Селско и горско стопанство. Хранително-вкусова промишленост

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1201 до 1300 (стр. 13 от 15)
<<първа <предишна  8  9  10  11  12 13 14  15  следваща> последна>>
 Правилник за работа на Експертния съвет по оценката на риска в областта на безопасността на храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-18

 Правилник за работата на Държавната сортова комисия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за работата на Националния съвет по безопасност на храните (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-15

 Правилник за работата на полските пазачи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за работата на Съвета за координация на контрола към Националния съвет по безопасност на храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-15

 Правилник за разпространението на генетически изменени висши растения, създадени чрез рекомбинантна ДНК технология
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за условията и реда за управлението, възлагането на дейностите по поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните площи в защитените територии - изключителна държавна собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-18

 Правилник за устройството и дейността на дегустационните комисии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-22

 Правилник за устройството и дейността на дегустационните комисии (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-22

 Правилник за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-16

 Правилник за устройството и дейността на държавните горски стопанства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-03

 Правилник за устройството и дейността на държавните горски стопанства - държавни предприятия към Държавната агенция по горите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-03

 Правилник за устройството и дейността на държавните ловни стопанства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-03

 Правилник за устройството и дейността на държавните ловни стопанства - държавни предприятия към Държавната агенция по горите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-03

 Правилник за устройството и дейността на Държавно предприятие "Кабиюк"-Шумен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-29

 Правилник за устройството и дейността на Националната служба за съвети в земеделието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-29

 Правилник за устройството и дейността на Националната служба за съвети в земеделието (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-29

 Правилник за устройството и дейността на регионалните дирекции по горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-03

 Правилник за устройството и дейността на регионалните дирекции по горите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-03

 Правилник за устройството, функциите и задачите на Контролно-техническата инспекция за селскостопанска техника към Министерството на земеделието и хранителната промишленост (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-05

 Приложение № 1 към Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България 2016 - 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-14

 Приложение № 1 за 2006 г. към Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за техническо сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-19

 Приложение № 1 за 2005 г. към Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за техническо сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-10

 Приложение № 2 към Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България 2016 - 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-14

 Приложение № 3 към Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България 2016 - 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-14

 Приложение № 4 към Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България 2016 - 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-14

 Приложение № 5 към Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България 2016 - 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-14

 Приложение № 6 към Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България 2016 - 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-14

 Приложение № 7 към Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България 2016 - 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-14

 Приложение № 8 към Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България 2016 - 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-14

 Приложение № 9 към Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България 2016 - 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-14

 Приложение № 10 към Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България 2016 - 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-14

 Приложение № 11 към Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България 2016 - 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-14

 Приложение № 12 към Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България 2016 - 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-14

 Приложение № 13 към Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България 2016 - 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-14

 Приложение № 14 към Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България 2016 - 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-14

 Приложение № 15 към Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България 2016 - 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-14

 Приложение № 16 към Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България 2016 - 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-14

 Приложение № 17 към Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България 2016 - 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-14

 Приложение № 18 към Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България 2016 - 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-16

 Приложение № 19 към Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България 2016 - 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-16

 Приложение № 20 към Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България 2016 - 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-16

 Приложение № 21 към Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България 2016 - 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-16

 Приложение № 22 към Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България 2016 - 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-16

 Приложение № 23 към Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България 2016 - 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-16

 Програма за сътрудничество за периода 2005 - 2007 г. между правителството на Република България и правителството на Фландрия относно изпълнението на Договора за сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Фландрия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-11

 Програма за сътрудничество за периода 2007 - 2008 г. между правителството на Република България и правителството на Фландрия в изпълнение на Споразумението за сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Фландрия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-12

 Програма за сътрудничество за периода 2009 - 2011 г. между правителството на Република България и правителството на Фландрия в изпълнение на Споразумението за сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Фландрия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-08

 Протокол Б относно дефиницията на понятието "стоки с произход" и методите за административно сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-21

 Протокол за сътрудничество в областта на селското и горското стопанство между Министерството на земеделието и храните на Република България и Министерството на земеделието на Палестинската власт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-20

 Протоколно определение на ВАС от 2.10.2019 г. по административно дело № 13469 от 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-10

 Разпореждане № 11 на Бюрото на МС от 29.05.1986 г. за преобразуване и образуване на стопански обединения и комбинати в областта на селското и горското стопанство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Разпореждане № 36 на МС от 21.10.1986 г. за създаване на държавен фитосанитарен контрол и контрол на растителната продукция и почвата от замърсяване с химични вещества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Разпореждане № 393 на МС от 1.06.1963 г. за осигуряване на правилен и пълен отчет на земята в НРБ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Разпореждане № 640 на МС от 11.06.1957 г. за разрешаване на спортен риболов в язовирите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Разпореждане № 1502 на МС от 12.12.1957 г. за подобряване работата по изпитване на конете (извлечение)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 1/2005 на Смесения комитет България - Израел за изменение на Протокол Б към Споразумението за свободна търговия между правителството на Република България и правителството на Държавата Израел
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-21

 Решение № 71 на МС от 23.04.1981 г. за по-ефективно оползотворяване на дивечовите кожи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 153 на МС от 28.03.2000 г. за разходване на средства от фонд "Тютюн" към Министерството на земеделието и горите с цел подпомагане изкупуването на тютюна - реколта 1999 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 167 на МС от 29.04.1994 г. за спиране на административните производства за промяна на землищните граници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 244 на МС от 15.04.1999 г. за утвърждаване на размера, условията и реда за премиране на тютюнопроизводителите за произведен и изкупен тютюн - реколта 1998 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 308 на МС от 28.04.2006 г. за разпределяне по периоди на изпълнение на тарифни квоти за внос в България на земеделски продукти с произход от Европейската общност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-19

 Решение № 320 на МС от 3.05.2016 г. за одобряване на Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите за периода 2016 - 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-14

 Решение № 555 на МС от 6.07.2001 г. за предоставяне право на ползване на 23 дка гори от държавния горски фонд в отдел 122, подотдели "и" и "з" на територията на Дирекция "Национален парк "Централен Балкан", област Ловеч, община Троян
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 556 на МС от 17.06.2005 г. за разпределяне на тарифни квоти за внос в България на селскостопански продукти с произход от Европейската общност по периоди на изпълнение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-24

 Решение № 782 на МС от 30.09.2005 г. за обявяване на 16 януари за професионален празник на растителнозащитника
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-11

 Решение № 792 на МС от 6.12.2001 г. за утвърждаване на размера, условията и реда за премиране на тютюнопроизводителите за произведен и изкупен тютюн тип "Виржиния" - реколта 2001 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 872 на МС от 18.12.2006 г. за предварително разпределение на автономната тарифна квота за внос на сурова тръстикова захар за рафиниране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-09

 Решение № 904 на МС от 25.11.2005 г. за разпределение по периоди на изпълнение на годишната тарифна квота за внос на сурова тръстикова захар
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-02

 Решение № 952 на МС от 14.12.2005 г. за интервенционно изкупуване на пшеница от реколта 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-28

 Решение № 1082 от 3.02.2016 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-12

 Решение № 2340 от 14.03.2022 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-29

 Решение № 4401 от 13.04.2016 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-07

 Решение № 4822 от 15.04.2021 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-29

 Решение № 4887 от 27.04.2020 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-10

 Решение № 5890 от 21.05.2015 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-29

 Решение № 5922 от 22.05.2015 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-12

 Решение № 8516 от 13.06.2013 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-15

 Решение № 8523 от 14.07.2021 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-19

 Решение № 8770 от 16.07.2015 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-18

 Решение № 8834 от 11.06.2019 Г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-10

 Решение № 10626 от 20.10.2021 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-19

 Решение № 11921 от 16.08.2019 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-21

 Решение № 13963 от 18.10.2019 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-10

 Решение № 14576 от 6.11.2013 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-20

 Решение № 15652 ОТ 14.12.2018 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-14

 Решение № 16678 от 16.12.2011 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-19

 Решение на НС във връзка с разискванията по питането на народните представители Пламен Моллов и Васил Калинов към министъра на земеделието и горите Мехмед Дикме
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС за вземане на акт от Конвенция № 184 от 2001 г. относно безопасност и здраве в селското стопанство, приета на 89-ата сесия на Международната конференция на труда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС за вземане на акт от Препоръка № 192 от 2001 г. относно безопасност и здраве в селското стопанство, приета на 89-ата сесия на Международната конференция на труда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС за даване на съгласие за сключване на Договор за заем за преструктуриране на сектора на селското стопанство (АSAL - 1) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС за даване на съгласие за сключване на Кредитно споразумение (втори заем за подпомагане на преструктурирането на селското стопанство) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС за увеличаване броя на членовете на Временната анкетна комисия за проучване дейността на Държавен фонд "Земеделие"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС от 10.05.2017 г. за избиране на Комисия по земеделието и храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-16

 Решение на НС от 11.02.2005 г. във връзка с разискванията по питането на народния представител Румен Овчаров към заместник министър-председателя и министър на икономиката Лидия Шулева относно приватизацията на акционерни дружества от системата на "Булгарт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-22

 Решение на НС от 11.03.2005 г. за промени в състава на Комисията по земеделието и горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-22

 Решение на НС от 11.09.2013 г. за попълване на състава на Комисията по земеделието и храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-17

 Решение на НС от 11.10.1996 г. относно осигуряване необходимите икономически условия за ускоряване хода на есенната кампания в земеделието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС от 14.02.2008 г. за попълване състава на Комисията по земеделието и горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-26

 Решение на НС от 14.06.2017 г. за промяна в състава на Комисията по земеделието и храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-20

Показани от 1201 до 1300 (стр. 13 от 15)
<<първа <предишна  8  9  10  11  12 13 14  15  следваща> последна>>

Общо: 1441 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА