Постановления

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 701 до 800 (стр. 8 от 17)
<<първа <предишна  3  4  5  6  7 8 9  10  11  12  13  следваща> последна>>
 Постановление № 165 на МС от 12.08.2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджетите на Министерството на отбраната и на Министерския съвет за 2013 г. за честването на 100 години от Балканските войни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-28

 Постановление № 165 на МС от 7.08.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-28

 Постановление № 165 на МС от 3.07.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2019 г. за осъществяване на спешна дезинсекционна кампания по поречието на река Дунав
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-09

 Постановление № 165 МС от 30.07.2020 г. за одобряване допълнителни разходи на всички заинтересовани бюджетни организации за 2020 г. във връзка с Междуведомствения координационен механизъм за присъединяване на Република България към Организацията за иконом
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-04

 Постановление № 166 на МС от 12.08.2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2013 г. за изплащане на държавна парична награда за особени заслуги на лицата от персонала на рудник "
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-16

 Постановление № 166 на МС от 30.07.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-04

 Постановление № 167 на МС от 19.07.2005 г. за разрешаване на бюджетни кредити за сметка на държавни инвестиционни заеми по бюджета на Министерството на финансите за 2005 г. за проекта "Улесняване на търговията и транспорта в югоизточна Европа"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-26

 Постановление № 167 на МС от 3.07.2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Агенцията за държавна финансова инспекция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-11

 Постановление № 167 на МС от 2.07.2009 г. за предоставяне на средства от републиканския бюджет за закупуване на акции от държавата във връзка с увеличението на капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-07

 Постановление № 167 на МС от 30.07.2012 г. за приемане на Наредба за военния отчет на български граждани и техника за мирно и военно време и за одобряване на Тарифа за таксите, събирани от Централното военно окръжие и подчинените му териториални структури
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-07

 Постановление № 167 на МС от 8.07.2016 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по фонд "Убежище, миграция и интеграция" и фонд "Вътрешна сигурност" за периода 2014 - 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-31

 Постановление № 167 на МС от 10.08.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-15

 Постановление № 167 на МС от 4.07.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2019 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала", одобрена с Решение № 172
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-09

 Постановление № 167 на МС от 30.07.2020 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2020 г. във връзка с увеличаване на капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-04

 Постановление № 168 на МС от 7.07.2006 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-17

 Постановление № 168 на МС от 3.07.2015 г. за създаване на Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-30

 Постановление № 168 на МС от 9.08.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-23

 Постановление № 169 на МС от 2.08.2002 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за Изпълнителна агенция "Пътища"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 169 на МС от 4.07.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-09

 Постановление № 169 на МС от 30.07.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-04

 Постановление № 170 на МС от 21.07.2005 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

 Постановление № 170 на МС от 14.07.2008 г. за предоставяне на средства от републиканския бюджет за закупуване на акции от държавата във връзка с увеличението на капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-25

 Постановление № 170 на МС от 2.08.2012 г. за предоставяне на средства на Българския Червен кръст за изпълнение на план за разпределение на храни от интервенционните запаси на Европейския съюз за най-нуждаещи се лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-10

 Постановление № 170 на МС от 11.08.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-18

 Постановление № 170 на МС от 30.07.2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Община Враца за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-04

 Постановление № 171 на МС от 23.07.2007 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2007 г. за финансиране изграждането на елементи на транспортната техническа инфраструктура на София - улици, необходими за реализация на инвестиционния план на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-31

 Постановление № 171 на МС от 14.07.2008 г. за финансиране на антарктическата дейност на Република България за 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-25

 Постановление № 171 на МС от 2.08.2012 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджетите на общините Силистра, Русе, Плевен и Свищов за подобряване състоянието на културно-исторически обекти, включени в програмата за посещение по време на XXII Свет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-10

 Постановление № 171 на МС от 30.07.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-04

 Постановление № 172 на МС от 10.08.2010 г. за предоставяне на средства от републиканския бюджет за 2010 г. за финансиране на екологична програма за управление на водните ресурси, изпълнявана от Предприятието за управление на дейностите по опазване на окол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-17

 Постановление № 172 на МС от 6.08.2012 г. за предоставяне на средства от републиканския бюджет за придобиване на акции от държавата във връзка с увеличаването на капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-10

 Постановление № 172 на МС от 17.08.2017 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2017 г. за финансово осигуряване на дейностите по Национална програма "Без свободен час", одобрена с Решение № 216 на Министерския съвет от 2017
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-22

 Постановление № 172 на МС от 30.07.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-04

 Постановление № 173 на МС от 10.07.2009 г. за осигуряване на средства от централния бюджет за 2009 г. за издръжка на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-24

 Постановление № 173 на МС от 10.08.2010 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на правосъдието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-17

 Постановление № 173 на МС от 13.07.2016 г. за приемане на Наредба за администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

 Постановление № 173 на МС от 17.08.2017 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2017 г. за стипендии за образователни резултати на общинските училища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-22

 Постановление № 173 на МС от 11.07.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-16

 Постановление № 173 МС от 30.07.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-04

 Постановление № 174 на МС от 25.07.2005 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-02

 Постановление № 174 на МС от 10.08.2010 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на отбраната за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-03

 Постановление № 174 на МС от 14.07.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2016 г., приета с Постановление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

 Постановление № 174 на МС от 11.07.2019 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-16

 Постановление № 175 на МС от 24.07.2007 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-10

 Постановление № 175 на МС от 10.07.2009 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджет в Министерството на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-27

 Постановление № 175 на МС от 10.08.2010 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката по линия на българската помощ за развитие за финансиране на оздравителен лагер за 50 души (деца и техните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-17

 Постановление № 175 на МС от 14.07.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2016 г. по бюджетите на общини за покриване на част от транспортните разходи за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

 Постановление № 175 на МС от 11.07.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-16

 Постановление № 175 на МС от 31.07.2020 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-04

 Постановление № 176 на МС от 10.08.2010 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджетите на Министерството на вътрешните работи, на Държавна агенция "Национална сигурност" и на Държавната комисия по сигурността на информацията за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-17

 Постановление № 176 на МС от 12.07.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2019 г. във връзка с Механизма за бежанците в Турция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-16

 Постановление № 176 на МС от 31.07.2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-04

 Постановление № 177 на МС от 12.09.1995 г. за освобождаване от доплащане на митни сборове вноса на стоки от "Декотекс-Карпет" - ЕАД, Сливен (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 177 на МС от 25.07.2007 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2007 г. за финансиране на обучението от "Хюлет-Пакард Глоубъл Деливъри България Сентър" - ЕООД, на служители на "Хюлет-Пакард Глоубъл Деливъри България Сентър"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-03

 Постановление № 177 на МС от 21.07.2008 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на финансите за 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-11

 Постановление № 177 на МС от 10.07.2009 г. за осигуряване на средства от централния бюджет за 2009 г. за поемане на разходи, свързани със защитата на българската държава пред втората инстанция по дело № 25 О 206/07 от 3 ноември 2008 г. на Съда на Федералн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-24

 Постановление № 177 на МС от 12.07.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2019 г. за предприемане на допълнителни мерки и действия по отношение на предотвратяване разпространението на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-10

 Постановление № 177 на МС от 31.07.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-04

 Постановление № 178 на МС от 18.07.2006 г. за разпределение на средствата по т. 22 от приложение № 4 към чл. 8, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

 Постановление № 178 на МС от 10.07.2009 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за признаване на професионални квалификации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-24

 Постановление № 178 на МС от 10.08.2010 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Националната разузнавателна служба за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-17

 Постановление № 178 на МС от 9.08.2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни средства от централния бюджет за 2012 г. за дейности по опазване на недвижими културни ценности
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-17

 Постановление № 178 на МС от 18.07.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2016 г., приета с Постановление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-26

 Постановление № 178 на МС от 17.08.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-22

 Постановление № 178 на МС от 31.07.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджетите на министерства за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-04

 Постановление № 179 на МС от 11.08.2003 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2003 г. За покриване недостига на средства за допълване на норматива за текуща издръжка за делегираните "държавни дейности" за 2003 г. и за специализираните бол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-19

 Постановление № 179 на МС от 29.07.2005 г. за предоставяне на допълнителни средства за целеви субсидии за капиталови разходи по бюджетите на общините
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-09

 Постановление № 179 на МС от 18.07.2006 г. за увеличаване числения състав на Министерството на вътрешните работи и за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

 Постановление № 179 на МС от 10.08.2010 г. за определяне на механизма за верифициране на разходите и изплащане на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Постановление № 179 на МС от 14.08.2012 г. за предоставяне на средства по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2012 г. за изплащане на пълния размер на просрочените парични задължения по проект "Укрепване на бреговете
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-17

 Постановление № 179 на МС от 24.08.2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Осигуряване на съвременна образователна среда", одобрена с Решение № 271 на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-31

 Постановление № 180 на МС от 20.07.2006 г. за определяне минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст и за еднократно индексиране на пенсии за трудова дейност от 1 юли 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

 Постановление № 180 на МС от 27.07.2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд, за финансовата рамка 2007 - 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-03

 Постановление № 180 на МС от 20.08.2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на отбраната за 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-24

 Постановление № 180 на МС от 22.08.2013 г. за приемане на Наредба по чл. 13, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за критериите и реда за определяне на основни национални интереси в областта на сигурността и отбраната по смисъла на чл. 346 от Дог
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-27

 Постановление № 180 на МС от 21.08.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2017 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-25

 Постановление № 180 на МС от 24.08.2018 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на културата за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-31

 Постановление № 180 на МС от 18.07.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-23

 Постановление № 180 на МС от 31.07.2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2020 г. за изплащане на обезщетения за умрели/eвтаназирани животни, унищожени суровини и храни от животинск
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-07

 Постановление № 181 на МС от 26.07.2004 г. за приемане на Наредба за условията и реда за вписване в регистъра и за изискванията към дейността на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-06

 Постановление № 181 на МС от 21.07.2006 г. за приемане на Наредба за условията и реда за разходване на средствата за покриване на разходите, свързани с епизоотичните рискове (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-05

 Постановление № 181 на МС от 21.07.2006 г. за приемане на Наредба за условията и реда за разходване на средствата за покриване на разходите, свързани с епизоотичните рискове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-01

 Постановление № 181 на МС от 30.06.2011 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2011 г. по бюджета на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за финансиране изпълнението на Мярка 1 от мерките за реализация на Иновационната стр
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-08

 Постановление № 181 на МС от 20.08.2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Столичната община за 2012 г. за финансиране на инфраструктурни обекти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-24

 Постановление № 181 на МС от 22.08.2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2013 г. за организиране на обучение на Силите за сигурност на Косово
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-30

 Постановление № 181 на МС от 21.08.2017 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2017 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Оптимизация на училищната мрежа", одобрена с Решение № 216 на Министерския
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-25

 Постановление № 181 на МС от 31.07.2020 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Столичната община за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-07

 Постановление № 182 на МС от 23.08.2012 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на правосъдието за 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-28

 Постановление № 182 на МС от 19.07.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-23

 Постановление № 182 на МС от 3.08.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-07

 Постановление № 183 на МС от 27.08.2018 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за държавните помощи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-31

 Постановление № 183 на МС от 19.07.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-23

 Постановление № 184 от 9.08.2005 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по централния бюджет за 2005 г. за неотложни непредвидени разходи, свързани с ликвидирането на последиците от стихийни бедствия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-16

 Постановление № 184 на МС от 25.07.2006 г. за осигуряване на средства от централния бюджет за 2006 г. за дейността на Националния иновационен фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-04

 Постановление № 185 на МС от 25.07.2006 г. за определяне размера на държавната субсидия за Българския институт за стандартизация за 2006 г. и поемане от Министерството на икономиката и енергетиката на неуредените до приключване на ликвидацията парични зад
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-04

 Постановление № 185 на МС от 22.07.2016 Г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират по реда на Закона за закрила на детето за разглеждане на документите за издаване на лиценз за предоставяне на социална услуга за деца и за подновяване на издаден
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-29

 Постановление № 185 на МС от 30.08.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-04

 Постановление № 185 на МС от 19.07.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-23

 Постановление № 186 на МС от 28.08.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-10

 Постановление № 186 на МС от 30.08.2018 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-04

Показани от 701 до 800 (стр. 8 от 17)
<<първа <предишна  3  4  5  6  7 8 9  10  11  12  13  следваща> последна>>

Общо: 1692 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА