Министерски съвет

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 12)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>
 Решение № 2 на МС от 3.01.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Слънчев бряг - юг", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-07

 Решение № 4 на МС от 10.01.2009 г. за обявяване на населеното място село Ахелой, община Поморие, област Бургас, за град
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-20

 Решение № 7 на МС от 10.01.2013 г. за административно-териториална промяна в oбщина Руен, област Бургас - закриване на населено място
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-18

 Решение № 9 на МС от 13.01.2010 г. за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в блок "Провадия", разположен на територията на Североизточна България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-22

 Решение № 11 на МС от 11.01.2021 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Робинзон", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-15

 Решение № 12 на МС от 11.01.2021 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Сахара 2", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-15

 Решение № 13 на МС от 15.01.2008 г. за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - варовици - подземни богатства по чл. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства, от находище "Великан", община Димитровград, о
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-22

 Решение № 13 на МС от 12.01.2009 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Автомагистрала Марица" Оризово - Капитан Андреево, участък "Любимец - Капитан Андреево" от км 89+100 до км 108+260 - дясно
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-05

 Решение № 13 на МС от 11.01.2021 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Офицерски - изток", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-15

 Решение № 14 на МС от 15.01.2008 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Ливадата" в землищата на с. Богомилово и с. Християново, община
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-22

 Решение № 14 на МС от 13.01.2009 г. за определяне на концесионер за морски плаж "Албена", община Балчик, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-23

 Решение № 14 на МС от 11.01.2021 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Офицерски - запад", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-15

 Решение № 15 на МС от 13.01.2009 г. за определяне на концесионер за морски плаж "Св. св. Константин и Елена - север", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-23

 Решение № 15 на МС от 11.01.2021 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Кранево - централен", община Балчик, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-15

 Решение № 16 на МС от 12.01.2005 г. за упълномощаване министъра на околната среда и водите да прекрати концесионния договор за част от минералната вода от находище "Старозагорски минерални бани", с. Старозагорски бани, община Стара Загора, област Стара За
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-21

 Решение № 16 на МС от 13.01.2009 г. за определяне на концесионер за морски плаж "Св. св. Константин и Елена - голям плаж", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-23

 Решение № 16 на МС от 13.01.2020 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Мечта", разположено в землищата на с. Кънчево и с
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-17

 Решение № 16 на МС от 11.01.2021 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Кранево юг - 1", община Балчик, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-15

 Решение № 17 на МС от 13.01.2009 г. за определяне на концесионер за морски плаж "Св. св. Константин и Елена - юг", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-23

 Решение № 17 на МС от 14.01.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Черноморец-юг", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-17

 Решение № 17 на МС от 11.01.2021 г. за приемане на Отчет за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на Националния статистически институт през 2020 година и за приемане на Националната статистическа програма за 2021 година
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-15

 Решение № 18 на МС от 13.01.2009 г. за определяне на концесионер за морски плаж "Св. св. Константин и Елена - малък плаж", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-23

 Решение № 18 на МС от 14.01.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Равда - централен", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-17

 Решение № 19 на МС от 15.01.2007 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Автомагистрала Марица" Оризово - Капитан Андреево, участък "Харманли - Любимец" от км 73+400 до км 89+100", етапна връзка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-26

 Решение № 21 на МС от 16.01.2014 г. за административно-териториална промяна в община Омуртаг, област Търговище - закриване на населено място
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-24

 Решение № 23 на МС от 14.01.2013 г. за откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площта "Блок 1-23 Света Марина", разпо
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-22

 Решение № 25 на МС от 18.01.2005 г. за откриване на процедура за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, т. 3 от Закона за подземните богатства, в блок "Шабла", разположен в северната част на Българския ч
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-28

 Решение № 27 на МС от 20.01.2009 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Гери", разположено в землищата на гр. Бобошево, о
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-06

 Решение № 28 на МС от 20.01.2009 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - доломити, от находище "Лори", разположено в землището на с. Люляк, община Стара
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-06

 Решение № 32 на МС от 13.01.2017 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Пиринковец", разположено в землищата на с. Плоски
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-20

 Решение № 34 на МС от 25.01.2008 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - базалти, от находище "Баалък тепе", община Казанлък, област Стара Загора, на "Геотранс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-05

 Решение № 38 на МС от 18.01.2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Изместване на съществуващ път III - 868 Девин - Михалково от км 41+780 до км 59+408 (км 61+735 по новото трасе) къ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-27

 Решение № 40 на МС от 2.02.2000 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер на част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Обзор - централен", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 40 на МС от 20.01.2012 г. за предоставяне на концесия по право за добив на подземни богатства от находище "Дионисо - 2", община Мездра, област Враца
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-27

 Решение № 41 на МС от 2.02.2000 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер на част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Шкорпиловци - север", община Долни чифлик, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 42 на МС от 23.01.2024 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства - неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - кварцови пясъци, от находище "Дервент", участък
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-26

 Решение № 43 на МС от 23.01.2009 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за подземните богатства - метални полезни изкопаеми - железни руди и индустриални минерали - баритна суровина, от находище "
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-06

 Решение № 43 на МС от 23.01.2024 г. за определяне на участник в търга с тайно наддаване за концесионер за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства - неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - каолинова
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-26

 Решение № 44 на МС от 25.01.2005 г. за определяне на обекти с национално значение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-01

 Решение № 44 на МС от 1.02.2010 г. за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - кварц-каолинова суровина - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства, от находище "Балабана"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-09

 Решение № 44 на МС от 19.01.2021 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Къмпинг юг", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

 Решение № 45 на МС от 2.02.2000 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер на част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Офицерски плаж", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 45 на МС от 25.01.2005 г. за определяне на селищни образувания с национално значение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-01

 Решение № 45 на МС от 19.01.2021 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Атанасовска коса" - част 1, община Бургас, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

 Решение № 46 на МС от 25.01.2005 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, представляващи изключителна държавна собственост, от находище "Гложене" ("На
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 46 на МС от 2.02.2010 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства - неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - доломити, за металургията и за пътно покритие, от
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-09

 Решение № 46 на МС от 19.01.2021 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Кранево - север", община Балчик, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

 Решение № 49 на МС от 1.02.2008 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни богатства - скалнооблицовъчни материали - варовици, от находище "Мизия", община Мездра, област Враца
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-12

 Решение № 50 на МС от 23.01.2023 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Вела", участък "Север" и участък "Юг", разположен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-27

 Решение № 51 на МС от 3.02.2014 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Инджова върба - 2", разположено в землището на с.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-11

 Решение № 52 на МС от 3.02.2014 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - гнайси, от находище "Кобилино", участък "Стария даскал", разположено в зе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-02

 Решение № 53 на МС от 03.02.2022 г. за удължаване на срока на разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площта "Блок 1-21 Хан Аспарух", разположена в изключит
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-08

 Решение № 57 на МС от 31.01.2005 г. за предоставяне на концесия за пристанищен терминал Леспорт, част от пристанище за обществен транспорт Варна - обект - публична държавна собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-08

 Решение № 58 на МС от 31.01.2005 г. за предоставяне на концесия за пристанищен терминал Сомовит, част от пристанище за обществен транспорт Русе - обект - публична държавна собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-08

 Решение № 58 на МС от 2.02.2009 г. за административно-териториални промени в община Бургас, област Бургас - присъединяване на населени места към друго населено място
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-10

 Решение № 58 на МС от 25.01.2023 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - мраморизирани варовици, от находище "Конаговски чал", разположено в землищата н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-31

 Решение № 59 на МС от 1.02.2013 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Автомагистрала "Марица", участък Любимец - Капитан Андреево от км 89+100 до км 108+260 - реконструкция на електропровод 20
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-08

 Решение № 59 на МС от 20.01.2017 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - туфи, от находище "Сулица-1", участък "Сулица-1-Юг" и участък "Сулица-1-
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-27

 Решение № 59 на МС от 25.01.2023 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - аркозни пясъчници, от находище "Градец-2", разположено в землището на с.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-31

 Решение № 60 на МС от 1.02.2013 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Автомагистрала "Тракия" Оризово - Бургас ЛОТ 5, участък "Карнобат - пътен възел "Бургас-запад" от км 325+280 до км 360+568
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-08

 Решение № 60 на МС от 20.01.2017 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - гнайсошисти, от находище "Бойчовата круша", участъци "Бойчовата круша -
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-27

 Решение № 63 на МС от 3.02.2006 г. за обявяване на с. Свети Влас, община Несебър, област Бургас, за град
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-17

 Решение № 64 на МС от 20.01.2017 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства - метални полезни изкопаеми - златно-сребърни руди, от находище "Седефче", участъци "Централен" и "Южен"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-27

 Решение № 67 на МС от 4.02.2005 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - вулканити, от находище "Браница", община Камено, област Бургас, на "Порт ойл" - ООД, Бу
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 68 на МС от 4.02.2009 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - мрамори и мраморизирани варовици, от находище "Каменец", участък "Каменец - 1" и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-13

 Решение № 69 на МС от 4.02.2005 г. за административно-териториални промени в границите на общините Бяла Слатина и Враца, област Враца
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-15

 Решение № 69 на МС от 15.02.2010 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за подземните богатства - метални полезни изкопаеми - железни руди и индустриал
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Решение № 69 на МС от 3.02.2011 г. за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в Блок 1-14 Силистар, разположен в континенталния шелф и изключителнат
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-11

 Решение № 71 на МС от 6.02.2006 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства от находище "Чифлика", община Асеновград, област Пловдив, на "Диспиан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 72 на МС от 4.02.2005 г. за отчуждаване на имот - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Реконструкция, разширение и развитие на Летище София" - София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-15

 Решение № 72 на МС от 6.02.2006 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства от находище "Марчево", община Гърмен, област Благоевград, на "Бистрица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 72 на МС от 4.02.2013 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли (баластра), от находище "Егреците", разположено в землищeто на г
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-12

 Решение № 72 на МС от 5.02.2018 г. за удължаване срока на разрешението за търсене и проучване на суров нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в "Блок 1-12 Кнежа", разположен в областите Враца, Пле
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-09

 Решение № 73 на МС от 6.02.2006 г. за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - пегматоидни левкократни гранити - подземни богатства по чл. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства от находище "Дуката", ра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-17

 Решение № 73 на МС от 4.02.2013 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Зъбера-2", разположено в землището на с. Белотинци, общин
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-12

 Решение № 74 на МС от 13.02.2008 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - речна баластра (пясък и чакъл), от находище "Ръжена", община Казанлък, област Стара За
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-22

 Решение № 75 на МС от 7.02.2005 г. за откриване на процедура за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, т. 3 от Закона за подземните богатства, в блок "Ямбол", разположен на територията на областите Сливе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-15

 Решение № 77 на МС от 7.02.2013 г. за допускане предварително изпълнение на Решение № 1078 на Министерския съвет от 2012 г. за удължаване срока на разрешението за търсене и проучване на нефт и газ в площ "Блок Добрич" (ДВ, бр. 1 от 2013 г.) и на Решение №
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-12

 Решение № 77 на МС от 11.02.2016 г. за приемане на План за управление на Природен парк "Персина"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-16

 Решение № 78 на МС от 9.02.2005 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 4 от Закона за подземните богатства - твърди горива - въглища, от участък "Бобов дол" на находище "Бобовдолски въглищен басейн", община Бобов дол, о
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-18

 Решение № 79 на МС от 9.02.2005 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 4 от Закона за подземните богатства - твърди горива - въглища, от участък "Бабино" на находище "Бобовдолски въглищен басейн", община Бобов дол, обла
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-18

 Решение № 85 на МС от 9.02.2005 г. за определяне на спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на втора концесия за част от минералната вода от находище "Брацигово", Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик, разкрита чрез сондаж № 5
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-18

 Решение № 85 на МС от 17.02.2014 г. за даване на съгласие за прехвърляне на права и задължения и за удължаване на срока на Разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-25

 Решение № 85 на МС от 9.02.2018 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Кацара", участък "Кацара-2", разположено в землища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-16

 Решение № 86 на МС от 11.02.2005 г. за предоставяне на концесия за пристанищен терминал за наливни опасни товари от пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна - обект - публична държавна собственост, който ще бъде изграден от и със сред
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-22

 Решение № 87 на МС от 28.02.2001 г. за определяне на концесионер на част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Рибарски", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 87 на МС от 11.02.2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства - метални полезни изкопаеми - златосъдържащи руди, от находище "Хан Крум" - участъци "Ада тепе", "Къпел"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-18

 Решение № 88 на МС от 17.02.2014 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали (метапсамити), от находище "Долината", община "Тунджа", област Ямбол, на "ИНМАТ" - ООД, София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-25

 Решение № 90 на МС от 15.02.2002 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер на част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Слънчев бряг - север", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 90 на МС от 17.02.2009 г. за удължаване срока на разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ в блок "Шабла", разположен в северната част на Българския черноморски шелф
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Решение № 91 на МС от 17.02.2009 г. за продължаване срока на разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в блок "А-Ловеч", разположен на територията на областите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Решение № 91 на МС от 26.01.2017 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Пладнището", община Макреш, област Видин, на "КИЧЕРА - 2
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-03

 Решение № 92 на МС от 26.01.2017 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства - неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - бентонитови глини и зеолити, от находище "Ралица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-03

 Решение № 93 на МС от 18.02.2009 г. за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - смектит-илитови алевролити - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства, от находище "Яна", с
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Решение № 94 на МС от 14.02.2013 г. за административно-териториални промени в община Сунгурларе, област Бургас - закриване на населени места
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-22

 Решение № 94 на МС от 22.02.2019 г. за даване на разрешение за частично прехвърляне на правата и задълженията, произтичащи от Решение № 814 на Министерския съвет от 2015 г. за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-01

 Решение № 95 на МС от 14.02.2013 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Обходен път на град Враца - път I-1 (E-79) от км 0+000 до км 6+816.60" на територията на област Враца
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-22

 Решение № 98 на МС от 20.02.2014 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - гнайсошисти, от находище "Бунилото", участъци "Бунилото-изток" и "Бунило
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-28

 Решение № 98 на МС от 16.02.2018 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства - неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - кварцови пясъци, от находище "Дервент", участък
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-23

 Решение № 98 на МС от 4.02.2021 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Стамополу - перла", община Приморско, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-12

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 12)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>

Общо: 1131 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА