Министерски съвет

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 22)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>
 Решение № 1 на МС от 4.01.1999 г. за определяне на граници, административни центрове на области и общини, включени в тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 2 на МС от 5.01.1999 г. за предоставяне на концесия за подземни природни богатства - мрамори, чрез добив от находище "Неврокоп" - с. Гайтаниново, община Хаджидимово, Софийска област
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 2 на МС от 4.01.2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Маркова могила - център", разположено в землищата на с. Де
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-18

 Решение № 2 на МС от 3.01.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Слънчев бряг - юг", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-07

 Решение № 3 на ДС и МС на НРБ от 27.01.1989 г. за намаляване на въоръженията и въоръжените сили в Народна република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 3 на МС от 5.01.1999 г. за предоставяне на концесия за част от минералните води от находище "Железница" - район "Панчарево", Столична община, област София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 3 на МС от 4.01.2011 г. за откриване на производство за издаване на разрешение за проучване на минни отпадъци - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 7 от Закона за подземните богатства, в площ "Бухтата", разположена в Българския черноморски ше
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-18

 Решение № 4 на МС от 10.01.2008 г. за разместване на почивни дни през 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-18

 Решение № 4 на МС от 10.01.2009 г. за обявяване на населеното място село Ахелой, община Поморие, област Бургас, за град
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-20

 Решение № 6 на МС от 5.01.1999 г. за предоставяне на концесия за подземни природни богатства - мрамори, чрез добив от находище "Илинденци" - с. Илинденци, община Струмяни, Софийска област
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 6 на НКЖФ при МС от 28.06.2000 г. за приемане образец-декларация по чл. 2, ал. 1 от Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 6 на НКЖФ при МС от 28.06.2000 г. за приемане образец-декларация по чл. 2, ал. 1 от Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 7 на МС от 10.01.2013 г. за административно-териториална промяна в oбщина Руен, област Бургас - закриване на населено място
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-18

 Решение № 7 на МС от 8.01.2016 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - вулкански туфи, от находище "Роза", разположено в землището на с. Брежана,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-19

 Решение № 8 на МС от 8.01.2016 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - мрамори, от находище "Галчово гнездо", разположено в землището на с. Илинденци, о
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-19

 Решение № 9 на МС от 13.01.2010 г. за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в блок "Провадия", разположен на територията на Североизточна България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-22

 Решение № 9 на МС от 11.01.2018 г. за приемане на Отчета за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на Националния статистически институт през 2017 г. и за приемане на Националната статистическа програма за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-23

 Решение № 11 на МС от 11.01.2008 г. за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-22

 Решение № 11 на МС от 11.01.2021 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Робинзон", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-15

 Решение № 12 на МС от 11.01.2021 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Сахара 2", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-15

 Решение № 13 на МС от 15.01.2008 г. за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - варовици - подземни богатства по чл. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства, от находище "Великан", община Димитровград, о
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-22

 Решение № 13 на МС от 12.01.2009 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Автомагистрала Марица" Оризово - Капитан Андреево, участък "Любимец - Капитан Андреево" от км 89+100 до км 108+260 - дясно
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-05

 Решение № 13 на МС от 11.01.2021 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Офицерски - изток", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-15

 Решение № 14 на МС от 19.01.1990 г. за учредяване на стипендии на името на Константин-Кирил Философ и на Климент Охридски
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 14 на МС от 15.01.2008 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Ливадата" в землищата на с. Богомилово и с. Християново, община
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-22

 Решение № 14 на МС от 13.01.2009 г. за определяне на концесионер за морски плаж "Албена", община Балчик, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-23

 Решение № 14 на МС от 10.01.2013 г. за удължаване срока на Разрешението за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площ "Блок 1-4 Каварна", разположена на територията на област Добр
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-18

 Решение № 14 на МС от 11.01.2021 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Офицерски - запад", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-15

 Решение № 15 на МС от 13.01.2009 г. за определяне на концесионер за морски плаж "Св. св. Константин и Елена - север", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-23

 Решение № 15 на МС от 12.01.2017 г. за приемане на Отчета за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на Националния статистически институт през 2016 г. и за приемане на Националната статистическа програма за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-20

 Решение № 15 на МС от 11.01.2021 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Кранево - централен", община Балчик, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-15

 Решение № 16 на МС от 18.01.2000 г. за предоставяне на концесия за подземни природни богатства - оловно-цинкови руди, чрез добив от находище "Руен", област Кюстендил
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 16 на МС от 12.01.2005 г. за упълномощаване министъра на околната среда и водите да прекрати концесионния договор за част от минералната вода от находище "Старозагорски минерални бани", с. Старозагорски бани, община Стара Загора, област Стара За
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-21

 Решение № 16 на МС от 13.01.2009 г. за определяне на концесионер за морски плаж "Св. св. Константин и Елена - голям плаж", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-23

 Решение № 16 на МС от 13.01.2020 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Мечта", разположено в землищата на с. Кънчево и с
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-17

 Решение № 16 на МС от 11.01.2021 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Кранево юг - 1", община Балчик, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-15

 Решение № 17 на МС от 18.01.2000 г. за предоставяне на концесия за ползване на подземни богатства - варовици, мергели и глини, от находище "Дурхана", област Хасково, на "Вулкан" - АД, Димитровград
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 17 на МС от 13.01.2009 г. за определяне на концесионер за морски плаж "Св. св. Константин и Елена - юг", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-23

 Решение № 17 на МС от 14.01.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Черноморец-юг", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-17

 Решение № 17 на МС от 11.01.2021 г. за приемане на Отчет за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на Националния статистически институт през 2020 година и за приемане на Националната статистическа програма за 2021 година
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-15

 Решение № 18 на МС от 18.01.2000 г. за предоставяне на концесия за ползване на подземни богатства - глини, от находище "Дурхана - глини", област Хасково, на "Вулкан" - АД, Димитровград
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 18 на МС от 13.01.2009 г. за определяне на концесионер за морски плаж "Св. св. Константин и Елена - малък плаж", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-23

 Решение № 18 на МС от 12.01.2017 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "Къмпинг "Оазис", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-17

 Решение № 18 на МС от 14.01.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Равда - централен", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-17

 Решение № 18 на МС от 14.01.2021 г. за признаване на Асоциацията на индустриалния капитал в България за представителна организация на работодателите на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-19

 Решение № 19 на МС от 20.01.2000 г. за приемане на Отчета за дейността на Националния статистически институт през 1999 г. и на Национална програма за статистическите изследвания през 2000 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 19 на МС от 15.01.2007 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Автомагистрала Марица" Оризово - Капитан Андреево, участък "Харманли - Любимец" от км 73+400 до км 89+100", етапна връзка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-26

 Решение № 19 на МС от 15.01.2009 г. за признаване на Сдружение "Национален център за рехабилитация на слепи" за представителна организация на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-27

 Решение № 19 на МС от 12.01.2017 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "Дюни-юг", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-17

 Решение № 19 на МС от 17.01.2020 г. за приемане на Отчет за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на Националния статистически институт през 2019 година и за приемане на Националната статистическа програма за 2020 година
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-21

 Решение № 19 на МС от 14.01.2021 г. за признаване на Конфедерацията на независимите синдикати в България за представителна организация на работниците и служителите на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-19

 Решение № 20 на МС от 12.01.2017 Г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "Обзор-юг", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-17

 Решение № 20 на МС от 14.01.2021 г. за признаване на Българската стопанска камара за представителна организация на работодателите на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-19

 Решение № 21 на МС от 11.02.1991 г. за индексиране доходите на населението за компенсиране нарастването на потребителските цени
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 21 на МС от 16.01.2014 г. за административно-териториална промяна в община Омуртаг, област Търговище - закриване на населено място
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-24

 Решение № 21 на МС от 19.01.2016 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - мергелни глини, от находище "Александра", разположено в землището на с. Ловец,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-26

 Решение № 21 на МС от 12.01.2017 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "Нов плаж "Свети Влас", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-17

 Решение № 21 на МС от 14.01.2021 г. за признаване на Конфедерация на труда "Подкрепа" за представителна организация на работниците и служителите на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-19

 Решение № 22 на МС от 19.01.2016 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - мрамори, от находище "Илинденци", участък "Централен-1", разположено в з
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-26

 Решение № 22 на МС от 12.01.2017 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "Св. Влас-изток", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-17

 Решение № 22 на МС от 14.01.2021 г. за признаване на Българската търговско-промишлена палата за представителна организация на работодателите на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-19

 Решение № 23 на МС от 13.01.2012 г. за приемане на Отчет за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на Националния статистически институт за 2011 г. и приемане на Национална статистическа програма за 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-24

 Решение № 23 на МС от 14.01.2013 г. за откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площта "Блок 1-23 Света Марина", разпо
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-22

 Решение № 23 на МС от 12.01.2017 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "Къмпинг "Нестинарка", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-17

 Решение № 23 на МС от 14.01.2021 г. за признаване на Съюзa за стопанска инициатива за представителна организация на работодателите на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-19

 Решение № 23 на МС от 22.01.2024 г. за приемане на Списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-26

 Решение № 24 на МС от 25.01.2000 г. за определяне на спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на концесия за част от минералната вода от находище "Песнопой", община Калояново, област Пловдив, разкрита чрез сондаж № 3
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 24 на МС от 16.01.2003 г. за предоставяне на втора концесия за част от минералната вода, обект - изключителна държавна собственост, от находище "Долна баня", гр. Долна баня, община Долна баня, Софийска област, разкрита чрез сондаж № 13хг
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 24 на МС от 20.01.2016 г. за прекратяване на процедури за предоставяне на концесии за услуги за морски плажове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-26

 Решение № 24 на МС от 14.01.2021 г. за признаване на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България за представителна организация на работодателите на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-19

 Решение № 25 на МС от 18.01.2005 г. за откриване на процедура за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, т. 3 от Закона за подземните богатства, в блок "Шабла", разположен в северната част на Българския ч
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-28

 Решение № 27 на МС от 20.01.2009 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Гери", разположено в землищата на гр. Бобошево, о
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-06

 Решение № 28 на МС от 26.01.2000 г. за определяне на лицето, спечелило конкурса за издаване на индивидуална лицензия за изграждане, поддържане и използване на далекосъобщителна мрежа за телевизионно радиоразпръскване с национално покритие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 28 на МС от 20.01.2009 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - доломити, от находище "Лори", разположено в землището на с. Люляк, община Стара
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-06

 Решение № 29 на ДС и МС от 25.11.1983 г. за усъвършенствуване на административно-правното обслужване в Народна република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 29 на МС от 16.01.2002 г. за определяне на спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на концесия върху част от минералната вода от находище "Катунци", с. Катунци, община Сандански, област Благоевград, разкрита чрез водоизточник сондаж № 236
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-10

 Решение № 31 на МС от 20.02.1991 г. за разпределение на автомобилния бензин и дизеловото моторно гориво
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 32 на МС от 13.01.2017 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Пиринковец", разположено в землищата на с. Плоски
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-20

 Решение № 32 на МС от 15.01.2021 г. за непризнаване на Българска работодателска асоциация иновативни технологии "БРАИТ" за представителна организация на работодателите на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

 Решение № 34 на МС от 25.01.2008 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - базалти, от находище "Баалък тепе", община Казанлък, област Стара Загора, на "Геотранс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-05

 Решение № 34 на МС от 20.01.2011 г. за приемане на Отчета за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на Националния статистически институт през 2010 г. и приемане на Национална статистическа програма за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-01

 Решение № 35 на МС от 22.01.2016 г. за приемане на Отчета за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на Националния статистически институт през 2015 г. и за приемане на Националната статистическа програма за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-02

 Решение № 36 на МС от 27.01.1999 г. за преобразуване на оперите и филхармониите в Бургас, Варна, Пловдив и Русе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 36 на МС от 21.01.2003 Г. за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - кварц-каолинова суровина - подземни богатства по чл. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства, от находище "Есенниците - VII
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 37 на МС от 2.02.2000 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер на част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Бургас - централен", община Бургас, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 37 на МС от 26.01.2001 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 37 на МС от 20.01.2011 г. за обявяване на 1 февруари за Ден на признателност и почит към жертвите на комунистическия режим
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

 Решение № 38 на МС от 29.01.1999 г. за обявяване на 8 ноември - Св. Архангел Михаил, за професионален празник на служителите от Националната служба "Полиция" на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 38 на МС от 2.02.2000 г. за определяне на концесионер чрез проведен конкурс за част от минералната вода от находище "Горна баня" - София, Столична община, област София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-10

 Решение № 38 на МС от 23.01.2004 г. за даване на съгласие за прекратяване на Договора за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Русалка", сключен на 11.09.1998 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 38 на МС от 18.01.2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Изместване на съществуващ път III - 868 Девин - Михалково от км 41+780 до км 59+408 (км 61+735 по новото трасе) къ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-27

 Решение № 39 на МС от 2.02.2000 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер на част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Бургас - север", община Бургас, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 40 на МС от 2.02.2000 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер на част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Обзор - централен", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 40 на МС от 20.01.2012 г. за предоставяне на концесия по право за добив на подземни богатства от находище "Дионисо - 2", община Мездра, област Враца
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-27

 Решение № 41 на МС от 2.02.2000 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер на част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Шкорпиловци - север", община Долни чифлик, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 41 МС от 24.01.2020 г. за признаване на Сдружение "Национален алианс за социална отговорност" (НАСО) за национално представителна организация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-28

 Решение № 42 на МС от 2.02.2000 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер на част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Шкорпиловци - юг", община Долни чифлик, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 42 на МС от 25.01.2002 г. за одобряване на Протокол 4 към Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните страни членки, от една страна, и Република България, от друга страна, на Протокол Б към Споразумението за сво
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 42 на МС от 25.01.2019 г. за приемане на Отчет за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на Националния статистически институт през 2018 г. и за приемане на Националната статистическа програма за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-26

 Решение № 42 на МС от 23.01.2024 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства - неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - кварцови пясъци, от находище "Дервент", участък
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-26

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 22)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>

Общо: 2178 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА