Постановления

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 501 до 600 (стр. 6 от 17)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 7  8  9  10  11  следваща> последна>>
 Постановление № 125 от 20.05.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

 Постановление № 126 на МС от 10.05.2011 г. за приемане на Тарифа за таксите, събирани от Комисията за финансов надзор по Закона за Комисията за финансов надзор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-17

 Постановление № 126 на МС от 18.06.2020 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-23

 Постановление № 127 на МС от 8.07.1994 г. за освобождаване от митни сборове на вноса на държавна фирма "Български държавни железници" на 20 електрически маневрени локомотива и резервни части за тях от Република Чехия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 127 на МС от 24.06.2002 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за организиране и провеждане на националното честванe на 165-годишнината от рождението на Васил Левски
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 127 на МС от 29.06.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-04

 Постановление № 127 на МС от 18.06.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-23

 Постановление № 128 на МС от 12.05.2011 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на външните работи за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-20

 Постановление № 128 на МС от 5.07.2018 г. за одобряване на допълнителни плащания от централния бюджет по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2018 г. за предоставяне на възмездна финансова помощ на "Холдинг
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-10

 Постановление № 128 на МС от 22.05.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-31

 Постановление № 128 на МС от 18.06.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-23

 Постановление № 129 на МС от 27.06.2005 г. за предоставяне на средства от републиканския бюджет за 2005 г. по бюджета на Министерството на икономиката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Постановление № 129 на МС от 18.06.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2020 г. по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-23

 Постановление № 130 на МС от 31.03.1997 г. за освобождаване от митни сборове вноса на стоки, предназначени за Министерството на здравеопазването в изпълнение на Проекта за преструктуриране на здравния сектор, финансиран със заеми от Международната банка з
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 130 на МС от 28.05.2015 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-02

 Постановление № 130 на МС от 5.07.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за обезпечаване изпълнението на мерки за предотвратяване появата на Африканска чума по свине
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-18

 Постановление № 130 на МС от 27.05.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2019 г. за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училищата и за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за при
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-31

 Постановление № 131 на МС от 31.03.1997 г. за освобождаване от митни сборове вноса на стоки в изпълнение на Проекта за оздравяване и преструктуриране на Българските държавни железници, финансиран със заеми от Международната банка за възстановяване и разви
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 131 на МС от 19.06.2003 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-27

 Постановление № 131 на МС от 5.06.2006 г. за предоставяне на допълнителни субсидии за Българското национално радио и за Българската телеграфна агенция за 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-13

 Постановление № 131 на МС от 6.06.2008 г. за предоставяне на финансова помощ на Китайската народна република и на Бирма/Мианма за намаляване на негативните последици от сполетелите ги природни бедствия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-17

 Постановление № 131 на МС от 12.05.2011 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на отбраната за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-20

 Постановление № 131 на МС от 27.06.2012 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-14

 Постановление № 131 на МС от 30.05.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни у
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-16

 Постановление № 132 на МС от 5.06.2006 г. за разрешаване на бюджетни кредити за сметка на държавен инвестиционен заем за други цели по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-22

 Постановление № 132 на МС от 12.06.2007 г. за разпределение на средствата по т. 22 от приложение № 4 към чл. 8, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-19

 Постановление № 132 на МС от 30.05.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери за закупуване на познавателни книжки, учебници, достъп до електронно четими учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и учениците в общинските детски градини и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-04

 Постановление № 132 на МС от 18.06.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-23

 Постановление № 133 на МС от 5.06.2006 г. за приемане на Тарифа за таксите, събирани по Закона за рибарството и аквакултурите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-13

 Постановление № 133 на МС от 18.06.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020 г., приета с Поста
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-23

 Постановление № 134 на МС от 29.06.2005 г. за осигуряване на средства във връзка с увеличаване капитала на "Болгарпродукт" - АД, Хасково
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-08

 Постановление № 134 на МС от 29.06.2012 г. за определяне на условията, критериите и реда за финансово подпомагане на общините за достъпа им до финансиране от Фонда за органите на местното самоуправление в България "ФЛАГ" - ЕАД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-10

 Постановление № 134 на МС от 5.07.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

 Постановление № 134 на МС от 9.07.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-13

 Постановление № 134 на МС от 31.05.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-05

 Постановление № 134 на МС от 18.06.2020 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на икономиката за 2020 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-23

 Постановление № 135 на МС от 2.04.1997 г. за освобождаване от митни сборове вноса на стоки, доставени от правителството на Япония в изпълнение на проекта "Развитие на млечнокиселите продукти" в Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 135 на МС от 5.06.2006 г. за одобряване на Тарифа за таксите за радио- и телевизионна дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-16

 Постановление № 135 на МС от 29.06.2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за финансиране дейността на Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-10

 Постановление № 135 на МС от 31.05.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-06

 Постановление № 135 на МС от 5.07.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Постановление № 135 от 06.06.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2019 г., приета с Постановлен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-10

 Постановление № 136 на МС от 8.06.2016 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-14

 Постановление № 137 на МС от 13.05.2011 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2011 г. чрез бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката по самостоятелните бюджети на държавните висши училища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-20

 Постановление № 137 на МС от 29.06.2012 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2012 г. на Фонда за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол към Агенцията за приватизация и следприватизационен контро
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-10

 Постановление № 137 на МС от 21.06.2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Авиоотряд 28 за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

 Постановление № 137 на МС от 31.05.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2014 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-06

 Постановление № 137 на МС от 5.07.2017 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2017 г. за предоставяне на социалните ус
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Постановление № 137 на МС от 10.07.2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от системат
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-13

 Постановление № 138 от 15.07.2010 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на община Пловдив и по бюджета на община Раковски за 2010 г. за финансиране на инфраструктурни обекти във връзка с приемането и обезвреждането на балирани отпад
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-10

 Постановление № 138 на МС от 2.07.2012 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-10

 Постановление № 138 на МС от 5.07.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Постановление № 138 на МС от 26.06.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2020 г. във връзка с Механизма за бежанците в Турция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

 Постановление № 139 на МС от 21.07.1992 г. за прилагане на чл. 7 от закона за политическа и гражданска реабилитация на репресираните лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-03

 Постановление № 139 на МС от 16.07.2010 г. за предоставяне на средства от републиканския бюджет за придобиване на акции от държавата във връзка с увеличаването на капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-23

 Постановление № 139 на МС от 4.06.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-10

 Постановление № 139 на МС от 4.06.2015 г. за определяне нови размери на минималната работна заплата за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-09

 Постановление № 139 на МС от 6.07.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-11

 Постановление № 140 на МС от 9.06.2006 г. за въвеждане на автономни мерки за суспендиране на митата от 1 юли 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-20

 Постановление № 140 на МС от 4.06.2014 г. за одобряване на промени на утвърдените разходи по области на политики по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-13

 Постановление № 140 от 10.06.2016 г. за определяне размера на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2016 - 2017 година
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-17

 Постановление № 140 на МС от 12.07.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за изплащане на стипендии и за еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училищ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-17

 Постановление № 140 на МС от 6.06.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2019 г. по бюджета на Министерството на културата за извършване на планов преглед и ремонт на моторен кораб "Параход Радецки", гр. Козлодуй
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-11

 Постановление № 141 на МС от 3.04.1997 г. за освобождаване от митни сборове вноса на помощи с хуманитарна цел, предоставени на общините от чужди държави, общини, юридически и физически лица и организации (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 141 на МС от 12.06.2006 г. за приемане председателството на Десетилетието на ромското включване 2005 - 2015 г. за периода 1 юли 2006 г. - 30 юни 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-20

 Постановление № 141 на МС от 4.06.2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2014 г. за стипендии за образователни резултати на общинските училища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-13

 Постановление № 141 на МС от 26.06.2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Община Троян за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

 Постановление № 142 на МС от 5.06.2009 г. за утвърждаване на разходите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 5.07.2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-16

 Постановление № 142 на МС от 19.05.2011 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2011 г. по бюджета на Министерството на правосъдието и за възлагане на министъра на правосъдието организирането и провеждането на обществена поръчк
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-17

 Постановление № 142 на МС от 13.07.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г. за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища п
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-18

 Постановление № 142 на МС от 7.06.2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021 - 2027 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-03

 Постановление № 142 на МС от 26.06.2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала", одобрена с Решение № 28
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

 Постановление № 143 на МС от 22.06.2007 г. за осигуряване на средства от централния бюджет за 2007 г. за издръжка на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните слу
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

 Постановление № 143 на МС от 5.06.2009 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2009 г. за финансово подпомагане на законните наследници на починалите и на пострадалите при катастрофа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-16

 Постановление № 143 на МС от 19.07.2010 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-27

 Постановление № 143 на МС от 19.05.2011 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2011 г. по бюджета на Министерството на правосъдието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-27

 Постановление № 144 на МС от 9.07.2002 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-16

 Постановление № 144 на МС от 9.06.2009 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2009 г. за финансиране на последния етап от изградените елементи на публичната пътна и ВиК техническа инфраструктура в Столичната община, район "Младост" и район
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-16

 Постановление № 144 на МС от 11.07.2013 г. за определяне функциите на българските органи и институции по смисъла на Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29.04.2004 г. за координация на системите за социална сигурност, Регламен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-16

 Постановление № 144 на МС от 16.06.2016 г. за приемане на Списък на продуктите, свързани с отбраната и на Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-04

 Постановление № 145 на МС от 17.07.1995 г. за преобразуване на регионалните центрове по здравна информация в районни центрове по здравеопазване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-11

 Постановление № 145 на МС от 3.07.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-07

 Постановление № 146 на МС от 30.06.2004 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-09

 Постановление № 146 на МС от 29.06.2007 г. за предоставяне на субсидия от централния бюджет за 2007 г. на Българската национална телевизия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-10

 Постановление № 146 на МС от 11.07.2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-16

 Постановление № 146 на МС от 21.07.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2017 г. по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност по одобрени за подпомагане проекти на общини по Програмата за
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-25

 Постановление № 146 на МС от 3.07.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2020 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-07

 Постановление № 147 на МС от 16.07.2002 г. за създаване на Държавно-обществена консултативна комисия за подпомагане развитието на митническата администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

 Постановление № 147 на МС от 21.07.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-25

 Постановление № 147 на МС от 19.07.2018 г. за приемане на Методика за определяне цената на услугата "Доставяне на вода за напояване"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

 Постановление № 147 на МС от 3.07.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-07

 Постановление № 148 на МС от 30.06.2004 г. за приемане на наредби по Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-09

 Постановление № 148 на МС от 26.05.2011 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2011 г. по бюджета на Министерството на външните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-03

 Постановление № 148 на МС от 3.07.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-07

 Постановление № 149 на МС от 29.06.2007 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на община Пловдив за 2007 г. за финансиране на инфраструктурни обекти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-10

 Постановление № 149 на МС от 12.06.2009 г. за разпределение на средствата по т. 24 от приложение № 4 към чл. 9, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-19

 Постановление № 149 на МС от 3.07.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-07

 Постановление № 150 на МС от 21.06.2006 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

 Постановление № 150 на МС от 26.05.2011 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2011 г. по бюджета на Министерството на външните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-03

 Постановление № 150 на МС от 27.07.2017 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-28

Показани от 501 до 600 (стр. 6 от 17)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 7  8  9  10  11  следваща> последна>>

Общо: 1648 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА