Бюджет

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 2501 до 2600 (стр. 26 от 32)
<<първа <предишна  21  22  23  24  25 26 27  28  29  30  31  следваща> последна>>
 Постановление № 333 на МС от 20.12.2012 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на национален референдум на 27 януари 2013 г. с въпрос "Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова я
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 Постановление № 333 на МС от 30.11.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2015 г. за финансово осигуряване на дейности по националните програми "С грижа за всеки ученик" и "Информационни и комуникационни технологии (ИК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-15

 Постановление № 333 на МС от 20.12.2018 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-28

 Постановление № 333 на МС от 13.12.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-17

 Постановление № 333 на МС от 14.10.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-19

 Постановление № 334 на МС от 11.12.2004 г. за предоставяне на допълнителни средства от републиканския бюджет за 2004 г. за финансиране на разходи за сметка на неусвоени към 31 декември 2003 г. приходи от дарения, международни програми и споразумения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-21

 Постановление № 334 на МС от 12.12.2006 г. за финансово подпомагане на законните наследници на починалите и на пострадалите при трагичния инцидент вследствие на пътнотранспортното произшествие на територията на община Бяла, област Русе, на 7.12.2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-19

 Постановление № 334 на МС от 29.12.2010 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-27

 Постановление № 334 на МС от 1.12.2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-04

 Постановление № 334 на МС от 20.12.2018 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г. във връзка с увеличаване на капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-28

 Постановление № 334 на МС от 3.12.2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-08

 Постановление № 334 на МС от 14.10.2021 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерския съвет за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-19

 Постановление № 335 на МС от 11.12.2004 г. за предоставяне на временна финансова помощ на "Водоснабдяване и канализация" - ООД, Търговище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-21

 Постановление № 335 на МС от 1.12.2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-04

 Постановление № 335 на МС от 2.12.2016 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на външните работи за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-06

 Постановление № 335 на МС от 20.12.2018 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максимални размер
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-28

 Постановление № 335 на МС от 13.12.2019 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-17

 Постановление № 335 на МС от 3.12.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020 г., приета с Постан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-08

 Постановление № 336 на МС от 1.12.2015 г. за одобряване на промени на утвърдените разходи по области на политики по бюджета на Министерството на отбраната за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-04

 Постановление № 336 на МС от 13.12.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2019 г. за изграждане на Автомагистрала "Хемус"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-17

 Постановление № 336 на МС от 3.12.2020 г. за одобряване на промени на утвърдените разходи за персонал по бюджета на Министерството на туризма за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-08

 Постановление № 336 на МС от 20.10.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2022 г. за авансово финансиране на разходи по Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена вре
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-03

 Постановление № 337 на МС от 2.12.2016 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-06

 Постановление № 337 на МС от 3.12.2020 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-08

 Постановление № 337 на МС от 15.10.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 202
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-21

 Постановление № 337 на МС от 20.10.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-25

 Постановление № 338 на МС от 15.12.2006 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2006 г. за изпълнение на договора, сключен между Република България, от една страна, и "Бизнес Парк София" - ЕООД, и "Линднер" - АД, Декен, Боден, Тренвандзисте
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-22

 Постановление № 338 на МС от 2.12.2016 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-06

 Постановление № 338 на МС от 3.12.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2020 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-08

 Постановление № 338 на МС от 15.10.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2021 година
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-19

 Постановление № 338 на МС от 20.12.2023 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-29

 Постановление № 339 на МС от 3.12.2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на външните работи за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-08

 Постановление № 339 на МС от 2.12.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2016 г. за изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-06

 Постановление № 339 на МС от 18.12.2019 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

 Постановление № 339 на МС от 3.12.2020 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. по бюджета на Министе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-08

 Постановление № 339 на МС от 15.10.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Сметната палата за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-19

 Постановление № 339 на МС от 20.12.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-29

 Постановление № 340 на МС от 15.12.2006 г. за разрешаване на бюджетни кредити за сметка на държавни инвестиционни заеми за други цели по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-22

 Постановление № 340 на МС от 27.10.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотврат
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-04

 Постановление № 340 на МС от 3.12.2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-08

 Постановление № 340 на МС от 20.12.2018 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на външните работи за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-28

 Постановление № 340 на МС от 18.12.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

 Постановление № 340 на МС от 3.12.2020 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-08

 Постановление № 340 на МС от 21.12.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2023 г. за изплащане на стипендии и на еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-29

 Постановление № 341 на МС от 16.12.2004 г. за образуване на еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала "Публични инвестиционни проекти" - ЕАД - София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-21

 Постановление № 341 на МС от 15.12.2006 г. за прехвърляне на бюджетни кредити от централния бюджет по бюджета на Министерството на културата за 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-22

 Постановление № 341 на МС от 30.10.2014 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-07

 Постановление № 341 на МС от 3.12.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2015 г., приета с Постановление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-08

 Постановление № 341 на МС от 2.12.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2016 г. за осигуряване на целодневна организация на учебния ден и за защитени училища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-09

 Постановление № 341 на МС от 20.12.2018 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2018 г. във връзка с увеличаване на капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-28

 Постановление № 341 на МС от 18.12.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

 Постановление № 341 на МС от 3.12.2020 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-08

 Постановление № 341 на МС от 15.10.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-19

 Постановление № 341 на МС от 21.10.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала", одобрена с Решение № 30
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-25

 Постановление № 341 на МС от 21.12.2023 г. за одобряване на допълнителен трансфер за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-26

 Постановление № 342 на МС от 15.12.2006 г. за разрешаване на бюджетни кредити за сметка на държавни инвестиционни заеми за други цели за 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-22

 Постановление № 342 на МС от 30.10.2014 г. за одобряване на промени на утвърдените разходи по области на политики и по други бюджетни програми по бюджета на Министерството на инвестиционното проектиране за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-07

 Постановление № 342 на МС от 2.12.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-09

 Постановление № 342 на МС от 18.12.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

 Постановление № 342 на МС от 4.12.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за сметка на икономии на разходи и/или трансфери по бюджетите на други първостепенни разпоредители с бюджет по държавния бюдже
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-08

 Постановление № 343 на МС от 3.12.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-08

 Постановление № 343 на МС от 2.12.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-09

 Постановление № 343 на МС от 18.12.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2019 г. за компенсиране на безплатния транспорт на деца и ученици по чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

 Постановление № 343 на МС от 20.10.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-22

 Постановление № 343 на МС от 25.10.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за финансово подпомагане на общините за ремонт, възстановяване и довършване на военни паметници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-28

 Постановление № 343 на МС от 21.12.2023 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общини за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-29

 Постановление № 344 на МС от 30.10.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2014 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2014 г., приета с Постановление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-07

 Постановление № 344 на МС от 3.12.2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-08

 Постановление № 344 на МС от 21.12.2018 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-03

 Постановление № 344 на МС от 18.12.2019 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на икономиката за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

 Постановление № 344 на МС от 20.10.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала", одобрена с Решение № 188 на Министерския
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-26

 Постановление № 344 на МС от 25.10.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-28

 Постановление № 344 на МС от 21.12.2023 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г., и на максималните р
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-29

 Постановление № 345 на МС от 17.12.2004 г. за разрешаване на бюджетни кредити за сметка на държавни инвестиционни заеми за други цели по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

 Постановление № 345 на МС от 8.12.2016 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по бюджетна програма "Администрация" по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-13

 Постановление № 345 на МС от 18.12.2019 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. максимални размери на ангажиментите за разходи и нови задължения за разходи, които могат да бъдат поети през
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

 Постановление № 345 на МС от 9.12.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020 г., приета с Постан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-15

 Постановление № 345 на МС от 20.10.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-26

 Постановление № 345 на МС от 26.10.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-28

 Постановление № 346 на МС от 31.10.2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2014 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на средното образование, одобрени с Решение № 221 на Министерския съвет от 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-07

 Постановление № 346 на МС от 8.12.2016 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на туризма за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-13

 Постановление № 346 на МС от 18.12.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-27

 Постановление № 346 на МС от 20.10.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-26

 Постановление № 346 на МС от 26.10.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-08

 Постановление № 347 на МС от 16.12.2011 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-22

 Постановление № 347 на МС от 3.11.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи и допълнителен трансфер за бюджети на първостепенни разпоредители с бюджет за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-07

 Постановление № 347 на МС от 10.12.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища п
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-15

 Постановление № 347 на МС от 8.12.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-23

 Постановление № 347 на МС от 27.12.2018 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2018 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-29

 Постановление № 347 на МС от 18.12.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-27

 Постановление № 347 на МС от 9.12.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за сметка на икономии на разходи по бюджетите на други първостепенни разпоредители с бюджет по държавния бюджет за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-15

 Постановление № 347 на МС от 26.10.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 202
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-01

 Постановление № 348 на МС от 17.12.2004 г. за разрешаване на бюджетни кредити за сметка на държавни инвестиционни заеми за други цели по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2004 г. и за предоставяне на допълнителни средства от републиканския
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-04

 Постановление № 348 на МС от 16.12.2011 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет по бюджета на Министерството на отбраната за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-22

 Постановление № 348 на МС от 10.12.2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-15

 Постановление № 348 на МС от 9.12.2016 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-13

 Постановление № 348 на МС от 18.12.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-09

 Постановление № 348 на МС от 9.12.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-15

 Постановление № 348 на МС от 20.10.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-26

 Постановление № 348 на МС от 27.10.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-16

Показани от 2501 до 2600 (стр. 26 от 32)
<<първа <предишна  21  22  23  24  25 26 27  28  29  30  31  следваща> последна>>

Общо: 3122 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА