Бюджет

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 2601 до 2700 (стр. 27 от 32)
<<първа <предишна  22  23  24  25  26 27 28  29  30  31  32  следваща> последна>>
 Постановление № 348 на МС от 28.12.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-02

 Постановление № 349 на МС от 17.12.2004 г. за разрешаване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2004 г. във връзка с усвояването на държавните инвестиционни заеми от Световната банка - Проект "Рефо
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-04

 Постановление № 349 на МС от 16.12.2011 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-22

 Постановление № 349 на МС от 3.11.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-07

 Постановление № 349 на МС от 10.12.2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-15

 Постановление № 349 на МС от 9.12.2016 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на енергетиката за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-13

 Постановление № 349 на МС от 19.12.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2019 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-27

 Постановление № 349 на МС от 9.12.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-15

 Постановление № 349 на МС от 20.10.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2021 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитани
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-26

 Постановление № 349 на МС от 28.12.2023 г. за одобряване на допълнителни трансфери за покриване на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-02

 Постановление № 350 на МС от 19.12.2011 г. за целево финансово осигуряване изпълнението на споразумение за извънсъдебно разрешаване на спор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-22

 Постановление № 350 на МС от 3.11.2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2014 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на средното образование за 2014 г., одобрени с Решение № 221 на Министерския съвет от 2014
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-13

 Постановление № 350 на от 10.12.2015 Г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-30

 Постановление № 350 на МС от 9.12.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2016 г. за финансово осигуряване на дейности по националните програми "Без свободен час в училище" и "Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на преду
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-13

 Постановление № 350 на МС от 10.12.2020 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-15

 Постановление № 350 на МС от 20.10.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-26

 Постановление № 350 на МС от 28.10.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-20

 Постановление № 350 на МС от 28.12.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-02

 Постановление № 351 на МС от 20.12.2011 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на външните работи за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-23

 Постановление № 351 на МС от 10.12.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2015 г. за финансово осигуряване на дейности по националните програми "Оптимизация на училищната мрежа", "Модернизиране на системата на професио
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-15

 Постановление № 351 на МС от 12.12.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. за финансиране на мерки за преодоляване на последиците от инцидента на 10 декември 2016 г. в с. Хитрино, област Шумен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-16

 Постановление № 351 на МС от 19.12.2019 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на външните работи за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-27

 Постановление № 351 на МС от 10.12.2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. за допълнително финансиране за новите защитени детски градини и защитени училища, одобрени с Решение № 857 на Министерския съвет от 26.1
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-15

 Постановление № 351 на МС от 21.10.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-26

 Постановление № 351 на МС от 28.10.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общини за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-01

 Постановление № 351 на МС от 28.12.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-02

 Постановление № 352 на МС от 19.12.2019 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-27

 Постановление № 352 на МС от 10.12.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяв
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-15

 Постановление № 352 на МС от 21.10.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за 2021 г. за подпомагане на земеделски производители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-26

 Постановление № 352 на МС от 2.11.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-04

 Постановление № 353 на МС от 19.12.2019 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максимални размер
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-27

 Постановление № 353 на МС от 10.12.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-15

 Постановление № 353 на МС от 2.11.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2022 г. по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за р
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-04

 Постановление № 354 на МС от 11.12.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-15

 Постановление № 354 на МС от 19.12.2019 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на външните работи за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-27

 Постановление № 354 на МС от 2.11.2022 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-04

 Постановление № 354 на МС от 28.12.2023 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на културата за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-02

 Постановление № 355 на МС от 22.12.2011 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити от централния бюджет за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-27

 Постановление № 355 на МС от 5.11.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-14

 Постановление № 355 на МС от 11.12.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-15

 Постановление № 355 на МС от 19.12.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2019 г. за доставка на ваксина срещу болестта заразен нодуларен дерматит по едрите преживни животни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-27

 Постановление № 355 на МС от 10.12.2020 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. във връзка с увеличаване на капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-15

 Постановление № 355 на МС от 26.10.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на енергетиката за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-21

 Постановление № 355 на МС от 3.11.2022 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-08

 Постановление № 355 на МС от 29.12.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-02

 Постановление № 356 на МС от 22.12.2011 г. за одобряване на допълнителен трансфер от републиканския бюджет за 2011 г. по бюджета на държавното обществено осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-27

 Постановление № 356 на МС от 5.11.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2014 г. по бюджета на Министерството на регионалното развитие за 2014 г. за финансиране обезопасяването на аварирал пътен участък от републикански път ІІ-19 "Симитли - Разл
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-14

 Постановление № 356 на МС от 11.12.2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по бюджета на Министерството на енергетиката за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-15

 Постановление № 356 на МС от 15.12.2016 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-23

 Постановление № 356 на МС от 10.12.2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери за покриване на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-15

 Постановление № 356 на МС от 28.10.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-02

 Постановление № 356 на МС от 3.11.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-08

 Постановление № 357 на МС от 22.12.2011 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2011 г. по бюджета на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-27

 Постановление № 357 на МС от 5.11.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г. за изплащане на еднократна финансова помощ на законните наследници на починалото лице при наводнението н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-14

 Постановление № 357 на МС от 11.12.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2015 г. за осигуряване на финансиране за приключването на договори по Проект ИСПА 2003/BG/16/P/PE/019 - "Регионал
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-15

 Постановление № 357 на МС от 15.12.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-23

 Постановление № 357 на МС от 19.12.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общини за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-27

 Постановление № 357 на МС от 10.12.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-15

 Постановление № 357 на МС от 28.10.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-02

 Постановление № 358 на MС от 27.12.2004 г. за увеличаване щатната численост на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-11

 Постановление № 358 на МС от 15.12.2016 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-23

 Постановление № 358 на МС от 19.12.2019 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2019 г. в частта на финансирането на бюджетното салдо
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-27

 Постановление № 358 на МС от 10.12.2020 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. по бюджета на Минист
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-15

 Постановление № 358 на МС от 28.10.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-02

 Постановление № 359 на МС от 22.12.2011 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-27

 Постановление № 359 на МС от 6.11.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-14

 Постановление № 359 на МС от 19.12.2019 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политика/бюджетни програми по бюджета на Министерството на енергетиката за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-27

 Постановление № 359 на МС от 10.12.2020 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. по бюджета на Минист
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-15

 Постановление № 359 на МС от 28.10.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Централната избирателна комисия за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-02

 Постановление № 360 на МС от 6.11.2014 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на културата за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-14

 Постановление № 360 на МС от 15.12.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2016 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-23

 Постановление № 360 на МС от 19.12.2019 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на културата за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-27

 Постановление № 360 на МС от 10.12.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-30

 Постановление № 360 на МС от 28.10.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-24

 Постановление № 360 на МС от 9.11.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Отново заедно", приета с Решение № 302 на Министерския съвет от 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-11

 Постановление № 361 на МС от 6.11.2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери за бюджетите на общини за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-14

 Постановление № 361 на МС от 16.12.2016 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на културата за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-23

 Постановление № 361 на МС от 19.12.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-27

 Постановление № 361 на МС от 10.12.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2020 г. за изпълнение на обекти за подобряването на водоснабдителната инфраструктура в община Сев
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-20

 Постановление № 361 на МС от 28.10.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-02

 Постановление № 361 на МС от 9.11.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2022 г. за финансиране на разходи по Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закр
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-11

 Постановление № 362 на МС от 6.11.2014 Г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2014 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински у
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-14

 Постановление № 362 на МС от 17.12.2015 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-22

 Постановление № 362 на МС от 16.12.2016 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-23

 Постановление № 362 на МС от 19.12.2019 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., по бюджета на Минис
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-27

 Постановление № 362 на МС от 10.12.2020 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-15

 Постановление № 362 на МС от 28.10.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-03

 Постановление № 363 на МС от 6.11.2014 Г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-14

 Постановление № 363 на МС от 17.12.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2015 г., приета с Постановление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-22

 Постановление № 363 на МС от 16.12.2016 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите за 2016 г. и за одобряване на допълнителни трансфери за 2016
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-06

 Постановление № 363 на МС от 10.12.2020 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. във връзка с увеличаване на капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-15

 Постановление № 363 на МС от 9.11.2022 г. за възстановяване на средства по бюджета на Министерството на културата за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-15

 Постановление № 364 на МС от 17.12.2015 Г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на културата за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-22

 Постановление № 364 на МС от 19.12.2016 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Община Карнобат за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-23

 Постановление № 364 на МС от 10.12.2020 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. във връзка с увеличаване на капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-15

 Постановление № 364 на МС от 9.11.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-15

 Постановление № 365 на MС от 30.12.2004 г. за предоставяне на средства от републиканския бюджет за увеличаване капитала на "Публични инвестиционни проекти" - ЕАД, София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-14

 Постановление № 365 на МС от 17.12.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-22

 Постановление № 365 на МС от 19.12.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2019 г. за изплащане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-27

 Постановление № 365 на МС от 17.12.2020 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максимални размер
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-22

Показани от 2601 до 2700 (стр. 27 от 32)
<<първа <предишна  22  23  24  25  26 27 28  29  30  31  32  следваща> последна>>

Общо: 3122 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА