Актуален списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-15
ДВ, бр. 37 от 4.5.2018 г., ДВ, бр. 44 от 29.5.2018 г., ДВ, бр. 52 от 22.6.2018 г., ДВ, бр. 47 от 14.6.2019 г., ДВ, бр. 26 от 22.3.2020 г., ДВ, бр. 54 от 16.6.2020 г., ДВ, бр. 104 от 8.12.2020 г., ДВ, бр. 106 от 15.12.2020 г., ДВ, бр. 108 от 22.12.2020 г., ДВ, бр. 3 от 12.1.2021 г., ДВ, бр. 4 от 15.1.2021 г., ДВ, бр. 24 от 23.3.2021 г., ДВ, бр. 34 от 23.4.2021 г., ДВ, бр. 35 от 27.4.2021 г., ДВ, бр. 49 от 11.6.2021 г., ДВ, бр. 55 от 2.7.2021 г., ДВ, бр. 58 от 13.7.2021 г., ДВ, бр. 59 от 16.7.2021 г., ДВ, бр. 60 от 20.7.2021 г., ДВ, бр. 61 от 23.7.2021 г., ДВ, бр. 65 от 6.8.2021 г., ДВ, бр. 81 от 28.9.2021 г., ДВ, бр. 86 от 15.10.2021 г., ДВ, бр. 87 от 19.10.2021 г., ДВ, бр. 88 от 22.10.2021 г., ДВ, бр. 89 от 26.10.2021 г., ДВ, бр. 90 от 29.10.2021 г., ДВ, бр. 91 от 2.11.2021 г., ДВ, бр. 94 от 12.11.2021 г., ДВ, бр. 95 от 16.11.2021 г., ДВ, бр. 101 от 3.12.2021 г., ДВ, бр. 103 от 10.12.2021 г., ДВ, бр. 10 от 4.2.2022 г., ДВ, бр. 14 от 18.2.2022 г., ДВ, бр. 16 от 25.2.2022 г., ДВ, бр. 22 от 18.3.2022 г., ДВ, бр. 27 от 5.4.2022 г., ДВ, бр. 30 от 15.4.2022 г., ДВ, бр. 32 от 26.4.2022 г., ДВ, бр. 33 от 29.4.2022 г., ДВ, бр. 34 от 3.5.2022 г., ДВ, бр. 38 от 20.5.2022 г., ДВ, бр. 43 от 10.6.2022 г., ДВ, бр. 45 от 17.6.2022 г., ДВ, бр. 57 от 22.7.2022 г., ДВ, бр. 60 от 29.7.2022 г., ДВ, бр. 79 от 4.10.2022 г., ДВ, бр. 80 от 7.10.2022 г., ДВ, бр. 93 от 22.11.2022 г., ДВ, бр. 26 от 21.3.2023 г., ДВ, бр. 30 от 4.4.2023 г., ДВ, бр. 33 от 10.4.2023 г., ДВ, бр. 34 от 11.4.2023 г., ДВ, бр. 54 от 23.6.2023 г., ДВ, бр. 65 от 28.7.2023 г., ДВ, бр. 85 от 10.10.2023 г., ДВ, бр. 91 от 31.10.2023 г., ДВ, бр. 102 от 8.12.2023 г., ДВ, бр. 105 от 19.12.2023 г., ДВ, бр. 7 от 23.1.2024 г., ДВ, бр. 11 от 6.2.2024 г., ДВ, бр. 20 от 8.3.2024 г., ДВ, бр. 27 от 29.3.2024 г., ДВ, бр. 40 от 7.5.2024 г., ДВ, бр. 45 от 28.5.2024 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.