Здравеопазване

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 13)
<<първа <предишна  1 2 3  4  5  6  7  следваща> последна>>
 Заповед № РД-10-378 на МЗ от 19.09.2000 г. за прекратяване процедурата по разрешаване на употреба на лекарствени продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-10-379 на МЗ от 19.09.2000 г. за прекратяване процедурата по разрешаване на употреба на лекарствени продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-10-434 на МЗ от 2.10.2000 г. за прекратяване на процедурата по разрешаване на употреба на лекарствени продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-10-435 на МЗ от 2.10.2000 г. за прекратяване процедурата по разрешаване на употреба за употреба на лекарствени продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-112 от 11.02.2003 г. за поставяне под специален режим на опазване и ползване лечебните растения през 2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед № РД-15-2076 от 18.10.1995 г. за регистриранe цени на лекарствени средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-15-2319 от 3.11.1995 г. за регистриране цени на лекарствени средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-28-10 от 25.01.2013 г. за утвърждаване на списък на активните вещества, разрешени в Европейския съюз за включване в състава на биоциди (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-08

 Заповед № РД-28-121 от 17.07.2012 г. за утвърждаване списък на активните вещества и подгрупите биоциди, за които има решения на Европейската комисия за невключване в списъците по чл. 14, ал. 4, т. 1, 2 и/или 3 от Закона за защита от вредното въздействие н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-03

 Заповед № РД-28-208 от 25.09.2013 г. за утвърждаване на списък на активните вещества, разрешени в Европейския съюз за включване в състава на биоциди
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-22

 Заповед № РД-65 от 28.01.2013 г. за специалния режим на опазване и ползване на лечебните растения през 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-12

 Заповед № 367 от 24.04.1958 г. за въвеждане на йодна профилактика в районите с ендемична гушавост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Инструкция № 1 за технически надзор върху медицинските рентгенови кабинети и уредби
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Инструкция № 1 за дейността на здравните органи при настаняване на лица в психиатрични стационари по принудителен ред
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-04

 Инструкция № 1 за технически надзор върху медицински рентгенови кабинети и уредби
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция № 1 от 5.06.2000 г. за провеждане на специфична имунопрофилактика при туберкулоза
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция № 1 от 11.03.2002 г. за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества - лечебни заведения с над 50 на сто държавно или общинско участие, през 2002 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция № 1 от 5.04.2004 г. за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества - лечебни заведения с над 50 на сто държавно или общинско участие, през 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-23

 Инструкция № 1 от 5.04.2006 г. за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества - лечебни заведения с над 50 на сто държавно или общинско участие, през 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-25

 Инструкция № 2 за доболнична бърза и неотложна медицинска помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Инструкция № 2 от 7.02.1992 г. за доболнична бърза и неотложна медицинска помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция № 2 от 21.03.2003 г. за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества - лечебни заведения с над 50 на сто държавно или общинско участие, през 2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-04

 Инструкция № 2 от 23.09.2004 г. за условията и реда, при които специализираните служби по наркотичните вещества към Министерството на вътрешните работи оказват съдействие на Националната служба по наркотичните вещества към Министерството на здравеопазване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-08

 Инструкция № 5 за прилагане на методи за диагностика и лечение, които водят до временна промяна на съзнанието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция № 5 от 19.11.2003 г. за работа с причинители на бактериални, гъбични и вирусни инфекции с висок медицински и епидемичен риск
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция № 5 от 9.01.2009 г. за радиационна, химична и биологична защита при инциденти и аварии, свързани с опасни вещества и материали (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

 Инструкция № 10 за борба със салмонелозите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция № 23 за работата с открити нагревателни уреди, работещи с газ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Инструкция № 27 за издаването на документи за чужбина от здравните заведения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Кодекс за добра ветеринарномедицинска практика и професионална етика на ветеринарния лекар
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-16

 Кодекс за професионална етика на лекарите по дентална медицина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-24

 Кодекс за професионална етика на магистър-фармацевта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-13

 Кодекс за професионална етика на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-19

 Кодекс за професионална етика на помощник-фармацевтите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-06

 Кодекс за професионална етика на специалистите по зъботехника
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-25

 Кодекс за професионална етика на стоматолозите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Кодекс на професионалната етика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 113 относно медицинския преглед на рибарите, 1959 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 164 на Международната организация на труда относно защитата на здравето и медицинските грижи за моряците, 1987 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-23

 Конвенция за защита на правата на човека и на човешкото достойнство във връзка с прилагането на постиженията на биологията и медицината: Конвенция за правата на човека и биомедицината
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-12

 Конвенция за медицинско обслужване между правителството на народна Република България и правителството на Обединеното кралство на Великобритания и Северна Ирландия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Конвенция за психотропните вещества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конституция на Всемирната здравна организация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Медицински стандарт "Клинична и лабораторна имунология"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-12

 Международна конвенция за взаимна защита против болестта "динга"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Меморандум за разбирателство между Министерството на здравеопазването на Република България и Министерството на здравеопазването и социалната политика на Република Корея за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-19

 Меморандум за разбирателство между Министерството на здравеопазването на Република България и Министерството на здравеопазването на Черна гора за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-06

 Меморандум за разбирателство между Министерството на здравеопазването на Република България и Световната здравна организация чрез нейния Регионален офис за Европа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-26

 Меморандум за разбирателство между Министерството на здравеопазването на Република България и Световната здравна организация, чрез своя Регионален офис за Европа, за изпълнението на Програма BG07 "Инициативи за обществено здраве", финансирана от Норвежкия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-30

 Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Държавата Катар за сътрудничество в областта на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-19

 Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Италианската република в областта на здравеопазването и медицинската наука
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно обучение по болнично управление (Фаза № 1: 01.11.2002 - 31.10.2005)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно подобряването на болничната хигиена и превенция на инфекциозните заболявания (2002-2004)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Меморандум за разбирателство относно бъдещето на Здравната мрежа на държавите - членки на здравната мрежа на Югоизточна Европа в рамките на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-03

 Методика за заплащане на дейностите в болничната медицинска помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-03

 Методика за заплащане на дейностите в болничната медицинска помощ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-20

 Методика за заплащане на дейностите в извънболничната дентална помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-20

 Методика за заплащане на дейностите в извънболничната дентална помощ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-20

 Методика за заплащане на дейностите в извънболничната медицинска помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-20

 Методика за заплащане на дейностите в извънболничната медицинска помощ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-20

 Методика за заплащане на комплексно диспансерно наблюдение на пациенти с кожно-венерически и психични заболявания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-20

 Методика за заплащане на комплексно диспансерно наблюдение на пациенти с кожно-венерически и психични заболявания (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-20

 Методика за изчисляване на коефициент, измерващ изменението на приходите от медицински и други услуги на търговските дружества - лечебни заведения за извънболнична помощ, с над 50 на сто държавно или общинско участие през 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-25

 Методика за остойностяване на дейностите в болничната медицинска помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-20

 Методика за остойностяване на дейностите в болничната медицинска помощ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-20

 Методика за остойностяване на дейностите в извънболничната дентална помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-20

 Методика за остойностяване на дейностите в извънболничната дентална помощ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-20

 Методика за остойностяване на дейностите в извънболничната медицинска помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-20

 Методика за остойностяване на дейностите в извънболничната медицинска помощ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-20

 Методика за остойностяване на комплексното диспансерно наблюдение на пациентите с кожно-венерически и психични заболявания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-20

 Методика за остойностяване на комплексното диспансерно наблюдение на пациентите с кожновенерически и психични заболявания (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-20

 Методика за условията и реда за договаряне на стойността на медицинските изделия, предназначени за заболявания, включени в списъка по наредбата по чл. 45, ал. 3 ЗЗО, и на медицинските изделия, които се заплащат в условията на болнична медицинска помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-10

 Наредба № H-1 от 9.03.2023 г. за признаване на организациите за защита правата на пациентите за представителни организации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-07

 Наредба № I-183 от 4.12.2002 г. за условията и реда за взаимодействието между контролните органи на Министерството на вътрешните работи и лечебните заведения при оказване на помощ на пострадали при пътнотранспортни произшествия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-24

 Наредба № Iз-1935 от 25.10.2006 г. за организацията, функциите и дейността на заведенията за отрезвяване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-24

 Наредба № Н-1 от 27.01.2021 г. за определяне на условията и реда за ползване на лечебните заведения - медицински пунктове и многопрофилни болници за активно лечение, към Министерството на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-02

 Наредба № Н-1 от 25.05.2022 г. за условията и реда за подаване на данни и информация в Портала на Европейския съюз (ЕС) по чл. 80 и за достъпа до Базата данни на ЕС по чл. 81 от Регламент (ЕС) № 536/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16.04.2014
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-31

 Наредба № Н-11 от 30.04.2014 г. за определяне на изискванията за здравословна годност на морските лица в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-30

 Наредба № Н-14 от 31.10.2001 г. за определяне на реда за ползване и заплащане на извършените услуги в болничните бази по балнеология, рехабилитация и профилактика към Министерството на отбраната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-19

 Наредба № Н-2 от 27.01.2021 г. за определяне на реда за ползване и заплащане на медицинските дейности в болниците за продължително лечение и рехабилитация в структурата на Военномедицинската академия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-28

 Наредба № Н-2 от 26.05.2022 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на COVID-19
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-07

 Наредба № Н-2 от 12.07.2023 г. за дейности по асистирана репродукция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-25

 Наредба № Н-22 от 18.09.2012 г. за установяване на употребата на алкохол или други упойващи вещества на членовете на корабните екипажи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-09

 Наредба № Н-26 от 15.10.2010 г. за определяне на реда за ползване и заплащане на медицинските дейности в болниците за долекуване, продължително лечение и рехабилитация в структурата на Военномедицинска академия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-22

 Наредба № Н-3 от 27.06.2022 г. за условията и реда за осъществяването и контрола на дейностите по предоставяне, ползване и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-30

 Наредба № Н-4 от 18.02.2013 г. за военномедицинска експертиза (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-15

 Наредба № Н-5 от 11.03.2013 г. за определяне на реда за ползване и заплащане на медицинските дейности в болниците за долекуване, продължително лечение и рехабилитация в структурата на Военномедицинската академия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-02

 Наредба № Н-5 от 29.11.2022 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на маймунска вариола
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-09

 Наредба № Н-6 от 13.02.2018 г. за военномедицинска експертиза
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Наредба № Н-6 от 21.12.2022 г. за функционирането на Националната здравноинформационна система
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-24

 Наредба № Н-8 от 31.05.2007 г. за определяне на реда за ползване и заплащане на медицинските дейности в болничните бази по балнеология, рехабилитация и профилактика в състава на Военномедицинска академия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-02

 Наредба № Н-8 от 3.08.2012 г. за определяне на условията и реда за ползване на лечебните заведения към Министерството на отбраната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-02

 Наредба № 1 за работа с апарати за рентгено-структурен анализ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-02

 Наредба № 1 от 28.06.2005 г. за реда за прилагане на мерки за временно физическо ограничаване при пациенти с установени психични разстройства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-08

 Наредба № 1 от 11.01.2007 г. за условията и реда за провеждане на медицинските дейности, свързани с лечението на лицата с психични разстройства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-13

 Наредба № 1 от 8.02.2011 г. за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти, зъботехниците и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-02

 Наредба № 1 от 25.01.2012 г. за изискванията към рекламата на лекарствените продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-01

 Наредба № 1 от 27.02.2013 г. за предоставяне на медико-статистическа информация и на информация за медицинската дейност на лечебните заведения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-12

 Наредба № 1 от 31.01.2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Клинична лаборатория"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-17

 Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-13

Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 13)
<<първа <предишна  1 2 3  4  5  6  7  следваща> последна>>

Общо: 1262 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА