Бюджет

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 2201 до 2300 (стр. 23 от 30)
<<първа <предишна  18  19  20  21  22 23 24  25  26  27  28  следваща> последна>>
 Постановление № 314 на МС от 20.12.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

 Постановление № 314 на МС от 5.12.2019 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерския съвет за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-10

 Постановление № 314 на МС от 20.11.2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-24

 Постановление № 314 на МС от 6.10.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-12

 Постановление № 314 на МС от 6.10.2022 г. за възстановяване на средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-11

 Постановление № 314 на МС от 20.12.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-22

 Постановление № 315 на МС от 15.12.2007 г. за разрешаване на бюджетни кредити за сметка на държавни инвестиционни заеми за други цели по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-21

 Постановление № 315 на МС от 12.12.2008 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2008 г. за финансиране изграждането на елементи на общинска, пътна и В и К техническа инфраструктура за източната индустриална зона в Перник, община Перник
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-23

 Постановление № 315 на МС от 24.11.2016 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми и за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2016
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-02

 Постановление № 315 на МС от 20.12.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

 Постановление № 315 на МС от 19.12.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-15

 Постановление № 315 на МС от 5.12.2019 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на икономиката за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-10

 Постановление № 315 на МС от 20.11.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-24

 Постановление № 315 на МС от 6.10.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-12

 Постановление № 315 на МС от 6.10.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-11

 Постановление № 315 на МС от 20.12.2023 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общини за 2023 г. за организирането на транспорт от местата на настаняване до училища, в които се обучават деца и ученици с предоставена временна закрила от
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-22

 Постановление № 316 на МС от 15.12.2007 г. за предоставяне на допълнителни средства от републиканския бюджет за 2007 г. по бюджета на Министерството на правосъдието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-21

 Постановление № 316 на МС от 23.12.2010 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за нуждите на Център "Фонд за лечение на деца"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

 Постановление № 316 на МС от 12.12.2012 г. за предоставяне на допълнителни средства от Държавен фонд "Земеделие" по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-14

 Постановление № 316 на МС от 3.10.2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общини за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-10

 Постановление № 316 на МС от 24.11.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Оптимизация на училищната мрежа", одобрена с Решение № 271 на Министерския съвет от 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-02

 Постановление № 316 на МС от 19.12.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-28

 Постановление № 316 на МС от 5.12.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за изплащане на стипендии и на еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-10

 Постановление № 316 на МС от 6.10.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-12

 Постановление № 316 на МС от 20.12.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-22

 Постановление № 317 на МС от 24.11.2004 г. за приемане на Наредба за условията и реда за приемане, финансиране и изпълнение на стратегиите, плановете и програмата за регионално развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-03

 Постановление № 317 на МС от 23.12.2009 г. за одобряване на допълнителни средства за еднократно изплащане на допълнителна сума към пенсии за януари 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-29

 Постановление № 317 на МС от 23.12.2010 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-30

 Постановление № 317 на МС от 3.10.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2014 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински учили
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-10

 Постановление № 317 на МС от 24.11.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2016 г. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общинските детски градини, училища и центрове за подкрепа за лично
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-13

 Постановление № 317 на МС от 20.12.2017 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

 Постановление № 317 на МС от 19.12.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-28

 Постановление № 317 на МС от 23.11.2020 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на икономиката за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-27

 Постановление № 317 на МС от 6.10.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-12

 Постановление № 317 на МС от 20.12.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-22

 Постановление № 318 на МС от 30.12.1996 г. за някои мерки по изпълнението на държавния бюджет за 1997 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 1997 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 318 на МС от 23.12.2009 г. за внасяне на средства в републиканския бюджет от "ТЕРЕМ" - ЕАД, за сметка на негови допълнителни резерви
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-29

 Постановление № 318 на МС от 23.12.2010 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-30

 Постановление № 318 на МС от 24.11.2011 г. за предоставяне на допълнителна субсидия на Българската национална телевизия за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-06

 Постановление № 318 на МС от 3.10.2014 г. за одобряване на допълнителен трансфер за Софийския университет "Св. Климент Охридски" за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-10

 Постановление № 318 на МС от 20.11.2015 г. за одобряване на промени по бюджета на Сметната палата за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-27

 Постановление № 318 на МС от 20.12.2017 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

 Постановление № 318 на МС от 20.12.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-28

 Постановление № 318 на МС от 5.12.2019 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на отбраната за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-10

 Постановление № 318 на МС от 23.11.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-29

 Постановление № 318 на МС от 20 декември 2023 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2023 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-22

 Постановление № 319 на МС от 4.12.2006 г. за осигуряване на допълнителни финансови средства от централния бюджет за 2006 г. за изпълнение на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-12

 Постановление № 319 на МС от 23.12.2010 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити и трансфери от републиканския бюджет за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-30

 Постановление № 319 на МС от 6.10.2014 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики по бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-10

 Постановление № 319 на МС от 20.11.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-27

 Постановление № 319 на МС от 24.11.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-02

 Постановление № 319 на МС от 20.12.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

 Постановление № 319 на МС от 20.12.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-28

 Постановление № 319 на МС от 5.12.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-10

 Постановление № 319 на МС от 23.11.2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общинските детски градини, училища, центр
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-27

 Постановление № 319 на МС от 7.10.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за изплащане на стипендии и на еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-12

 Постановление № 319 на МС от 20.12.2023 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на отбраната за 2023 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-22

 Постановление № 320 на МС от 26.11.2004 г. за изплащане на еднократно допълнително материално стимулиране за 2004 г. в бюджетните предприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-03

 Постановление № 320 на МС от 28.12.2009 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет по бюджета на Министерството на външните работи за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-05

 Постановление № 320 на МС от 27.12.2010 г. за одобряване финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за присъединяването на Република България към Шенгенското пространство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-16

 Постановление № 320 на МС от 24.11.2011 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2011 г. чрез бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката на Българската академия на науките
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-06

 Постановление № 320 на МС от 12.12.2012 г. за предоставяне на допълнителна субсидия по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-14

 Постановление № 320 на МС от 8.10.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г. за изплащане на еднократна финансова помощ на законните наследници на починалите лица при инцидента в за
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-14

 Постановление № 320 на МС от 20.12.2017 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерския съвет за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

 Постановление № 320 на МС от 6.12.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-10

 Постановление № 320 на МС от 7.10.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища, приета с Постановление № 138
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-12

 Постановление № 320 на МС от 20.12.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-22

 Постановление № 321 на МС от 4.12.2006 г. за разрешаване на бюджетни кредити за сметка на държавни инвестиционни заеми за други цели по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-12

 Постановление № 321 на МС от 28.12.2009 г. за приемане на Наредба за определяне на стандарти за годишна бюджетна издръжка за един лишен от свобода
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-05

 Постановление № 321 на МС от 28.11.2011 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката по линия на българската помощ за развитие за финансиране на оздравителен лагер за 50 души (деца и техните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-06

 Постановление № 321 на МС от 12.12.2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджетите на общини
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-14

 Постановление № 321 на МС от 10.10.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-17

 Постановление № 321 на МС от 24.11.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-02

 Постановление № 321 на МС от 20.12.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

 Постановление № 321 на МС от 12.12.2019 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-17

 Постановление № 321 на МС от 7.10.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-12

 Постановление № 321 на МС от 12.10.2022 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-18

 Постановление № 321 на МС от 20.12.2023 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-22

 Постановление № 322 на МС от 12.12.2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-14

 Постановление № 322 на МС от 12.12.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2019 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала", одобрена с Решение № 17
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-17

 Постановление № 322 на МС от 12.10.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-18

 Постановление № 322 на МС от 20.12.2023 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-22

 Постановление № 323 на МС от 19.12.2008 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

 Постановление № 323 на МС от 28.12.2010 г. за предоставяне на допълнителна субсидия на Българската национална телевизия за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-04

 Постановление № 323 на МС от 24.11.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-02

 Постановление № 323 на МС от 20.12.2018 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-28

 Постановление № 323 на МС от 12.12.2019 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-17

 Постановление № 323 на МС от 7.10.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2021 г. във връзка с изплащането на националната вноска за 2021 г. за изпълнението на мерки за помощ, финансирани чрез Европ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-12

 Постановление № 323 на МС от 12.10.2022 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2022 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-18

 Постановление № 323 на МС от 20.12.2023 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-22

 Постановление № 324 на МС от 28.12.2010 . за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерския съвет за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-04

 Постановление № 324 на МС от 6.12.2006 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-15

 Постановление № 324 на МС от 30.12.2009 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-07

 Постановление № 324 на МС от 24.11.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-02

 Постановление № 324 на МС от 20.12.2018 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на икономиката за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-28

 Постановление № 324 на МС от 12.12.2019 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-17

 Постановление № 324 на МС от 25.11.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-08

 Постановление № 324 на МС от 20.12.2023 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2023 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието, одобрени с Решение № 408 на Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-22

 Постановление № 325 на МС от 21.12.2007 г. за разрешаване на бюджетни кредити за сметка на държавни инвестиционни заеми за други цели по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-08

 Постановление № 325 на МС от 28.11.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2016 г., приета с Постановление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-02

Показани от 2201 до 2300 (стр. 23 от 30)
<<първа <предишна  18  19  20  21  22 23 24  25  26  27  28  следваща> последна>>

Общо: 2976 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА