Постановления

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 601 до 700 (стр. 7 от 17)
<<първа <предишна  2  3  4  5  6 7 8  9  10  11  12  следваща> последна>>
 Постановление № 141 на МС от 4.06.2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2014 г. за стипендии за образователни резултати на общинските училища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-13

 Постановление № 141 на МС от 26.06.2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Община Троян за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

 Постановление № 141 на МС от 9.04.2021 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-14

 Постановление № 142 на МС от 5.06.2009 г. за утвърждаване на разходите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 5.07.2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-16

 Постановление № 142 на МС от 19.05.2011 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2011 г. по бюджета на Министерството на правосъдието и за възлагане на министъра на правосъдието организирането и провеждането на обществена поръчк
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-17

 Постановление № 142 на МС от 13.07.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г. за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища п
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-18

 Постановление № 142 на МС от 7.06.2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021 - 2027 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-03

 Постановление № 142 на МС от 26.06.2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала", одобрена с Решение № 28
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

 Постановление № 142 на МС от 9.04.2021 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на финансите за 2021 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-14

 Постановление № 143 на МС от 22.06.2007 г. за осигуряване на средства от централния бюджет за 2007 г. за издръжка на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните слу
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

 Постановление № 143 на МС от 5.06.2009 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2009 г. за финансово подпомагане на законните наследници на починалите и на пострадалите при катастрофа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-16

 Постановление № 143 на МС от 19.07.2010 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-27

 Постановление № 143 на МС от 19.05.2011 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2011 г. по бюджета на Министерството на правосъдието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-27

 Постановление № 143 на МС от 9.04.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-14

 Постановление № 144 на МС от 9.07.2002 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-16

 Постановление № 144 на МС от 9.06.2009 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2009 г. за финансиране на последния етап от изградените елементи на публичната пътна и ВиК техническа инфраструктура в Столичната община, район "Младост" и район
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-16

 Постановление № 144 на МС от 11.07.2013 г. за определяне функциите на българските органи и институции по смисъла на Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29.04.2004 г. за координация на системите за социална сигурност, Регламен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-16

 Постановление № 144 на МС от 16.06.2016 г. за приемане на Списък на продуктите, свързани с отбраната и на Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-04

 Постановление № 145 на МС от 17.07.1995 г. за преобразуване на регионалните центрове по здравна информация в районни центрове по здравеопазване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-11

 Постановление № 145 на МС от 3.07.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-07

 Постановление № 145 на МС от 9.04.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-14

 Постановление № 146 на МС от 30.06.2004 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-09

 Постановление № 146 на МС от 29.06.2007 г. за предоставяне на субсидия от централния бюджет за 2007 г. на Българската национална телевизия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-10

 Постановление № 146 на МС от 11.07.2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-16

 Постановление № 146 на МС от 21.07.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2017 г. по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност по одобрени за подпомагане проекти на общини по Програмата за
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-25

 Постановление № 146 на МС от 3.07.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2020 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-07

 Постановление № 146 на МС от 9.04.2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Българската телеграфна агенция за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-14

 Постановление № 147 на МС от 16.07.2002 г. за създаване на Държавно-обществена консултативна комисия за подпомагане развитието на митническата администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

 Постановление № 147 на МС от 21.07.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-25

 Постановление № 147 на МС от 19.07.2018 г. за приемане на Методика за определяне цената на услугата "Доставяне на вода за напояване"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

 Постановление № 147 на МС от 3.07.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-07

 Постановление № 147 на МС от 9.04.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овла
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-14

 Постановление № 148 на МС от 30.06.2004 г. за приемане на наредби по Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-09

 Постановление № 148 на МС от 26.05.2011 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2011 г. по бюджета на Министерството на външните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-03

 Постановление № 148 на МС от 3.07.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-07

 Постановление № 148 на МС от 9.04.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-14

 Постановление № 149 на МС от 29.06.2007 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на община Пловдив за 2007 г. за финансиране на инфраструктурни обекти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-10

 Постановление № 149 на МС от 12.06.2009 г. за разпределение на средствата по т. 24 от приложение № 4 към чл. 9, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-19

 Постановление № 149 на МС от 3.07.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-07

 Постановление № 149 на МС от 9.04.2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер за Българската национална телевизия за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-14

 Постановление № 150 на МС от 21.06.2006 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

 Постановление № 150 на МС от 26.05.2011 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2011 г. по бюджета на Министерството на външните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-03

 Постановление № 150 на МС от 27.07.2017 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-28

 Постановление № 150 на МС от 12.04.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училищата и за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за при
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-14

 Постановление № 151 на МС от 2.07.2008 г. за предоставяне на допълнителни средства на Българския Червен кръст за изпълнение на благотворителния план за разпределение на храни от интервенционните запаси на Общността за социално слаби лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-08

 Постановление № 151 на МС от 27.07.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-28

 Постановление № 151 на МС от 3.07.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., и изв
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-23

 Постановление № 152 на МС от 28.07.2010 г. за преобразуване на държавни културни институти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

 Постановление № 152 на МС от 25.07.2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2013 г. за изплащане на еднократна финансова помощ на законните наследници на починалите лица при ин
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-13

 Постановление № 153 на МС от 26.07.1995 г. за освобождаване от мито, временна такса по вноса и такса за дейностите по митническото оформяне вноса на телевизионна техника за Българската национална телевизия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 153 на МС от 25.07.2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

 Постановление № 153 на МС от 11.06.2014 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-17

 Постановление № 153 на МС от 28.07.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-13

 Постановление № 153 на МС от 26.07.2018 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-03

 Постановление № 153 на МС от 20.06.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-25

 Постановление № 153 на МС от 16.07.2020 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-21

 Постановление № 154 на МС от 26.07.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-03

 Постановление № 155 на МС от 6.06.2011 г. за определяне на условията, критериите и реда за финансово подпомагане на общините за достъпа им до финансиране от Фонда за органите на местното самоуправление в България "ФЛАГ" - ЕАД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-14

 Постановление № 155 на МС от 25.06.2015 г. за определяне на второстепенните разпоредители по бюджета на Министерството на правосъдието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-26

 Постановление № 156 на МС от 26.06.2006 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2006 г. по бюджета на съдебната власт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-05

 Постановление № 156 на МС от 17.06.2009 г. за ограничаване на нелихвени разходи за 2009 г. в бюджетните предприятия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-07

 Постановление № 156 на МС от 29.07.2010 г. за предоставяне на финансови средства от централния бюджет за 2010 г. по бюджета на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за финансиране изпълнението на Мярка 1 от Иновационната стратегия на Репуб
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-06

 Постановление № 156 на МС от 30.06.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери за закупуване на учебници и учебни помагала за децата и учениците в общинските детски градини и училища за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-05

 Постановление № 156 на МС от 3.08.2017 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на културата за 2017 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-08

 Постановление № 157 на МС от 16.04.1997 г. за освобождаване от митни сборове вноса на стоки в изпълнение на Програмата за борба с гъботворката през 1997-1998 г. в горите и земеделието на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 157 на МС от 26.06.2006 г. за приемане на Наредба за реда и начина за въвеждане на бандеролите за бутилирани алкохолни напитки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-04

 Постановление № 157 на МС от 18.06.2009 г. за определяне на условията и реда за прихващане при установени случаи на недължимо платени и надплатени суми, неправомерно получени или неправомерно усвоени средства от страна на бюджетните и държавните предприят
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-26

 Постановление № 157 на МС от 26.06.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2015 г., приета с Постановление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-03

 Постановление № 157 на МС от 30.06.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2016 г. за финансово осигуряване на дейностите по Модул "Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини и самостоятелните о
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-05

 Постановление № 157 на МС от 4.08.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-08

 Постановление № 157 на МС от 30.07.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за отбелязване на 100 години от Първата световна война и участието на България в нея
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-28

 Постановление № 158 на МС от 3.07.1996 г. за освобождаване от митни сборове вноса и износа на носители на информация по линия на участието на Република България в международния обмен на издания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 158 на МС от 23.07.2002 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2002 г. по бюджетите на общините и на Министерството на образованието и науката за извършване на капиталови разходи на училища и обслужващи звена
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 158 на МС от 2.07.2008 г. за приемане на Наредба за изискванията към единната среда за обмен на електронни документи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-17

 Постановление № 158 на МС от 10.06.2011 г. за предоставяне на лимит за плащания по бюджета на съдебната власт за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-17

 Постановление № 158 на МС от 30.06.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2016 г. за стипендии за образователни резултати на общинските училища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-13

 Постановление № 158 на МС от 4.08.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-08

 Постановление № 158 на МС от 23.07.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

 Постановление № 159 на МС от 17.07.2003 г. за определяне на лечебни заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и на техните специфични функции и за приемане на Правилник за устройството и дейността на лечебните заведения към Министерството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

 Постановление № 159 на МС от 10.06.2011 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Авиоотряд 28 за 2011 г. и по бюджета на Министерството на външните работи за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-17

 Постановление № 159 на МС от 30.06.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-05

 Постановление № 159 на МС от 4.08.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-08

 Постановление № 159 на МС от 23.07.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

 Постановление № 160 на МС от 10.06.2011 г. за финансиране на плащания по договори по проекти, съфинансирани от Кохезионния фонд по Регламент (ЕО) № 1164/94 на Съвета от 16.05.1994 г. относно създаването на Кохезионен фонд и управлявани от Министерството н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-17

 Постановление № 160 на МС от 1.07.2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвест
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-22

 Постановление № 160 на МС от 4.08.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратява
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-08

 Постановление № 160 на МС от 24.07.2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. за финансово подпомагане на общините за ремонт, възстановяване, изграждане и довършване на военни паметници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

 Постановление № 161 на МС от 15.07.2005 г. за осигуряване на средства от централния бюджет за 2005 г. за поемане на разходи, свързани със защитата на подсъдимите български граждани по наказателното дело в Либия и свързаните с това дело граждански искове,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-26

 Постановление № 161 на МС от 23.06.2009 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2009 г. за финансиране изграждането на общинска техническа инфраструктура - магистрален водопровод до к.к. "Камчия", с. Близнаци, община Аврен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-03

 Постановление № 161 на МС от 29.07.2010 г. за предоставяне на финансови средства от централния бюджет за 2010 г. по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2010 г. за финансиране на инфраструктурни обекти с национално зна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-14

 Постановление № 161 на МС от 6.08.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-10

 Постановление № 161 на МС от 24.07.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

 Постановление № 162 на МС от 15.07.2005 г. за увеличаване на щатната численост на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-26

 Постановление № 162 на МС от 9.08.2013 г. за предоставяне на допълнителни средства от Държавен фонд "Земеделие" по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-13

 Постановление № 162 на МС от 5.07.2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 - 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-21

 Постановление № 162 на МС от 4.08.2017 г. за одобряване на допълнителни плащания от централния бюджет по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2017 г. за предоставяне на възмездна финансова помощ на "Холдинг
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-27

 Постановление № 163 на МС от 30.06.2009 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2009 г. за финансиране изграждането на елементи на общинска, пътна и ВиК инфраструктура за Производствена зона в гр. Костинброд, община Костинброд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-07

 Постановление № 164 на МС от 26.07.2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Администрацията на президента за 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

 Постановление № 164 на МС от 29.07.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2020 г. за изпълнение на проекти: "АМ "Хемус", участък от км 310+940 до км 327+260 - от п. в. Бух
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-04

 Постановление № 165 на МС от 30.06.2006 г. за утвърждаване на Стандарти за вътрешен одит в публичния сектор (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-04

Показани от 601 до 700 (стр. 7 от 17)
<<първа <предишна  2  3  4  5  6 7 8  9  10  11  12  следваща> последна>>

Общо: 1692 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА