Наредба № 3 от 24.09.2003 г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-13
ДВ, бр. 90 от 10.10.2003 г., ДВ, бр. 9 от 3.02.2004 г., ДВ, бр. 85 от 28.09.2004 г., ДВ, бр. 50 от 17.6.2005 г., ДВ, бр. 52 от 24.6.2005 г., ДВ, бр. 7 от 24.01.2006 г., ДВ, бр. 78 от 7.10.2011 г., ДВ, бр. 1 от 5.1.2016 г., ДВ, бр. 62 от 9.8.2016 г., ДВ, бр. 10 от 30.1.2018 г., ДВ, бр. 94 от 13.11.2018 г., ДВ, бр. 54 от 29.6.2021 г., ДВ, бр. 58 от 13.7.2021 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.