Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-08
ДВ, бр. 111 от 22.12.2003 г., ДВ, бр. 51 от 21.6.2005 г., ДВ, бр. 14 от 14.02.2006 г., ДВ, бр. 37 от 5.05.2006 г., ДВ, бр. 79 от 6.10.2009 г., ДВ, бр. 107 от 31.12.2011 г., ДВ, бр. 48 от 31.5.2013 г., ДВ, бр. 62 от 12.7.2013 г., ДВ, бр. 36 от 25.4.2014 г., ДВ, бр. 28 от 8.4.2016 г., ДВ, бр. 22 от 14.3.2017 г., ДВ, бр. 55 от 3.7.2018 г., ДВ, бр. 36 от 3.5.2019 г., ДВ, бр. 30 от 31.3.2020 г., ДВ, бр. 102 от 23.12.2022 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.