)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>
 Втора програма между Министерството на здравеопазването на Република България и Федералното министерство на здравеопазването на Федерална република Германия за изпълнение на Споразумението от 1.08.2002 г. за сътрудничество в областта на здравеопазването и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-14

 Двугодишен застъпващ се работен план (ЗРП) за 2018 - 2019 г., България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-13

 Двугодишен застъпващ се работен план 2019 - 2020 г. за изпълнение на Плана за действие по програмата за страната 2018 - 2022 г. между Правителството на Република България и Фонда за децата на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-02

 Двугодишно споразумение за сътрудничество между Министерството на здравеопазването на Република България и Европейското регионално бюро на Световната здравна организация 2010 - 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-09

 Двугодишно споразумение за сътрудничество между Министерството на здравеопазването на Република България и Европейското регионално бюро на Световната здравна организация за 2008 - 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-06

 Двугодишно споразумение за сътрудничество между Министерството на здравеопазването на Република България и Европейското регионално бюро на Световната здравна организация, 2004/2005
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-09

 Двугодишно споразумение за сътрудничество между Министерството на здравеопазването на Република България и Европейското регионално бюро на Световната здравна организация, 2006/2007
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-08

 Двугодишно Споразумение за сътрудничество между Министерството на здравеопазването на Република България и Регионалния офис за Европа на Световната здравна организация (СЗО) за 2020 - 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-10

 Двугодишно споразумение за сътрудничество между Министерството на здравеопазването на Република България и Регионалния офис за Европа на Световната здравна организация (СЗО) за 2022/2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-22

 Двугодишно споразумение за сътрудничество между Министерството на здравеопазването на Република България и Регионалния офис за Европа на Световната здравна организация (СЗО) за 2024 - 2025 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-06-14

 Двугодишно споразумение за сътрудничество между Министерството на здравеопазването на Република България и Регионалния офис за Европа на Световната здравна организация 2012 - 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-10

 Двугодишно споразумение за сътрудничество между Министерството на здравеопазването на Република България и Регионалния офис за Европа на Световната здравна организация 2014 - 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-05

 Двугодишно споразумение за сътрудничество между Министерството на здравеопазването на Република България и Регионалния офис на Световната здравна организация за Европа 2016 - 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-12

 Двугодишно споразумение за сътрудничество между Министерството на здравеопазването на Република България и Регионалния офис на Световната здравна организация за Европа 2018 - 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-06

 Декларация на Народното събрание на Република България в подкрепа на действията за ограничаване и контрол на онкологичните заболявания в България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-20

 Декларация на Народното събрание на Република България по повод 14 ноември, Световен ден за борба с диабета, в подкрепа на действията за ограничаване и контрол на захарния диабет в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-25

 Договор № РД-НС-01-2 от 30.12.2011 г. за приемане на обеми и цени на денталната помощ за 2012 г. между Националната здравно-осигурителна каса и Българския зъболекарски съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-17

 Договор № РД-НС-01-2 от 29.12.2014 г. за приемане на обеми и цени на медицинската помощ за 2015 г. между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-20

 Договор № РД-НС-01-3 от 30.12.2011 г. за приемане на обеми и цени на медицинската помощ за 2012 г. между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-17

 Договор № РД-НС-01-4 от 18.12.2013 г. за приемане на обеми и цени на медицинската помощ за 2014 г. между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-08

 Договор № РД-НС-01-4 от 29.12.2014 г. за приемане на обеми и цени на денталната помощ за 2015 г. между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-20

 Договор № РД-НС-01-5 от 18.12.2012 г. за приемане на обеми и цени на денталната помощ за 2013 г. между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-18

 Договор № РД-НС-01-5 от 18.12.2013 г. за приемане на обеми и цени на денталната помощ за 2014 г. между Националната здравно- осигурителна каса и Българския зъболекарски съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-10

 Договор за лиценз между Австралийския съюз, представляван от Департамента по здравеопазване и застаряване, и Република България, представлявана от Министерството на здравеопазването, относно определени права на използване на Класификационната система AR-D
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-17

 Договор за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука между правителството на Република България и правителството на Република Тунис
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Договор за сътрудничество за хуманитарна помощ между Министерството на здравеопазването на Република България и Суверенния военен благотворителен орден на Св. Йоан от Йерусалим, Родос и Малта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-21

 Договор между правителството на Република България и правителството на Република Беларус за сътрудничество в областта на туризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-09

 Допълнителен протокол към Конвенцията за защита на правата на човека и на човешкото достойнство във връзка с прилагането на постиженията на биологията и медицината относно забрана на клонирането на човешки същества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-09

 Допълнителен Протокол към Конвенцията за правата на човека и биомедицината относно биомедицинските изследвания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

 Допълнителен протокол към Конвенцията за правата на човека и биомедицината относно трансплантацията на органи и тъкани от човешки произход
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-09

 Закон за Българския Червен кръст
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-07

 Закон за генетично модифицирани организми
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Закон за денонсиране на Спогодбата между правителството на Народна република България и правителството на Социалистическа федеративна република Югославия за сътрудничество в областта на здравеопазването, социалните грижи и плановото изграждане на населени
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за закриване на Медицинската академия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за защита от шума в околната среда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-27

 Закон за защита при бедствия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-07

 Закон за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-16

 Закон за лекарствата и аптеките в хуманната медицина (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-13

 Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-01

 Закон за лечебните заведения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-01

 Закон за медицинските изделия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Закон за народното здраве (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-10

 Закон за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-06

 Закон за ратифициране Изменението на Меморандума за разбирателство относно бъдещето на Здравната мрежа на страните от Югоизточна Европа в рамките на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-05

 Закон за ратифициране на Договор за дарение SANTE/2020/C3/082-DC-BG на комплекти за тест за антиген "всичко в едно" за диагностика на COVID-19 на Република България от Европейската комисия и втори Договор за дарение SANTE/2020/C3/082-DC-BG на комплекти за
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-16

 Закон за ратифициране на Договора за лиценз между Австралийския съюз, представляван от Департамента по здравеопазване и застаряване, и Република България, представлявана от Министерството на здравеопазването, относно определени права на използване на Клас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-22

 Закон за ратифициране на Договора за сътрудничество за хуманитарна помощ между Министерството на здравеопазването на Република България и Суверенния военен благотворителен орден на Св. Йоан от Йерусалим, Родос и Малта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-04

 Закон за ратифициране на Конвенцията за защита на правата на човека и на човешкото достойнство във връзка с прилагането на постиженията на биологията и медицината: Конвенция за правата на човека и биомедицината
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България за участието на България в Програмата на Общността за действие в областта на общественото здраве (2003 - 2008 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно бъдещето на Здравната мрежа на страните от Югоизточна Европа в рамките на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-30

 Закон за ратифициране на Основното споразумение между правителството на Република България и Световната здравна организация за установяване на взаимоотношения на техническо консултативно сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-07

 Закон за ратифициране на Рамково споразумение за съвместно възлагане на обществени поръчки при мерки за медицинско противодействие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-22

 Закон за ратифициране на Рамковото споразумение между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Република България и на Потвърждението за безвъзмездна помощ по Програма "Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-15

 Закон за ратифициране на Споразумението за дарение между Министерството на здравеопазването и социалните грижи на Република Гърция и Министерството на здравеопазването на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението за дарение между Министерството на здравеопазването на Република България и Министерството на здравеопазването и социалната солидарност на Република Гърция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-25

 Закон за ратифициране на Споразумението за дарение между Министерството на здравеопазването на Република България и Министерството на здравеопазването и социалната солидарност на Република Гърция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-25

 Закон за ратифициране на Споразумението за дарение между Министерството на здравеопазването на Република България и Министерството на здравеопазването и социалната солидарност на Република Гърция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-18

 Закон за ратифициране на Споразумението за заем (Проект за преструктуриране на здравния сектор) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие и на Споразумението за заем между Република България и Фонда за социално развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението за заем (Проект за реформа в сектора на здравеопазването) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението за изменение и допълнение на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в България" между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерст
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-14

 Закон за ратифициране на Споразумението за изменение и допълнение на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма "Укрепване на националната програма по туберкулоза в България" между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и ма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-23

 Закон за ратифициране на Споразумението за изменение на Споразумението за заем (Проект за реформа в сектора на здравеопазването) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-27

 Закон за ратифициране на Споразумението за изменение на Споразумението за изменение и допълнение на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма "Укрепване на националната програма по туберкулоза в България" между Глобалния фонд за бор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-22

 Закон за ратифициране на Споразумението за изменение на Споразумението за изменение, допълнение и продължаване действието на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в България" между Глобалния фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-20

 Закон за ратифициране на Споразумението за изменение, допълнение и продължаване действието на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в България" между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкуло
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-03

 Закон за ратифициране на Споразумението за изменение, допълнение и продължаване действието на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в България" между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкуло
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-30

 Закон за ратифициране на Споразумението за нивото на обслужване между Европейската комисия, представена от генералния директор на Генерална дирекция "Здравеопазване и безопасност на храните" Ксавие Пратс Монне, от една страна, и Република България, предст
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-07

 Закон за ратифициране на Споразумението за подпомагане на препродажбата от и между Република България и Кралство Швеция и Janssen Pharmaceutica NV за целите на закупуването и доставката на ваксина срещу COVID-19 за България и на Споразумението между Кралс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-22

 Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по програма "Подобряване на контрола на туберкулозата в България" между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Републи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-04

 Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в България" между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република Българ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програмата „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България“ между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-23

 Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на здравеопазването на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

 Закон за ратифициране на Споразумението за препродажба на ваксини от и между Република България и Кралство Норвегия относно препродажба на дози ваксини на Moderna Switzerland GmbH срещу Covid-19
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-24

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Световната организация по здравеопазване на животните (OIE) за учредяване на Регионално представителство на OIE за Източна Европа в София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-30

 Закон за ратифициране на Споразумението, с което Европейската комисия се упълномощава да предлага на участващите държави членки и да сключва от тяхно име предварителни споразумения за покупка на ваксини ("Advance Purchase Agreement") с техни производители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-11

 Закон за ратифициране на Тристранно споразумение за дарение на ваксини срещу COVID-19, произведени от АстраЗенека, между Република България, Ислямска република Иран и АстраЗенека и на Двустранно споразумение за дарение на ваксини срещу COVID-19, произведе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-19

 Закон за ратифициране на Тристранно споразумение за дарение на ваксини срещу COVID-19, произведени от АстраЗенека, между Република България, Кралство Бутан и АстраЗенека и Двустранно споразумение за дарение на ваксини срещу COVID-19, произведени от АстраЗ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-24

 Закон за ратифициране на Тристранно споразумение за дарение на ваксини срещу COVID-19, произведени от АстраЗенека, между Република България, Народна република Бангладеш и АстраЗенека и Двустранно споразумение за дарение на ваксини срещу COVID-19, произвед
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-24

 Закон за ратифициране на Тристранното споразумение за дарение на ваксини срещу COVID-19, произведени от АстраЗенека, между Република България, Босна и Херцеговина и АстраЗенека и на Двустранното споразумение за дарение на ваксини срещу COVID-19, произведе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-24

 Закон за ратифициране на Тристранното споразумение за дарение от и между Република България и Република Северна Македония и Pfizer Inc. и BioNTech Manufacturing GmbH относно управлението и координацията на дарението на ваксина срещу COVID-19, разработена
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-14

 Закон за съсловната организация на ветеринарните лекари в България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-19

 Закон за съсловната организация на магистър-фармацевтите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-02

 Закон за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на лекарските асистенти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-01

 Закон за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-02

 Закон за трансплантация на органи, тъкани и клетки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-16

 Заповед № № РД-01-7 от 1.01.2024 г. за утвърждаване на списък на активните вещества и продуктовите типове биоциди, за които има решения на Европейската комисия за невключване в Списъка на одобрените активни вещества в Европейския съюз по чл. 9, пар. 2 от
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-13

 Заповед № РД 09-808 от 15.07.1983 г. относно болестите, даващи право на самостоятелна стая за живеене
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД 09-410 от 13.10.1994 г. за оказване на първа долекарска помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД 09-352 от 30.06.2006 г. за прекратяване пускането на пазара и вноса на желеобразни продукти в опаковки с малък грамаж, съдържащи следните добавки в храни: E 400, E 401, E 402, E 403, E 404, E 405, E 406, E 407, E 407a, E 410, E 412, E 413, E
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-18

 Заповед № РД 09-353 от 30.06.2006 г. за утвърждаване на списък на храните от неживотински произход, за които Европейската комисия е взела решения за определяне на специални условия и извършване на задължителен контрол при внос в Европейския съюз и които м
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-18

 Заповед № РД 09-510 от 18 август 2010 г. за утвърждаване на списък на активните вещества, разрешени в Европейския съюз, за включване в състава на биоциди, включително изискванията към тях и списъка на активните вещества, разрешени в Европейския съюз, за в
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-09-03

 Заповед № РД-01-35 от 11.02.2015 г. за утвърждаване на списък на активните вещества и продуктовите типове, за които има решения на Европейската комисия за невключване в списъците по чл. 14, ал. 4, т. 1, 2 и/или 3 от Закона за защита от вредното въздействи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-13

 Заповед № РД-01-9 от 22.01.2014 г. за утвърждаване на списък на активните вещества и подгрупите биоциди, за които има решения на Европейската комисия за невключване в списъците по чл. 14, ал. 4, т. 1, 2 и/или 3 от Закона за защита от вредното въздействие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-11

 Заповед № РД-09-01 от 4.01.2010 г. за утвърждаване на Списък на активните вещества и подгрупите биоциди, за които има решения на Европейската комисия за невключване в списъците по чл. 14, ал. 4, т. 1, 2 и/или 3 от Закона за защита от вредното въздействие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-15

 Заповед № РД-09-176 от 25.04.2002 г. на МЗ за утвърждаване Кодекса на професионалната етика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед № РД-09-245 от 14.05.2003 г. за определяне индексирани цени на видовете медицинска и стоматологична помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-04

 Заповед № РД-09-372 на НЗОК от 9.07.2002 г. за определяне индексирани цени на видовете медицинска и стоматологична помощ, оказвана от лечебните и здравни заведения, сключили договор с НЗОК при условията и по реда на НРД 2001 г., през януари, февруари и ма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед № РД-09-38 от 1.02.2002 г. на МЗ за определяне действащата в страната фармакопея - четвърто издание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед № РД-09-459 на МЗ от 20.06.2001 г. за определяне териториален обхват на обслужваното население на лечебните заведения за болнична помощ и диспансерите с държавно или общинско участие, в които гражданите на Република България имат право на безплатн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-10-376 на МЗ от 19.09.2000 г. за прекратяване процедурата за разрешаване на употреба и пререгистрация на лекарствените продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 13)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>

Общо: 1280 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА