Селско и горско стопанство. Хранително-вкусова промишленост

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1301 до 1400 (стр. 14 от 15)
<<първа <предишна  9  10  11  12  13 14 15  следваща> последна>>
 Решение на НС от 18.08.2021 г. за избиране на Комисия по земеделието, храните и горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-24

 Решение на НС от 19.09.2008 г. за увеличаване числения състав и попълване състава на Комисията по земеделието и горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-26

 Решение на НС от 19.09.2017 г. във връзка с разискванията по питането на народните представители Светла Бъчварова и Георги Гьоков към министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов относно политиката на Министерството на земеделието, храните и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-27

 Решение на НС от 2.02.2005 г. във връзка с изслушването на заместник министър-председателя и министър на икономиката Лидия Шулева относно "Съдържанието на проекта на Меморандум за разбирателство между "Булгартабак Холдинг" - АД, и "Бритиш Америкън Тобако"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-11

 Решение на НС от 22.11.2017 г. за промяна в състава на Комисията по земеделието и храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-28

 Решение на НС от 22.12.2021 г.за избиране на Комисия по земеделието, храните и горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-31

 Решение на НС от 23.06.2017 г. за попълване състава на Комисията по земеделието и храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-30

 Решение на НС от 27.07.2010 г. за приемане на Стратегия за създаване на Българска агенция по безопасност на храните и Център за оценка на риска
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-06

 Решение на НС от 29.10.2009 г. за попълване състава на Комисията по земеделието и горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-03

 Решение на НС от 30.01.2008 г. за освобождаване и избиране на заместник-председател на Комисията по земеделието и горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-08

 Решение на НС от 31.05.2019 г. за попълване състава и ръководството на Комисията по земеделието и храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-07

 Решение на НС от 4.11.2005 г. за увеличаване числения състав на Комисията по земеделието и горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-15

 Решение на НС от 5.05.2022 г. за промяна в състава на Комисията по земеделието, храните и горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-10

 Решение на НС от 5.11.2004 г. във връзка с разискванията по питането на народния представител Ангел Найденов към заместник министър-председателя и министър на икономиката Лидия Шулева
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-16

 Решение на НС от 7.09.2017 г. за попълване състава на Комисията по земеделието и храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-12

 Решение на НС от 7.11.2001 г. за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проучване дейността на Държавен фонд "Земеделие"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС от 8.11.2012 г. за прекратяване пълномощията на народен представител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-16

 Решение на НС от 9.09.2020 г. за промяна в състава на Комисията по земеделието и храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-11

 Решение на Съвета за асоцииране ЕС - България № 2/2002 за подобряване на търговските договорености за преработени селскостопански стоки, посочени в Протокол 3 към Европейското споразумение за асоцииране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение НС от 9.04.2009 г. за попълване състава и ръководството на Комисията по земеделието и горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-14

 Спогодба за защита на растенията и карантината между Народна република България и Монголската народна република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба за растителна защита и карантина между Народна република България и Корейската народнодемократична република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Народна република България и правителството на Унгарската народна република за сътрудничество в областта на ветеринарното дело
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Народна република България и правителството на Чехословашката република за сътрудничество в областта на ветеринарното дело
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Народна република България и правителството на Чехословашката социалистическа република за сътрудничество в областта на защитата и карантината на растенията от неприятели, болести и плевели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Държавата Израел за сътрудничество в областта на защитата на растенията от карантинни вредители и болести
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Албания за сътрудничество във ветеринарномедицинската област
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Аржентина за сътрудничество в областта на карантината и растителната защита
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Федерална Република Германия за техническо сътрудничество за 2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-15

 Спогодба относно рибарството по река Дунав между Правителствата на Народна република България, Румънската народна република, Съюза на Съветските социалистически републики и Федеративна народна република Югославия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Споразумение в областта на ветеринарномедицинската дейност между Министерството на земеделието и горите на Република България и Министерството на земеделието на Република Куба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Споразумение за изпълнение на "Програма за техническа помощ в сектор земеделие" между Министерството на земеделието и храните на Република България и Министерството на храните и земеделието на Монголия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-26

 Споразумение за икономическо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Република Корея
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-07

 Споразумение за икономическо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Република Сърбия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-25

 Споразумение за икономическо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Република Тунис
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-12

 Споразумение за икономическо сътрудничество между Република България и Сирийската арабска република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-27

 Споразумение за икономическо сътрудничество между Република България и Хашемитско кралство Йордания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-22

 Споразумение за предоставяне на консултантски услуги за укрепване на конкурентоспособността на селското стопанство и изготвяне на проектостратегии за устойчиво управление в хидромелиоративния сектор и опазване от вредното въздействие на водите между Минис
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-15

 Споразумение за сътрудничество в областта на земеделието, животновъдството и рибарството между Министерството на земеделието, храните и горите на Република България и Министерството на околната среда, водите и земеделието на Кралство Саудитска Арабия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-21

 Споразумение за сътрудничество в областта на карантината и защитата на растенията между Министерството на земеделието и горите на Република България и Министерството на земеделието на Република Куба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Споразумение между Комисията на Европейските общности от името на Европейската общност и Република България по програма САПАРД (специалната присъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република България), изменящо годишните фин
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-09

 Споразумение между Министерството на земеделието и храните на Република България и Министерството на земеделието и храните на Република Беларус за сътрудничество в областта на селското стопанство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-09

 Споразумение между Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа на Република България и Министерството на земеделието и поземлената реформа на Арабска република Египет за сътрудничество в селското стопанство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Споразумение между Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа на Република България и Министерството на земеделието на Република Ливан за сътрудничество в областта на селското стопанство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Алжирската демократична и народна република за сътрудничество в областта на ветеринарната медицина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-02

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Алжирската демократична и народна република за сътрудничество в областта на растителната защита и карантина на растенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-02

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Държавата Израел за сътрудничество в областта на земеделието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Албания за сътрудничество в областта на растителната защита
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Македония за сътрудничество в областта на карантината и защитата на растенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Словения в областта на ветеринарната медицина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за икономическо и научно-техническо сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-16

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Хашемитско кралство Йордания за сътрудничество в областта на карантината и растителната защита
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-06

 Споразумение между Република България и Комисията на Европейските общности от името на Европейската общност, изменящо Годишното финансово споразумение за 2004 г. по програма САПАРД (Специалната присъединителна програма за развитие на земеделието и селскит
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-17

 Споразумение между Република България и Организацията на Обединените нации по прехрана и земеделие (ФАО) за изграждане на Субрегионално техническо звено в гр. Бургас за оказване на съдействие на операциите по Проект "BlackSea4Fish", сключено чрез размяна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-30

 Споразумение под формата на размяна на писма, изменящо приложението към споразумението между Европейската общност и Република България за взаимна защита и контрол на наименованията на вината
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Съглашение между правителството на Народна република България и правителството на Италианската Република в областта на растителната защита
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Тарифа за определяне на цените, които се заплащат за изпълнението на мерките по държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-11

 Тарифа за определяне на цените, които се заплащат за изпълнението на мерките по Държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-13

 Тарифа за определяне на цените, които се заплащат за изпълнението на мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-07

 Тарифа за таксите за изпитване на земеделска и горска техника и резервни части, които се събират от акредитираните лаборатории към Министерството на земеделието и горите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-21

 Тарифа за таксите за предоставени ловни площи от държавния горски фонд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-03

 Тарифа за таксите на корен на облите дървени материали, дървата за горене и вършината, добити от държавния горски фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-03

 Тарифа за таксите на страничните ползвания и страничните горски продукти, добити от държавния горски фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-03

 Тарифа за таксите по чл. 16, ал. 1 от Закона за опазване на селскостопанското имущество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Тарифа за таксите, които се събират в системата на Изпълнителната агенция по горите по Закона за горите и по Закона за държавните такси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-01

 Тарифа за таксите, които се събират за обучение за придобиване на правоспособност за класификатор на кланични трупове по скалата EUROP
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-26

 Тарифа за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по лозата и виното
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Тарифа за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството по Закона за животновъдството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-07

 Тарифа за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС) по Закона за посевния и посадъчния материал и по Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-24

 Тарифа за таксите, които се събират от Центъра за оценка на риска по хранителната верига
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-02

 Тарифа за таксите, събирани по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-08

 Тарифа за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция по горите по Закона за горите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-01

 Тарифа за таксите, които се събират за обучение за придобиване на правоспособност за класификатор на кланични трупове по скалата EUROP (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-26

 Тарифа за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по лозата и виното (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Тарифа за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол по Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-26

 Тарифа за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол по Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни и по Закона за посевния и посадъчния материал (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-24

 Тарифа за таксите, които се събират от Министерството на земеделието и продоволствието по Закона за генетично модифицирани организми
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-20

 Тарифа за таксите, които се събират от Националната ветеринарномедицинска служба по Закона за ветеринарномедицинската дейност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-22

 Тарифа за таксите, които се събират от Националната ветринарномедицинска служба по Закона за ветеринарномедицинската дейност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-21

 Тарифа за таксите, които се събират от Националната служба за растителна защита при Министерството на земеделието и горите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-03

 Тарифа за таксите, които се събират от Националната служба по зърното към министъра на земеделието и храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-13

 Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лова и опазване на дивеча
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

 Тарифа за таксите, събирани от Националната лозаро-винарска камара и регионалните лозаро-винарски камари по Закона за виното и спиртните напитки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-20

 Тарифа за таксите, събирани по Закона за рибарството и аквакултурите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-04

 Тарифа за таксите, събирани по Закона за рибарството и аквакултурите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-13

 Указ № 25 от 1.02.2018 г. за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал, приет от 44-то Народно събрание на 24 януари 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-06

 Указ № 77 на Президиума на НС от 6.03.1954 г. за отменяване на глава V от отдел IV на Закона за трудовата поземлена собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Указ № 9399 на Президиума на ВНС от 9.06.1948 г. за борба с беса (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-01

 Указ на Президиума на НС за задължителното пререгистриране на непокритите земеделски имоти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Устройствен правилник на Национална научноизследователска станция по ловно стопанство, биология и болести на дивеча, гр. София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-17

 Устройствен правилник нa Националния институт за изследване на вино и спиртни напитки - София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-14

 Устройствен правилник на Българската агенция по безопасност на храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-20

 Устройствен правилник на Горска семеконтролна станция гр. Пловдив
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-19

 Устройствен правилник на Горска семеконтролна станция гр. София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-19

 Устройствен правилник на Държавен фонд "Земеделие"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-10

 Устройствен правилник на Държавен фонд "Земеделие" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-20

 Устройствен правилник на Държавен фонд "Земеделие" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-03

 Устройствен правилник на Държавната агенция по горите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-23

Показани от 1301 до 1400 (стр. 14 от 15)
<<първа <предишна  9  10  11  12  13 14 15  следваща> последна>>

Общо: 1441 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА