Селско и горско стопанство. Хранително-вкусова промишленост

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1301 до 1353 (стр. 14 от 14)
<<първа <предишна  9  10  11  12  13 14 следваща> последна>>
 Указ № 25 от 1.02.2018 г. за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал, приет от 44-то Народно събрание на 24 януари 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-06

 Указ № 77 на Президиума на НС от 6.03.1954 г. за отменяване на глава V от отдел IV на Закона за трудовата поземлена собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Указ № 9399 на Президиума на ВНС от 9.06.1948 г. за борба с беса (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-01

 Указ на Президиума на НС за задължителното пререгистриране на непокритите земеделски имоти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Устройствен правилник на Национална научноизследователска станция по ловно стопанство, биология и болести на дивеча, гр. София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-17

 Устройствен правилник нa Националния институт за изследване на вино и спиртни напитки - София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-14

 Устройствен правилник на Българската агенция по безопасност на храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-13

 Устройствен правилник на Горска семеконтролна станция гр. Пловдив
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-19

 Устройствен правилник на Горска семеконтролна станция гр. София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-19

 Устройствен правилник на Държавен фонд "Земеделие"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-03

 Устройствен правилник на Държавен фонд "Земеделие" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-20

 Устройствен правилник на Държавен фонд "Земеделие" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-03

 Устройствен правилник на Държавната агенция по горите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-23

 Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-14

 Устройствен правилник на Изпълнителната агенция "Борба с градушките"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-03

 Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-22

 Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по горите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-28

 Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по лозата и виното
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-03

 Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по почвените ресурси към министъра на земеделието и горите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-01

 Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-09

 Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-25

 Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството към министъра на земеделието и горите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

 Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството към министъра на земеделието и храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-21

 Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-21

 Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по хидромелиорации (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-01

 Устройствен правилник на Института по розата и етеричномаслените култури
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-19

 Устройствен правилник на Института по тютюна и тютюневите изделия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-09

 Устройствен правилник на Контролно-техническата инспекция към министъра на земеделието и горите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-12

 Устройствен правилник на Лесозащитна станция гр. Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-19

 Устройствен правилник на Лесозащитна станция гр. Пловдив
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-18

 Устройствен правилник на Лесозащитна станция гр. София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-21

 Устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-13

 Устройствен правилник на Министерството на земеделието и горите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-13

 Устройствен правилник на Министерството на земеделието, храните и горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-18

 Устройствен правилник на Министерството на земеделието, храните и горите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-18

 Устройствен правилник на Националната ветеринарномедицинска служба (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-18

 Устройствен правилник на Националната ветеринарномедицинска служба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-26

 Устройствен правилник на Националната ветеринарномедицинска служба (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-26

 Устройствен правилник на Националната служба за растителна защита
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-11

 Устройствен правилник на Националната служба по зърното и фуражите към министъра на земеделието и горите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-12

 Устройствен правилник на Националния институт за изследване на вино и спиртни напитки - София (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-07

 Устройствен правилник на Националния център за аграрни науки към министъра на земеделието и горите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-23

 Устройствен правилник на Националното управление по горите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-31

 Устройствен правилник на областните дирекции "Земеделие"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-27

 Устройствен правилник на Опитна станция за бързорастящи горскодървесни видове, гр. Свищов
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-17

 Устройствен правилник на Опитна станция по дъбовите гори, гр. Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-17

 Устройствен правилник на регионалните дирекции по горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-21

 Устройствен правилник на Селскостопанската академия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-31

 Устройствен правилник на Селскостопанската академия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-31

 Устройствен правилник на Центъра за изпитване на земеделска, горска техника и резервни части - Пловдив (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-25

 Устройствен правилник на Центъра за изпитване на земеделска, горска техника и резервни части - Русе (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-25

 Устройствен правилник на Центъра за оценка на риска по хранителната верига
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-13

Показани от 1301 до 1353 (стр. 14 от 14)
<<първа <предишна  9  10  11  12  13 14 следваща> последна>>

Общо: 1353 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА