Решение № 122 на МС от 2.03.2007 г. за приемане на списък на защитените зони за опазване на дивите птици и на списък на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-03
ДВ, бр. 21 от 9.03.2007 г., ДВ, бр. 107 от 18.12.2007 г., ДВ, бр. 14 от 12.2.2008 г., ДВ, бр. 96 от 7.12.2010 г., ДВ, бр. 41 от 31.5.2011 г., ДВ, бр. 97 от 8.11.2013 г., ДВ, бр. 99 от 15.11.2013 г., ДВ, бр. 37 от 29.4.2014 г., ДВ, бр. 59 от 29.7.2016 г., ДВ, бр. 29 от 8.4.2019 г., ДВ, бр. 79 от 8.9.2020 г., ДВ, бр. 64 от 3.8.2021 г., ДВ, бр. 67 от 13.8.2021 г., ДВ, бр. 62 от 5.8.2022 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.