Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-19
ДВ, бр. 20 от 4.03.2003 г., ДВ, бр. 57 от 2.07.2004 г., ДВ, бр. 70 от 10.08.2004 г., ДВ, бр. 91 от 15.11.2005 г., ДВ, бр. 95 от 29.11.2005 г., ДВ, бр. 99 от 9.12.2005 г., ДВ, бр. 105 от 29.12.2005 г., ДВ, бр. 18 от 28.02.2006 г., ДВ, бр. 30 от 11.04.2006 г., ДВ, бр. 34 от 25.04.2006 г., ДВ, бр. 70 от 29.08.2006 г., ДВ, бр. 108 от 29.12.2006 г., ДВ, бр. 53 от 30.06.2007 г., ДВ, бр. 109 от 20.12.2007 г., ДВ, бр. 36 от 4.4.2008 г., ДВ, бр. 67 от 29.7.2008 г., ДВ, бр. 110 от 30.12.2008 г., ДВ, бр. 12 от 13.2.2009 г., ДВ, бр. 82 от 16.10.2009 г., ДВ, бр. 95 от 2.12.2009 г., ДВ, бр. 19 от 8.3.2011 г., ДВ, бр. 50 от 3.7.2012 г., ДВ, бр. 12 от 13.2.2015 г., ДВ, бр. 14 от 20.2.2015 г., ДВ, бр. 19 от 11.3.2016 г., ДВ, бр. 28 от 8.4.2016 г., ДВ, бр. 31 от 19.4.2016 г., ДВ, бр. 101 от 20.12.2016 г., ДВ, бр. 58 от 18.7.2017 г., ДВ, бр. 63 от 4.8.2017 г., ДВ, бр. 85 от 24.10.2017 г., ДВ, бр. 92 от 17.11.2017 г., ДВ, бр. 97 от 5.12.2017 г., ДВ, бр. 103 от 28.12.2017 г., ДВ, бр. 17 от 23.2.2018 г., ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г., ДВ, бр. 106 от 21.12.2018 г., ДВ, бр. 7 от 22.1.2019 г., ДВ, бр. 17 от 26.2.2019 г., ДВ, бр. 83 от 22.10.2019 г., ДВ, бр. 102 от 23.12.2022 г., ДВ, бр. 52 от 16.6.2023 г., ДВ, бр. 100 от 1.12.2023 г., ДВ, бр. 102 от 8.12.2023 г., ДВ, бр. 106 от 22.12.2023 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.