Постановления

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 19)
<<първа <предишна  1 2 3  4  5  6  7  следваща> последна>>
 Постановление № 25 от 29.01.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2021 г. по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развити
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-02

 Постановление № 26 на МС от 22.02.2018 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г. по бюджета на Държавн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-27

 Постановление № 26 на МС от 20.02.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-24

 Постановление № 27 на МС от 06.07.1967 г. за подобряване на здравеопазването в селата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 27 на МС от 6.02.2007 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството на образованието и науката (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-12

 Постановление № 27 на МС от 9.02.2009 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-10

 Постановление № 27 на МС от 7.02.2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на регионалното развитие за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-27

 Постановление № 28 от 14.02.2006 г. за приемане на Наредба за условията и реда за съхраняване и унищожаване на наркотични вещества, растения и прекурсори, както и за вземане на представителни проби от тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Постановление № 28 на МС от 26.01.2017 г. за приемане на Наредба за стипендиантската програма в държавната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-03

 Постановление № 29 на MС от 18.02.2005 г. за приемане на Наредба за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-01

 Постановление № 29 на МС от 7.02.2013 г. за условията и реда за отпускане на безлихвени заеми на общини от централния бюджет за финансиране на разходи за окончателни плащания по одобрени проекти по Оперативната програма за развитие на сектор "Рибарство" з
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-12

 Постановление № 30 на МС от 28.05.1965 г. за допълнителни мероприятия за ликвидиране на туберкулозата като разпространена болест през следващите 10-15 години
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 30 на МС от 22.04.1976 г. за прилагане на тарифите и утвърждаване на такси по Закона за държавните такси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 30 на МС от 6.02.2004 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-04

 Постановление № 30 на МС от 7.02.2013 г. за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране през 2013 г. на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-19

 Постановление № 30 на МС от 1.03.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2018 г. за честване на 140-годишнината от Руско-турската освободителна война (1877 - 1878) и възстановяването на българската държав
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-02

 Постановление № 31 на МС от 11.02.1994 г. за увеличаване в някои случаи размера на обезщетенията по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 31 на МС от 28.02.2005 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2005 г. за финансиране на дейностите по подготовката, организацията и координацията на българското национално участие в "Експо 2005" в Аичи, Япония
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Постановление № 31 на МС от 13.02.2009 г. за предоставяне на средства от републиканския бюджет за придобиване на акции от държавата във връзка с увеличението на капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-20

 Постановление № 31 на МС от 8.02.2013 г. за одобряване на целева субсидия за капиталови разходи по бюджета на община Пловдив за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-19

 Постановление № 31 на МС от 12.02.2016 г. за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-12

 Постановление № 31 на МС от 28.02.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладя
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

 Постановление № 32 на МС от 12.03.2010 г. за прехвърляне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерския съвет за 2010 г. за организиране на работна среща на страните - членки на Европейския съюз, по изпълнението на Европейската програма за на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-19

 Постановление № 32 на МС от 28.02.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

 Постановление № 32 на МС от 3.02.2021 г. за приемане на Наредба за общите задължителни игрални условия и правила за видовете хазартни игри, за които се издават лицензи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

 Постановление № 33 на МС от 26.02.2008 г. за осигуряване на средства за финансиране на дейностите във връзка с реформирането и закриването на специализирани институции за предоставяне на социални услуги за деца
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-04

 Постановление № 33 на МС от 8.03.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-13

 Постановление № 33 на МС от 22.02.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-01

 Постановление № 33 на МС от 28.02.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

 Постановление № 33 на МС от 3.02.2021 г. за приемане на Наредба за общите задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното оборудване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

 Постановление № 34 на МС от 12.02.2003 г. за финансиране на неотложни дейности, свързани със защитата на населението при бедствия и аварии.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-21

 Постановление № 34 на МС от 14.02.2007 г. за приемане на наредба за условията и реда за избор, изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-23

 Постановление № 34 на МС от 14.02.2011 г. за предоставяне на допълнителни средства за довършване на ремонтни дейности, реставрация и довършителни строителни дейности на обекти, включени в маршрутите на културно-религиозния туризъм
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-18

 Постановление № 34 на МС от 15.02.2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерския съвет за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-21

 Постановление № 34 на МС от 20.02.2015 г. за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-31

 Постановление № 34 на МС от 10.03.2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2018 г. по бюджета на община Хайредин, област Враца
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-16

 Постановление № 34 на МС от 22.02.2019 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2019 г. за участие на държавата в учредяването на акционерно дружество с 50 на сто държавно участие в капитала съвместно с
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-01

 Постановление № 35 на МС от 21.02.2006 г. за осигуряване на средства от централния бюджет за 2006 г. за поемане на разходи, свързани със защитата на петимата подсъдими български граждани по наказателното дело в Либия и свързаните с него граждански дела, к
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-02

 Постановление № 35 на МС от 16.02.2009 г. за издигане на българска кандидатура за поста Генерален секретар на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) и за предоставяне на допълнителни финансови средства от централния бюджет за 2009 г. по бюдж
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-20

 Постановление № 35 на МС от 12.03.2010 г. за осигуряване на средства от републиканския бюджет за авансово финансиране на плащания на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-19

 Постановление № 35 на МС от 3.02.2021 г. за приемане на Наредба за общите задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри и задължителни образци за счетоводна отчетност за видовете хазартни игри
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

 Постановление № 36 на МС от 11.02.2002 г. за осигуряване на средства от централния бюджет за поемане на разходи, свързани със защитата на шестимата подсъдими български граждани по дело № 44/99 г. на Народния съд на Либия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 36 на МС от 12.03.2010 г. за предоставяне на средства от републиканския бюджет за придобиване от държавата на акции от капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-06

 Постановление № 36 на МС от 16.02.2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2012 г. за изплащане на парични награди на граждани от с. Бисер, община Харманли, област Хасково, активно участ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-24

 Постановление № 36 на МС от 20.02.2015 г. за финансово подпомагане на дейността на извънучилищните педагогически учреждения в системата на народната просвета (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-10

 Постановление № 36 на МС от 5.03.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Националния статистически институт за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-10

 Постановление № 37 на МС от 25.02.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи за изпълнение на дейности, свързани с инициативите за 2014 г. по Плана за овладяване на кризисната ситуация, възникнала вследствие на засиления миграционен натиск към територи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-11

 Постановление № 37 на МС от 5.03.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-10

 Постановление № 37 на МС от 4.02.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Изграждане на училищна STEM среда"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

 Постановление № 38 на МС от 31.07.1979 г. за по-нататъшно подобряване здравеопазването на децата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-26

 Постановление № 38 на МС от 17.02.2003 г. за определяне на минималните изкупни цени на тютюн - реколта 2003 година
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-21

 Постановление № 38 на МС от 27.02.2008 г. за приемане на Тарифа за държавните такси, събирани от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-28

 Постановление № 38 на МС от 12.03.2010 г. за предоставяне на средства по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-19

 Постановление № 38 на МС от 23.02.2015 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на правосъдието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

 Постановление № 38 на МС от 15.03.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-20

 Постановление № 38 на МС от 4.02.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяван
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-23

 Постановление № 39 на МС от 23.02.2012 г. за предоставяне на финансови средства от централния бюджет за 2012 г. по бюджета на Министерството на земеделието и храните за финансиране изпълнението на проект "Актуализация на цветна цифрова ортофотокарта на ст
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-02

 Постановление № 40 на MС от 12.03.2005 г. за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми на общините от централния бюджет за финансиране на разходи по одобрени проекти по Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за разви
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-02

 Постановление № 40 на МС от 27.02.2006 г. за финансово осигуряване на подготовката и провеждането на срещата на външните министри на НАТО на 27 и 28 април 2006 г. в София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-07

 Постановление № 40 на МС от 8.03.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяв
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-10

 Постановление № 41 на МС от 7.03.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-12

 Постановление № 41 на МС от 4.02.2021 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители през 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-30

 Постановление № 42 на МС от 1.03.1994 г. за разрешаване на безмитен внос на движимо употребявано имущество, закупено от български предприятия в чужбина до 31 декември 1990 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 42 на МС от 4.03.2008 г. за финансово подпомагане на законните наследници на починалите при пожара в бързия влак № 2637 София - Кардам
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-11

 Постановление № 42 на МС от 4.02.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общини за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

 Постановление № 43 на MС от 18.03.2005 г. за приемане на Наредба за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие през 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-29

 Постановление № 43 на МС от 2.03.2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-06

 Постановление № 43 на МС от 28.03.2018 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-30

 Постановление № 43 на МС от 12.03.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладя
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-14

 Постановление № 45 на МС от 7.03.2008 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2008 г. за финансиране на дейностите по подготовката, организацията и координацията на българското национално участие в световното изложение ЕКСПО 2008 в Сарагоса
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Постановление № 45 на МС от 22.03.2010 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Европейския фонд за връщане за периода от 2008 до 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-05

 Постановление № 45 на МС от 12.02.2021 г. за определяне размера на средствата от държавния бюджет за 2021 г. за финансиране на духовните училища и за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-16

 Постановление № 46 на МС от 14.03.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2019 г. за финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за 2019 г. за присъединяването на Републик
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Постановление № 46 на МС от 19.03.2020 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учащи в институции в системата на предучилищното
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-02

 Постановление № 47 на МС от 21.03.2005 г. за предоставяне на средства от републиканския бюджет за 2005 г. по бюджета на Министерския съвет за изграждане на малки обекти с регионално значение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-29

 Постановление № 47 на МС от 19.03.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2020 г. по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за р
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-22

 Постановление № 48 на МС от 5.03.2007 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2007 г. по бюджета на Министерството на културата за участието на Република България в инициативата "Европалия 2007", посветена на отбелязване на 50-годишнината о
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-16

 Постановление № 48 на МС от 19.03.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-22

 Постановление № 49 на МС от 6.03.2015 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-10

 Постановление № 49 на МС от 10.04.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-13

 Постановление № 49 на МС от 21.03.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-26

 Постановление № 49 от 12.02.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-16

 Постановление № 50 на МС от 26.03.2010 г. за предоставяне на финансови средства от централния бюджет за 2010 г. по бюджета на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за финансиране провеждането на петдесет и първата среща на Комисията за Евр
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-09

 Постановление № 50 на МС от 6.03.2014 г. за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-01

 Постановление № 50 на МС от 21.03.2019 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-26

 Постановление № 51 на МС от 25.02.1998 г. за освобождаване от митни сборове, с изключение на данъка върху добавената стойност, вноса на стоки, доставени в изпълнение на Холандската програма за сътрудничество с Република България за 1998 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 51 на МС от 5.03.2002 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за изплащане на неразплатени социални помощи по Указа за насърчаване на раждаемостта към 31 декември 2001 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 51 на МС от 4.03.2009 г. за предоставяне на финансови средства като хуманитарна помощ за пострадалото от военните действия население в Ивицата Газа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-13

 Постановление № 51 на МС от 12.04.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-17

 Постановление № 51 на МС от 26.03.2020 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и на максималните ра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-31

 Постановление № 52 на МС от 26.03.2020 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на икономиката за 2020 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-31

 Постановление № 52 на МС от 18.02.2021 г. за приемане на Тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове при
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-23

 Постановление № 53 на МС от 29.03.2005 г. за предоставяне на допълнителни средства за инвестиционни разходи по бюджета на министерството на здравеопазването за 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-08

 Постановление № 53 на МС от 4.03.2009 г. за извършване на разходи от Държавен фонд "Земеделие" за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-13

 Постановление № 53 на МС от 5.03.2013 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Българската академия на науките за стимулиране на водещите иновативни и общественополезни научни изследвания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-12

 Постановление № 53 на МС от 12.03.2015 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-20

 Постановление № 53 на МС от 26.03.2020 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-31

 Постановление № 53 на МС от 18.02.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-23

 Постановление № 55 на МС от 12.03.2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-15

 Постановление № 57 на МС от 14.03.2009 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2009 г. за финансиране на дейностите по подготовката, организацията и координацията на участието на Република България като страна - партньор на международното и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-24

Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 19)
<<първа <предишна  1 2 3  4  5  6  7  следваща> последна>>

Общо: 1850 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА